Palimpszeszt
PALIMPSZESZT
Stáb --[ címlap | keresés | mutató | szerkesztők ]

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

önarckép

SZEMÉLYI ADATOKNév: Ladányi-Turóczy Csilla
Születési idő: 1971. október 28.
Családi állapota: férjezett
Állampolgársága: magyar
E-mail: ladanyitcsilla@yahoo.com ladanyi@tti.hu

SZAKMAI VÉGZETTSÉG1992/97: Portugál szakos bölcsész előadó, egyetemi diploma (1997, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar - ELTE BTK)
1991/1998: Latin szakos bölcsész előadó, egyetemi diploma (2000, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar - ELTE BTK)
1997/2000: Doktorandusz az ELTE BTK Romanisztika Programján (Doktori szigorlat: 2001-ben, jeles eredménnyel)
2003. május: A doktori disszertáció leadása
2005. április: Irodalomtudományi PhD fokozat megszerzése (summa cum laude eredménnyel)

TANFOLYAMOK / VIZSGÁK / ÖSZTÖNDÍJAK1990 Középfokú állami nyelvvizsgák németből, latinból és oroszból
1991 Középfokú német nyelvvizsga (kiállító: az Innsbruck-i Egyetem Bölcsészkara)
1993 Nyári egyetemi diploma portugál nyelvből (kiállító: a Portói Egyetem Bölcsészkara: FLUP)
1995 TEMPUS kutatási ösztöndíj (FLUP 5 hónap)
1995 Informatika tanfolyam és diploma (MS-DOS, Windows 95, FLUP)
1997/2000 PhD-ösztöndíj az ELTE BTK Romanisztika Dotori Programján
1999 A Camões Intézet kutatási ösztöndíja (FLUP, 4 hónap)
1999 Nyári egyetemi diploma galego nyelvből (kiállító: a Santiago de Compostela-i Galego Nyelvintézet)
1999/2000 A Camões Intézet kutatási ösztöndíja (FLUP, 5 hónap)
2000/01 A Camões Intézet műfordítói ösztöndíja (Vieira-program, FLUP, 7 hónap)
2001 A Gulbenkian Alapítvány posztgraduális kutatói ösztöndíja (FLUP, 5 hónap)
2001/02 A Budapesti Európa Intézet posztgraduális kutatói ösztöndíja (7 hónap)
2002 A Nemzetközi Tudományos és Technikai Együttműködési Intézet posztgraduális kutatói ösztöndíja, Lisszabon (1 hónap)
Nyelvismeret: portugál, német, latin (felsőfok), angol, galego, spanyol (középfok), francia, olasz (alapfok)

KUTATÁSI TERÜLETPortugál szakdolgozat címe: A női és nőies líra António Nobre és Florbela Espanca költészetében, 1997.
Latin szakdolgozat címe: A Regensburg-i Gyűjtemény verseinek szerelemfelfogása, 2000.
Romanisztika doktori disszertáció címe: Tűz és víz között – gender és szerkezet Bernardim Ribeiro „Menina e Moça” című regényében
Egyéb: A 15-16. századi szefárd és converso irodalom; a 16. századi portugál lovagregények magyar vonatkozásai
Középkori latin női irodalom

