Pacificus Maximus


* Pacifico Massimo a quattrocento priapikus költészeti vonulatát képviseli. Életrajzi adatai kinyomozhatatlanok. Kötetét, mely a Hecatelegium címet viseli, többek közt Mátyás király és a török szultán kegyeibe ajánlotta, ám egyikük pártfogását vagy tetszését sem nyerte el.
** Csehy Zoltán Antonio Beccadelli: Hermaphroditus című (2001 májusában megjelent) művének fordításáért a Prae kiadója, a Palimpszeszt Kulturális Alapítvány IV. (2000-2001-es) Műfordítóversenyén a dr. Biróné dr. Pelcz Zsuzsa és dr. Biró Tamás által felajánlott különdíjban részesült.