Tisztelt Olvasónk,
szeretnénk felhívni figyelmét a Palimpszeszt alkotói köre nevében a Kairosz kiadó nemrég (2004 decemberében) megjelent, felsőoktatási segédkönyvként is használható kiadványára:

A TAVASZIDŐ ÉDESSÉGE


Válogatás a középkor nyugat-európai szerelmi költészetéből

összeállította: Bánki Éva (PhD)
felelős szerk.: Ladányi-Turóczy Csilla

Az egyes nyelvek anyagát szerkesztették, életrajzi jegyzetekkel és előszóval ellátták, valamint lektorálták:

Provanszál-francia költészet Szabics Imre egyetemi tanár
Olasz líra Sallay Géza egyetemi docens
Ibériai költészet Ladányi-Turóczy Csilla PhD hallgató
Minnesang Lőkös Péter egyetemi docens
Angol líra Malaczkov Szilvia PhD hallgató

A szép kiállítású, illusztrált keménykötésű kiadvány a nyugat-európai szerelmi líra egyik nagy korszakát hozza közelebb diákokhoz és oktatókhoz egyaránt: ez egyszersmind az első, az összes nyugati népnyelvet felölelő középkori szerelmi antológia. A válogatás a magyarországi világirodalom-történet oktatás medievistáinak összefogásából született, a provanszál trubadúrlírától kezdve az ófrancia trouvère-költészeten és az olasz irodalmon keresztül felöleli az Ibériai-félsziget líráját (a héber, a galego-portugál, a kasztíliai és katalán nyelvű versek legszebbjeit), bőven merít a Minnesangból és ízelítőt ad az ó- és középangol költészetből is. A szerkesztők mindvégig szem előtt tartották a tanítani és tanulni vágyók szempontjait: nem csupán versfordításokat tartalmaz a kötet, a korszakot kultúrkörönként leíró, a felsőoktatásban is hasznos tanulmányok segítenek a szokatlan versformák, mondanivalók könnyebb megértésében, a középkori költőkről kis életrajzokat olvashatunk, eredeti és magyar verskezdetek szerinti külön mutató könnyíti meg a tanulmányozni óhajtott költemények azonosítását. Az antológia érdekessége, hogy a régi mesterek (Babits, Radnóti, Weöres) és az idősebb generáció mellett sok fiatal, elsősorban a Palimpszeszt műfordító versenyei során felfedezett tehetség magyarításai is helyet kaptak benne, sok eddig magyarul még nem olvasható vers vált így hozzáférhetővé. A világirodalom-oktatást jelentősen megkönnyítheti, hogy egyetlen kötetben állnak rendelkezésre öt különböző kultúrkör legfontosabb alkotásai, ugyanakkor az egyes nyelvi (francia, olasz, spanyol, portugál, német és angol) tanszékeken tanuló diákok számára is hasznos lehet, hogy nagyobb összefüggésben láthatják az általuk választott nyelvi közeg középkori műfajait.

A kötetet a szerkesztők a magyarországi középkor-oktatás közelmúltban elhunyt két nagy egyénisége, Halász Katalin és Zemplényi Ferenc emlékének ajánlják.

A tavaszidő édessége című válogatás (599 számozott oldal, 5400 Ft) megrendelhető közvetlenül a Kiadótól: Budapest – 1134, Apály u. 2/b, tel.: 3599825, e-mail: kairosz@hu.inter.net ill. a Könyvtárellátótól.