Történettudományi Intézetben: A magyar zsidóság története

ELŐADÁS, KONFERENCIARÉSZVÉTEL2001. május 17. Az ELTE BTK Romanisztika Doktori Iskolájának 2000/2001-es tanév tavaszi féléve előadássorozatának keretein belül: Fájdalomesztétika Bernardim Riberio: A sóvárgás könyve c. művében
2002. február 28. ELTE BTK Romanisztika Doktori Iskolájának 2001/2002-es tanév tavaszi féléve előadássorozatának részeként: Keretbe foglalva: két 16. századi novela amatória
2002. április 16. Camões Intézet, Budapest: A novela sentimental ibérica – três versões portuguesas [Az ibériai szentimentális regény – három portugál változat] – előadás portugál nyelven
2002. május 15. Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem BTK: Pécsi spanyol költészeti konferencia: Gil Vicente e Hungria – traduções e alusões [Gil Vicente és Magyarország – fordítások és vonatkozások] – előadás portugál nyelven
2002. október 18. Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola (Győr) konferenciája, szekció: Hungarológia és Kultúratudomány, előadás címe: A műfordítás aktuális problémái – a sestina
2002. október 28. Az ELTE BTK Portugál Nyelv és Irodalom Tanszéke fennállásának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, előadás címe: Traduzindo Gil Vicente [Gil Vicente fordítása közben] – előadás portugál nyelven
2002. november 23. A BKÁE konferenciája: Nő és férfi, férfi és nő az ezredfordulón, előadás címe: Laura Esquivel: egy új-régi nő(ön)tudat – konyhaművészet és feminista futurizmus
2003. február 17. Az ELTE Romanisztikai Doktori Klubban, előadás címe: Gender a 15-16. századi szentimentális regényekben
2003. május 31. Central European University (CEU), a Mediterranean Studies Association konferenciája, előadás címe: Animais e plantas nos romances sentimentais dos séculos XV e XVI [Állatok és növények a 15-16. századi szentimentális regényekben] – előadás portugál nyelven
2003. július 15. József Attila Tudományegyetem (Szeged) The iconography of gender, Renaissance & renaissances c. konferenciája, előadás címe: The Iconograhpy of loneliness in 15th and 16th century Iberian sentimental novels – előadás angol nyelven
2003. október 28. A BKÁE konferenciája: Erőszak és társadalmi nem, előadás címe: A szimbolikus erőszak formái az ibériai profeminista szentimentális regényekben
2003. november 7. A szegedi Zsidó Hitközség és Hispanisztikai Intézet konferenciája: Zsidóság az ibér világban, előadás címe: Túlélési stratégiák – portugál conversók
2003. november 8. Eötvös Collegium, Bollók János emlékkonferencia, előadás címe: Ovidiusi örökség a középkori szerelmi levelezésben
2004. május 27. Barcelonai Egyetem, a Mediterranean Studies Association konferenciája, előadás címe: Nomes e anagramas nas novelas amatórias [Nevek és anagrammák a novela amatória műfajában] – előadás portugál nyelven
2005. május 6. ELTE BTK Galego Program, nemzetközi konferencia, előadás címe: Tradução de cantigas medievais – vários tipos de linguagem [Középkori dalok fordítása – a nyelvhasználat különböző típusai] – előadás portugál nyelvenUgyanitt: fiatal műfordítók kerekasztal-beszélgetésének vezetése

SZAKMAI TAPASZTALAT1990/91 Német-magyar tolmácsolás és fordítás a Jó Pásztor Nővérek Innsbruck-i Rendházában
1992/93 Német nyelv tanítása a budapesti, VI. ker.-i Nagy László Gimnáziumban (9., 10., 11. oszt.)
1996/97 Latin és német nyelv tanítása Portugáliában, a portói és Pôvoa de Varzim-i „Der gute Schüler“ nevű nyelviskolában
1993/2005 Műfordítás (nyelvek: portugál, latin, német, középfelnémet, spanyol, galego, provanszál, francia, középangol)
1995/2005 Portugál-magyar és portugál-német tolmácsolás, szakfordítás (jogi, ipari, kereskedelmi, zsurnaliszikai, politikai, teológiai, muzeológiai szövegek) a Magyar Televízió, az Amorim & Irmãos, a Mota & Co., a Jó Pásztor Nővérek Rendje, portugál bíróságok (Ílhavo és Vila Nova de Gaia), a Magyar Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a brazil Nemzeti Vasművek Társaság, az ICEP (Portugál Külkereskedelmi Hivatal), játékgyártó cégek (NovoParts, Bilhares Carrinho, Imply), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Vám- és Pénzügyőrség, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége számára.
1997 Latin nyelv oktatása a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban (5., 9. 10. oszt. - helyettesítés)
1996/05 A PALIPMSZESZT Kulturális Alapítvány pályázati referense, kiadói részlegének szerkesztője, az ibér irodalmi szekció felelőse
2000 Modern galego irodalommal kapcsolatos szeminárium előadója ELTE BTK, Portugál Tanszék
2002/05 A Prae irodalmi folyóirat régi irodalom szekciójának társszerkesztője
2001/02 A Budapesti Európa Intézet ösztöndíjasaként konferencia-előkészítés, idegen nyelvű levelezés
2002/05 A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete Judaisztikai Kutatócsoportjának tudományos segédmunkatársa, téma: a magyar zsidóság kronológiája
2004/05 Az International Arthurian Society (Nemzetközi Arthúr Társaság) tagja, 2004-től a Társaság évkönyve (Bibliographical Bulletin) magyar bibliográfiájának összeállítója
2004/05 Michael Silbernek, a jeruzsálemi Héber Egyetem tanárának megbízásából Diego d’Aguilar családja inkvizíciós anyagainak feldolgozása (portugál és spanyol nyelvből)

