PALIMPSZESZT
Stáb --[ címlap | keresés | mutató | szerkesztők ]

Bánki Éva önéletrajza és publikációs jegyzéke

önarckép

Név: Bánki Éva
Nyelvismeret:
portugál (felsofok)
német (középfok)
spanyol, francia, angol (olvasás, szövegértés)

Tanulmányok:

1980–1985:  Madách Gimnázium
1985–1992:  ELTE BTK magyar–portugál szak
1991–1994:  MTA Nyelvtudományi Intézet aspirantura
1995–1998:  ELTE BTK Romanisztikai Doktori Program
Irodalmi alprogram (PhD-képzés)

Tudományos eredmények:

1996:  Egyetemi bölcsészdoktor
1999:  Irodalomtudomány / romanisztika PhD

Munkatapasztalatok:

1991. januárjában az MTA Nyelvtudományi Intézet megbízásából mint koordinátor részt vettem a VI. Nemzetközi Latin Kongresszus szervezésében.

1991-től óraadóként dolgozom az ELTE portugál tanszékén. Tanítottam galego, középkori és 19. századi irodalmat.

1996-ban az alapítók egyikeként részt vettem a Palimpszeszt c. internetes folyóirat és könyvkiadó létrehozásában. A Palimpszesztnek folyamatosan egyik szerkesztője vagyok.

Az 1999–2001. tanévben poétikatörténeti speciális kollégiumot tartottam az ELTE Olasz Tanszékén.

1999 óta a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Irodalom Tanszékén világirodalmat tanítok (előadás és spec. kol.).

1999. június óta a Balassi Kiadóban főállású munkatársként a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon szerkesztőbizottságában dolgozom.

2001. februárban a Károli Gáspár református Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanársegédi kinevezés.

2001. októbertől az ELTE BTK Portugál Tanszékén másodállásban részmunkaidős tanársegédként dolgozom.

2002. szeptemberétől: Békésy György Posztoktori ÖsztöndíjTUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK

1992: A barátdaloktól a posztmodernig. A galego-portugál költészetről, Nagyvilág, 578-579.

1993-1995: A Világirodalmi Lexikon galego, galego-portugál és (középkori, reneszánsz) portugál címszavai.

1994: Ventura vagy aventura. A kalandok funkciója a Demanda do Santo Graalban, Filológiai Közlöny, 323-328.

1995: Az új idő, a tavasz jelentése a provanszál és galego-portugál költészetben, Miscellanea Rosae. Tanulmányok Rózsa Zoltán 65. születésnapjára, Mundus Kiadó, Bp., 75-92.

1996a: A tizenkettesekbe rendezett értelem. Bolyai János és az Üdvtan. I-II., Helikon, Kolozsvár, 214. sz. 20-21., 215. sz. 19-21.

1996b: Bolyai János Tökéletes közállománya és a szabadságharcról írott feljegyzései, Sic itur ad astra (Fiatal történészek folyóirata) 1996. 1-3. sz., 194-197.

1997a: Az új idő -- a megújulás jelképrendszere a provanszál udvari költészetben, Palimpszeszt, 5-6. szám, 1997. június–július, szerkesztette BÁNKI Éva, http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/05_szam/02.htm

1997b: A temps novel, az új idő kultusza – a megújulás morális-politikai aspektusai a korai provanszál trubadúrköltészetben, Palimpszeszt, 8. szám, 1997. november, Hommages à KULIN Katalin, szerkesztette HALÁSZ Katalin, http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/08_szam/10.htm

1997c: Palimpszeszt, 5-6. szám, Hommages à Kulin Katalin – műfordítások, szerkesztette BÁNKI Éva, http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/07_szam/index.htm

1998: Segon lo vers del novel chan -- tavaszi nyitóképek és költõi megújulás a korai provanszál trubadúrok költészetében, Palimpszeszt, 10. szám, 1998. április 4., Horváth Iván ötvenedik születésnapjára, szerkesztette DÉCSI Tamás és TÓTH Tünde, http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/10_szam/12.htm

1999: Barátdalok és szerelmi énekek. Válogatás a középkori galego-portugál szerelmi költészetből. Költemények válogatása, egybevetése az eredetivel és kísérőtanulmány. Íbisz. Bp.

2000a: A hispániai nőköltészet és a születő európai líra, Palimpszeszt, 14. szám, 2000. április, Sepharad tematikus szám, szerkesztette LADÁNYI-TURÓCZY Csilla, http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/14_szam/03.htm

2000b: Temps lyrique et conception de la nature dans les poésies provençal et galego-portugaise médiévales, Études de la littérature médiévale, Studia Romanica, Debrecen, 5-22.

2000c: Szabics Imre: A trubadúrlíra és Balassi Bálint, (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények, CIV. évf., 508-511.

2001: O rei e escorpião. Afonso o Sábio: Nom me posso pagar tanto – In: A piè del vero. Studi in onore di Géza Sallay. ELTE BTK Olasz Tanszék – Íbisz Kiadó. Bp., 37-50.

2002b: Tér-idő-motívumok és poétikai terminológia összefüggései a trubadúrlírában. Lírai időszemlélet a provanszál trubadúrköltészetben, Palimpszeszt, 17. szám, 2002. május 8., Tanulmányok és műfordítások Zemplényi Ferenc 60. születésnapja tiszteletére 2002. május 8., szerkesztette BÁNKI Éva és TÓTH Tünde, http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/zemplenyi/01.htm

2002c: Uez., Allegro con brio. Írások Zemplényi Ferenc hatvanadik születésnapjára, szerkesztette Bánki Éva és Tóth Tünde, Palimpszeszt, Bp., 21-33.

2002d: Palimpszeszt, 18. szám, 2002. június, V. műfordítói pályamunkák, szerkesztette BÁNKI Éva, http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/18_szam/index.htm

2002a: A nőies lírai megszólalás tematikus és formai jegyei a középkorban és a huszadik században, Palimpszeszt, 16. szám, 2002. január, Vox mulieris, szerkesztette LADÁNYI-TURÓCZY Csilla, http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/

2004 március: Esőváros c. regény
Utolsó frissítés: 2004. június 4.[ címlap | keresés | mutató | szerkesztők ]