1 Vö. például Thomas Shippey: J. R. R. Tolkien: Author of the Century. 2001, Houghton Mifflin.

2 Vö. Propp, V. J.: A mese morfológiája. Ford. Soproni András. Budapest, 1999, Osiris. 2829. o.

3 Mindenki varázsló és mindenki mugli. A Harry Potter-jelenségről Muhi Klára beszélget Arató Lászlóval, Boldizsár Ildikóval és Reményi József Tamással. Filmvilág, 2002/2. 2833. o.