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK1997 A Budapesten akkreditált latin-amerikai külképviseletek fődíja egy a Manuel Bandeira brazil költő életművével kapcsolatos filológiai tanulmányért
1997/2005 Különböző, Bernardim Ribeiro-val és a spanyol-portugál converso irodalommal kapcsolatos publikációk irodalmi és társadalmi folyóiratokban
1998/99 Galego nyelvi tanfolyam (ELTE BTK, Portugál Tanszék)
2000 B kategóriájú jogosítvány
2001 Az Isten állatkertje c. kötet szerkesztője (Palimpszeszt)
2004 Baltasar Porcel: A vaddisznó szíve c. regénye fordítás-kiadásának szerkesztője (Palimpszeszt)
2004 Bernardim Ribeiro: A sóvárgás könyve c. regényének fordítása, előszó és jegyzetek (Palimpszeszt)A tavaszidő édessége c. középkori lírai antológia felelős szerkesztője (Kairosz)Maria-Antònia Oliver: Joana E. c. regénye fordítás-kiadásának szerkesztője, az utószó szerzője (Palimpszeszt)
2004/05 Saját versek publikálása (Holmi, Ezredvég, Napút, Parnasszus, Látó, Életünk, Spanyolnátha)
2005 Vitório Káli: Tupáriz c. novelláskötetének fordítása és utószó (Palimpszeszt)

PUBLIKÁCIÓK1993


- Új Magyarország, Budapest, III. évfoly. 45. szám, 1993. február 23.
    o Párizsi éjszaka
(tárca)

1994


- Fernando Pessoa: Üzenet, Ictus, Budapest, 1994.: 3 vers (fordítás portugálból)

1995


- Portugál Iránytű, Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 1995. (fordítás portugálból)
    o Gaspar Correia: Indiai történetek
    o Fernão Lopes de Castanheda: India a portugálok általi felfedezésének és meghódításának története

1996


- Ernesto Rodrigues: A Duna felett (Sobre o Danúbio), Ibisz Könyvkiadó, Budapest, 1996.: versek (fordítás portugálból)

1997


- Mário de Sá-Carneiro: Titok, Ibisz Könyvkiadó, Budapest, 1997.: versek (fordítás portugálból)
- Palimpszeszt, 1997. 5-6. szám
    o Mário de Sá-Carneiro verseinek fordíthatósága
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/05_szam/06.htm
    o Alain de Lille, Anticlaudianus, részletek (ford. latinból)
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/05_szam/16.htm
- Parnasszus, Budapest, III/2, 1997. június - Mário de Sá-Carneiro 3 verse (ford. portugálból)
- Magyar Napló, Budapest, IX/10, 1997. október
    o Rosa Alice Branco és Sophia de Mello Breyner Andresen versei (ford. portugálból)
- Pedro Tamen, Vér, víz, bor - Ibisz Könyvkiadó, Budapest, 1997.: versek (ford. portugálból)
- Hommage à Kulin Katalin
, Palimpszeszt Könyvek, Budapest, 1997, szerk.: Halász Katalin
    o Interjú Kulin Katalinnal
(Bánki Éva, Csuday Csaba, Dobolán Katalin, Hammerstein Judit, Imrei Andrea részvételével)
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/08_szam/33.htm
    o Osoir´Anes: Szerelmes ének - (ford. galego-portugálból)
    o Nőies költészet Bernardim Ribeiro műveiben - avagy a kettéosztott én
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/08_szam/17.htm

1998


- 2000, Budapest, X/5, 1998. május - Alain de Lille: Anticlaudianus, részletek (ford. latinból)
- Parnasszus, Budapest, IV/2, 1998. június - Florbela Espanca 7 szonettje (ford. portugálból)
- Parnasszus, Budapest, IV/4, 1998. december –
    o Középkori latin himnuszok (Boethius, V. Fortunatus, Cuchuimne, Sedulius, Prudentius, Alkuin, Gottschalk, Alain de Lille és Abaelard versei) (ford. latinból)
- Átváltozások, Budapest, 1998. tél
        o Bernardim Ribeiro: Hajadon leány – részletek (ford. portugálból)
    o Bernardim Ribeiro: meghasonlás és sóvárgás az idő és anyag fogságában

1999


- Barátdalok és szerelmes énekek, Ibisz Könyvkiadó, Budapest, 1999.
    o D. Gil Sanches, Osoir´Anes, M. Fonseca, R. Fernandez, Lopo, J. G. Guilhade, Soares Coelho, Esgaravunha, Alfonz király, G. Charinho, P. d´Ornelas, Seabra, J. Baveca, J. Lobeira, P. Meogo, P. Ribela, J. de Gaya, J. Zorro, N. de Santiago, Vidal és Afonso Sanches herceg versei (fordítások galego-portugálból)
- Parnasszus, Budapest, V/4, 1999. december
    o Carmina Burana: In taberna quando sumus és egy vers Rosalía de Castro-tól (ford. latinból és galegóból)

2000


- Modern portugál költők, Ibisz Könyvkiadó, Budapest, 2000.
    o A. Hatherly, R. Belo, A. Osório, P. Tamen és H. Macedo versei (ford. portugálból)
- Palimpszeszt, 14. szám, 2000. május: Sepharad (szerk.: Ladányi-Turóczy Csilla)
    o Szefárd történelmi összefoglaló
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/01.htm
    o A Estética da dor na Menina e Moça de Bernardim Ribeiro e nas novelas sentimentais do séc. XVI
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/12.htm
    o Fájdalomesztétika Bernardim Ribeiro: Hajadon leány c. művében és a szentimentális regényekben
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/18.htm
    o Szefárd ill. converso irodalom a XVI. században
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/17.htm
Ford. portugálból, spanyolból, latinból és angolból:
    o Bernardim Ribeiro: Sextina, Románc, Vilancete
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/06.htm
    o Bernardim Ribeiro: 1. ekloga
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/04.htm
    o Bernardim Ribeiro: Leány és hajadon (részlet)
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/05.htm
    o Ismeretlen szerző: Naceo és Amperidónia (részletek)
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/14.htm
    o Alonso Nuñez Reinoso: Clareo és Florisea (részletek)
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/07.htm
    o Jorge de Montemayor: Diana hét könyve (részletek)
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/09.htm
    o Samuel Usque: Vigasztalások Izraelnek megpróbáltatásaiban (részletek)
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/08.htm
    o Diogo Pires versei
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/10.htm
    o Középkori szefárd versek
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/13.htm
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/20.htm
    o Észak-afrikai szefárd népköltészet
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/11.htm
- Magyar Napló, Budapest, XII/3, 2000. júli.- aug. -szept.
    o F. Alvim, R. Vasconcelos de C., P. Leminski és D. Machado, brazil költők versei (ford. portugálból)
        § http://www.inaplo.hu/mn/200003/
- P. Leminski brazil honlapja, Két bolond a kerületből (átvétel a Magyar Naplótól) (ford. portugálból)
    o http://www.leminski.hpg.ig.com.br/hungaro.htm
- Garrett több hangon, Ibisz Könyvkiadó, Budapest, 2000.: egy vers (ford. portugálból)
- Parnasszus, Budapest, VI/4, 2000. december
    o Galego költők –- R. Castro, X. Torres, M. Ferrín. X. Seoane – versei (ford. galegóból)
    o Rosalía de Castro -avagy a galego költészet újjászületése
- Kalligram
, Pozsony - 6. szám, 2000. június: Modern portugál költők versei (ford. portugálból)
- Kalligram, Pozsony - 11. szám, 2000. november
    o Martialis: Epigramma (II/7.), Bernardim Ribeiro: Vilancete (ford. latinból és portugálból)
- Studia Romanica de Debrecen, SERIES LITTERARIA, FASC. XXII, Études de Littérature médiévale - Recherches actuelles en Hongrie, 2000
    o Clerc et chevalier comme amoureaux dans la poésie féminine des XIe et XIIIe siècles

2001


- Palimpszeszt, 15. szám, 2001. június: Latin Budapest (szerk.: Ladányi-Turóczy Csilla)
    o Legendás magyarság-kép a XVI. századi portugál irodalomban
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/15_szam/04.htm
Ford. portugálból:
    o João de Barros: Miksa császár krónikája (részletek)
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/15_szam/01.htm
    o Ismeretlen portugál szerző: Clarimundo császár krónikája (részletek)
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/15_szam/01.htm
    o Ernesto Rodrigues: Versek Budapestről
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/15_szam/01.htm
    o José Albino Teixeira Alves: Vadalmafa
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/15_szam/09.htm
Ford. magyarból portugálra:
    o Babits Mihály: Bolyai
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/15_szam/12.htm
- Kalligram, Pozsony - 9-10. szám, 2001. szeptember-október
    o Thomas Cantimpratensis: Könyv a dolgok természetéről (részletek) (ford. latinból)
- Revista Notandum, año IV – N. 8 julio-diciembre 2001, Universidade de São Paulo - Universidad Católica San Antonio de Murcia:
    o A Estética da dor na Menina e Moça de Bernardim Ribeiro e nas novelas sentimentais do séc. XVI
        § http://www.hottopos.com/notand8/csilla.htm
- Prae, Budapest, 2001. 3-4. szám
    o Thomas Cantimpratensis: Liber de natura rerum (A tengeri szörnyek – részletek) (ford. latinból)
- Jelenkor, Pécs, 2001. november - Ambrosius Mediolanensis: két himnusz (ford. latinból)
- Magyar Napló, XIII. évfoly. 2. szám, 2001. ápr.-máj.-júni.
    o Ernesto Rodrigues 2 verse (ford. portugálból)
        § http://www.inaplo.hu/mn/200106/41.html
- Isten állatkertje, Palimpszeszt, Budapest, 2001, szerk.: Kádár Zoltán, Ladányi-Turóczy Csilla
        o Thomas Cantimpratensis: Liber de natura rerum, A tengeri szörnyek (ford. latinból)
- Hitel, Budapest, 2001. december
    o Xosé-Manoel Núñez: Regioális önfelismerés és radikális etnonacionalizmus között (fordítás németből)

2002


- Fernando Pessoa: Daloskönyv, Ibisz Könyvkiadó, Budapest, 2002. (kb. 30 vers - ford. portugálból)
    o Ua. az interneten: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/kulfoldi/pessoa/dalos1/html/
- Kalligram, Pozsony, 2002. január
    o Klerikus és lovag a 11. és 12. század női költészetében
    o 5 trubadúrének (Arnaut Daniel, Raimbaut d’Aurenga, Jaufré Rudel) (ford. provanszálból)
- Palimpszeszt, 16. szám, 2002. február : Vox mulieris (szerk.: Ladányi-Turóczy Csilla)
    o A Regensburgi Gyűjtemény szerelemfelfogása
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/05.htm
Ford. latinból és franciából:
    o Carmina Burana
: ismeretlen szerző női dala (CB 126)
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/09.htm
    o Domna Constantia: Válasz Baldericus Burgulianusnak
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/13.htm
    o Regensburgi Gyűjtemény: női versek
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/27.htm
    o Louise Labé: VI. és VIII. szonett
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/15.htm
    o Christine de Pisan: Rondeau III
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/21.htm
    o Marguerite de Navarre: Vous m’aviez dict…
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/23.htm
- Enigma, művészetelméleti folyóirat, Budapest, VIII. évfolyam, 2002., 31. szám
    o Michaela Kopp: Rilke és Rodin: Az írás valódi művészetének nyomában (ford. németből)
- Szombat, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület folyóirata, Budapest, 2002. május, XIV. évfoly., 5. szám:
    o Női hang a szefárd irodalomban
    - Kalligram
, Pozsony, 2002. november:
    o Sóvárgás könyve és Üvöltő szelek – párhuzamos szerkezeti elemzés
- Aspekt
, feministický kultúrny časopis. Bratislava (Pozsony)
    o Klerik a rytier ako milovník v ženskej poézii 11. a 12. storočia
- Allegro con Brio, Írások Zemplényi Ferenc 60. születésnapjára
, Palimpszeszt, Budapest, 2002 (szerk.: Bánki Éva és Tóth Tünde)
    o A Regensburgi Gyűjtemény szerelmesei és szerelmi ideáljaik
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/zemplenyi/11.htm
Ford. provanszálból és spanyolból:
    o Arnaut Daniel: Sestina
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/zemplenyi/50.htm
    o Garcilaso de la Vega: A la entrada de un valle
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/zemplenyi/32.htm

2003


- Palimpszeszt, 19. szám, 2003. január: Nőképek az irodalomban (szerk.: Tóth Tünde)
    o Lirismo feminino e lirismo em feminino na poesia de Florbela Espanca e António Nobre
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/19_szam/02.html
    o Laura Esquivel: egy új-régi nő(ön)tudat – konyhaművészet és feminista futurizmus
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/19_szam/01.html
    o Recenzió: Pettyes szépség – üresen avagy: az archetípusok ismét győznek - Murray Bail Eukaliptusz c. könyvéről
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/19_szam/12.html
Ford. németből - Rainer Maria Rilke versei:
    o Eranna an Sappho – Eranna Szapphónak
    o Sappho an Eranna – Szapphó Errannához
    o Grabmal eines jungen Mädchens – Egy fiatal lány síremléke
    o Die Greisin – Az ősz asszony
    o Die Marien-Prozession – A Mária-körmenet

        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/19_szam/08.html
- Kharón, thanatológiai folyóirat, Budapest, 2003. tavasz:
    o A csalogányok könnyen halnak – halál, gyász és lélekvándorlás egy 16. századi portugál regényben
- Prae
, Budapest, 2003. 1. szám, Bölcs Alfonz egy cantigája (ford. galego-portugálból)
    o http://magyar-irodalom.elte.hu/prae/pr/200301/p17.html
- Palimpszeszt, 20. szám, 2003. szeptember, Szerelemképek (szerk.: Tóth Tünde)
    o Sóvárgás könyve és Üvöltő szelek – párhuzamos szerkezeti elemzés
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/20_szam/07.html
- Toró Tibor, Bolyai János temesvári „új, más világa” (1823. november 3.) emlékére, Magiszter Kiadó, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda, 2003
    o Babits Mihály: Bolyai c. versének portugál fordítása
- Kalligram, Pozsony, 2003. december, A medicina ingatag - Agrippa von Nettesheim szatírája és Rotterdami Erasmus encomiuma – a Kétarcú orvostudomány (Kalligram, 2001) c. könyv kapcsán (szerk. Magyar László András)
- A keresztény démonológia kistükre Pandaemonium, Budapest, Kairosz, 2003 (szerk.: Magyar László András)
    o Ismeretlen szerző: A kecskelábú asszony (fordítás portugálból)
    o Jorge de Montemayor: Miksa császár és a démon (fordítás portugálból)
- Prae, Budapest, 2003. 3. szám, Bernardim Ribeiro és Luís de Camões sestinája (ford. portugálból)

2004


- Pécsi világörökség, Örökségi füzetek sorozat, 2., 2004. január
    o Szt. Ambrus: Minden teremtő Istene (ford. latinból, átvétel a Jelenkor 2001. novemberi számából)
- Kalligram, Pozsony, 2004. február, Emberevő udvarhölgyek Juan de Flores “Grisel y Mirabella” c. regényéről
- Fernando Pessoa: Leheletnyi pillanat (fordítás portugálból)
    o http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9007775
- Isten állatkertje (A 2001-es kiadás on-line változata):
    o http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?infile=virt_keret.html&oid=326307&dok=/scripts/SGML/BHISGMLtr?istenallatkertje/istenallatkertje0000.sgml
- Bánki Éva honlapja – http://bankieva.uw.hu
    o Recenzió: Földtől könyvig – variációk a női testre és lélekre – Bánki Éva: Esőváros c. regényéről
- Palimpszeszt, 21. szám, 2004. április Erőszak és társadalmi nem a középkorban és a reneszánsz idején (szerk.: Tóth Tünde)
    o A szimbolikus erőszak formái az ibériai profeminista szentimentális regényekben
Verbális és fizikális erőszak – a nemek harca

        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/21_szam/04.html
- Népszabadság melléklet: Jövő7, Budapest, 2004. június 4.
    o Bernardim Ribeiro: A sóvárgás könyve c. regényének kezdő sorai (ford. portugálból)
- Baltasar Porcel, A vaddisznó szíve, Palimpszeszt, Budapest, 2004
    o Szerkesztés és versbetétek fordítása (katalánból, spanyolból, provanszálból)
- Bernardim Ribeiro: A sóvárgás könyve (Lány és lélek), Palimpszeszt, Budapest, 2004
    o Fordítás portugálból, előszó és jegyzetek
- Holmi, Budapest, 2004. július, saját versek:
    o Panelproli & Kislány tompa késsel
        § http://www.holmi.org/pdf/holmi2004-07.pdf
- Ezredvég, Budapest, 2004. augusztus-szeptember, saját versek:
    o Imádság Hekatéhoz, Lefetye [Elrontott imádság], Carmen idioticum
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/ezredveg/0408-9/0408-91.html#ltcs
- Napút, Budapest, 2004. augusztus, saját versek:
    o Pirlipát pártában, Babagyilok, Strossmeier keresztapa kicsiben, Asszonytár
        § http://www.inaplo.hu/na/2004_05/052.htm
- 168 Óra, XVI. évfoly., 31. szám, 2004. aug. 5.
    o Portugál
- HVG
, XXVI. évfoly., 32. szám, 2004. aug. 7.
    o Áldás és verés
- Látó
, Marosvásárhely, 2004. október, saját versek: http://lato.uw.hu/
    o Három pillér: http://epa.oszk.hu/00300/00384/00020/11.html
nbsp;   o Ad dolorem ventris praecantatio – Ráolvasás hasfájásra
        § http://epa.oszk.hu/00300/00384/00020/12.html
    o Imádság Anubishoz: http://epa.oszk.hu/00300/00384/00020/13.html
    o Imádság Hekatéhoz: http://epa.oszk.hu/00300/00384/00020/14.html
- Kalligram, Pozsony, 2004. szeptember, Szerzőképek és kaland - Halász Katalin: Egy műfaj születése – A középkori francia regény c. könyvéről (Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998)
- Zsidóság az ibér világban
(Akták a szegedi Zsidó Hitközség és Hispanisztikai Intézet 2003-as konferenciájáról), szerk.: Anderle Ádám, Szeged, 2004
    o Túlélési stratégiák – portugál conversók
- Heinrich Denzinger – Peter Hünermann: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai, szerk. Burger Ferenc, Örökmécs Kiadó – Bátonyterenye, Szent István Társulat – Budapest, 2004
    o Nyelvi lektorálás (a latin eredetinek a magyar fordítással való összevetése)
- A tavaszidő édessége, Válogatás a középkor nyugat-európai szerelmi költészetéből, összeállította: Bánki Éva, Kairosz Kiadó, 2004
    o Felelős szerkesztő
    o A „Középkori költészet az Ibériai-félszigeten” c. fejezet szerkesztője
    o A „Középkori költészet az Ibériai-félszigeten” c. bevezető tanulmány szerzője
    o Fordítások:
        § provanszál: Guilhem de Peitieus, Jaufre Rudel, Marcabru, Raimbaut d'Aurenga, Beatriz de Dia, Guiraut de Bornelh, Arnaut Daniel, Peire Vidal, Peire Cardenal, Guiraut Riquier
        § héber: Nagid (Samuel Nagrela), Salomon ibn Gabirol, Isaac ibn Gi'at, Moses ibn Ezra, Judah ha Levi, Judah al-Harizi
        § galego-portugál: Bölcs Alfonz, Joam Zorro, Pero Meogo, Dénes király, Pai Gomes Charinho, Joam Airas de Santiago, Airas Nunes de Santiago, Joam Soares Coelho, Estevan Perez Froyan, Bonifacio Calvo, Dom Gil Sanches, Joam Lobeira, Vidal, Judeu de Elvas
        § közép-felnémet: Kürenbergi, Meinloh von Sevelingen, Dietmar von Aist, Heinrich von Veldeke, VI. Henrik császár, Friedrich von Hausen, Heinrich von Morungen, Reinmar, Hartmann von Aue
        § ismeretlen középangol szerző: De clerico et puella
- Parnasszu
s, Budapest, 2004. december, saját versek:
    o Rézcsapok, Arccal a plafon felé
- Életünk
, Szombathely, 2004. november-december, saját versek:
    o Ultrahang; Hüvilyke papírnővé válása; Piperetükör; Üvegkalandor és Hüvilyke; Adolf, a moly
- Maria-Antònia Oliver: Joana E., Palimpszeszt, Budapest, 2004
    o Szerkesztés és utószó
- Prae, Budapest, 2004. 3. szám, Dénes király egy cantigája (ford. galego-portugálból)
- 168 Óra, XVI. évfoly., 51-52. szám, 2004. dec. 23.
    o Adatok a vészkorszakról

2005


- Ezredvég, Budapest, 2005. január, saját versek:
    o Nekem cenzor kell, Éjjeli járat, Domini canis, Kockás nadrágú halálbohóc
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/ezredveg/0501/05012.html#ltcs
- Ezredvég, Budapest, 2005. február, saját vers:
    o Hamis bábuskák dala
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/ezredveg/0502/05023.html#ltcs
- HVG, XXVII. évfoly., 11. szám, 2005. márc. 19.
    o A tett halála
- Spanyolnátha
, 2005. március, saját vers:
    o Ne felejtsd leporolni a tükröt
        § http://www.spanyolnatha.hu/
- Élet és Irodalom, XLIX. évfoly., 15. szám, 2005. április 15.
    o Szappanopera

        § http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=AGORA0515&article=2005-0417-2232-58ERGS
- Palimpszeszt, 2005. április, tematikus szám: Moros en la costa: Orientalismo en Latinoamérica [Mórok a tengerparton – Orientalizmus Latin-Amerikában], szerk.: Nagy-Zekmi Szilvia
    o El Oriente según el Capitán Birobidjan, sobre la novela “O exército de um homem só” de Moacyr Scliar (tanulmány spanyolul)
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/23_szam/06.html
    o Birobidzsán kapitány szerint a Kelet, Moacyr Scliar: Az egyszemélyes hadsereg c. regényéről (ugyanaz a tanulmány magyarul)
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/23_szam/14.html
- Parnasszus, Budapest, 2005. május, saját versek:
    o Vogelweide; Via, veritas, vita
- Ezredvég
, Budapest, 2005. május, saját versek:
    o Öregisten, Keret és legények, Románc, Ne tisztelj!
        § http://magyar-irodalom.elte.hu/ezredveg/0505/05053.html#ltcs
- A galego költészet évszázadai, a Galego Program kiadványa (cd), szerk.: Jánossy Gergely és Pál Dániel Levente
    o Rosalía de Castro -avagy a galego költészet újjászületése (tanulmány)
    o Középkori, valamint 19. és 20. századi galego versek fordítása

Megjelenés alatt


- Vitório Káli: Tupáriz – A megevett szív, az emberfa és más elbeszélések, Palimpszeszt (ford. portugálból)
- Gil Vicente: Komédiák, Palimpszeszt (ford. portugálból és spanyolból)
    o Dom Duardos – Duard herceg
    o Floresta de Enganos – A tévedések erdeje
    o Auto pastoril castellano – Kasztíliai pásztorjáték
    o Barca de Inferno – A pokol bárkája
    o Farsa da Índia – Indiai komédia
    o Farsa de Inês Pereira - Inês Pereira komédiája –
a fordítás alapján készült adaptációt kétszer bemutatták 2002-ben (Az Idegennyelvű könyvtárban ill. a Merlin Színház stúdiószínpadán)
    o Farsa de Lusitânia – Lusitánia komédiája
- Moros en la costa: Orientalismo en Latinoamérica,
szerk.: Nagy-Zekmi Szilvia, ed. Ibero-América
    o El Oriente según el Capitán Birobidjan, sobre la novela “O exército de um homem só” de Moacyr Scliar
- Akták az ELTE Portugál Tanszéke fennállásának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferenciáról (2002), Ibisz, Budapest, szerk.: Zsoldos Olga
    o Traduzindo Gil Vicente
- Palimpszeszt, Mese és fantasztikus irodalom tematikus szám, szerk.: Hermann Zoltán és Ladányi-Turóczy Csilla
    o Marie és Christlieb – gyermeklány hősök E. T. A. Hoffmann két meséjében
    o Brazil mesék (ford. portugálból)
    o Papírnők és üvegkalandor (részlet)
- Az Európai Unió országainak nemzeti szimbólumai (MTA Történettudományi Intézet)
    o Portugália és Spanyolország

Citációs lista


- Pál Ferenc: Pessoa Magyarországon, Palimpszeszt, 1999. január, 12. szám:
    o http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/12_szam/06.htm
- Polgár Anikó: Trubadúrok és kurzuspartizánok, a Kalligram 2002/1-2. számáról, Új Szó, 2002. február
    o http://www.ujszo.com/clanok_tlac.asp?cl=16738
- Liberación, spanyol nyelvű Malmö-i (Svédország) hetilap, 2002. június 14.
    o www.liberacion.press.se/ anteriores/020614/notas/cameron.htm
- http://onagy.zoltan.terasz.hu/index.php?id=1427, 2004. július 8.
- http://www.litera.hu/hirado/lathatas/040708, 2004. július 8.
- http://www.kultura.hu/nkom/culture/literature/bookfinder/article/D107_cikk_5922.html, 2004. július 8.
- Lapajánló: Megjelent a Kalligram új száma, Új Szó, 2004. szeptember 23.
    o http://www.ujszo.com/clanok.asp?vyd=20040923&cl=103456
- Népújság, Múzsa, szerk.: Nagy Miklós Kund, 2004. október 23.
    o http://www.hhrf.org/nepujsag/04okt/4nu1023.htm,
- Ókor, 2004. III. évfoly., 1. szám: könyvismertetés: a Pandaemonium (A keresztény démonológia kistükre) c. kötetről
    o http://www.ookor.hu/archive/2004_1.html
- Ókor, 2004. III. évfoly., 2. szám: a Kalligram 2003/12. számának (Antikvitás az ezredfordulón) ismertetése
    o http://www.ookor.hu/archive/konyv/2004_2_konyv.html, 2004. 2. szám
- Képes Gábor: recenzió A sóvárgás könyve c. regényről, Szépirodalmi Figyelő, Budapest, 2004/6
- Gender-bibliográfia: Az irodalom-, művészet- és kultúrakritika/elmélet és a társadalmi nem összefüggéseit vizsgáló, magyar nyelvű szakirodalom válogatott bibliográfiája (Összeállította: Séllei Nóra)
    o http://www.femidok.hu/article.php?artid=200504042
- Élet és Irodalom, XLIX. évfoly., 17. szám, 2005. április 29.
    o Varga Viktor: Brazil? Latin? [Az ÉS 2005. április 15-iki számában szereplő Szappanopera c. cikkről]
- Las metamorfosis de la alegoría. Discurso y sociedad en la Península Ibérica desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea, Santiago de Compostela, 2005
    o Serxio Otero González: Alegorias na „Cantiga de Escarnho” Galego-portuguesa: Uma Aproximação
- Földes Zsuzsanna, Irodalomtudományi és irodalmi folyóiratok (ismertető)
    o http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b161/ch04s03.html
- Holmi Lexikon
    o http://www.holmi.org/lexikon.html

Utolsó frissítés: 2005. május[ címlap | keresés | mutató | szerkesztők ]