PALIMPSZESZT
23. szám --[ címlap | keresés | mutató | tartalom ]

Pál Gyöngyi:
1. Marguerite Yourcenar „Keleti történetek” című novelláskötetének elemzése a festészeti utalások tükrében

Marguerite Yourcenar életművével az OTDK. dolgozatom kapcsán kezdtem el foglalkozni. „Le visuel dans L’œuvre au noir de Marguerite Yourcenar” című dolgozatomban, amellyel 2003-ban Veszprémben 3. helyezést értem el a Francia irodalmi szekcióban, elsősorban Yourcenar történelmi regényeinek és a fényképészetnek a kapcsolatát elemeztem. A 2004-ben megírt és megvédett szakdolgozatomban ugyanezt a témát gondoltam tovább. Yourcenar Opus Nigrum és Hadrianus emlékiratai című regényeiben a képzőművészeti utalások csak implicit módon jelennek meg, amit Yourcenar történelmi regényről alkotott sajátos elméleteivel lehet magyarázni. A yourcenari életmű és a festészet kapcsolatának szempontjából különösen érdekes a „Keleti történetek című kötet, azon belül is a „Wang-Fo szabadulása (Comment Wang-Fo fut sauvé) című novella, hiszen itt a mese keret és a meséket átitató keleti filozófia lehetővé teszik, hogy a festészeti utalások explicit módon szerepeljenek a történetekben.
[ címlap | keresés | mutató | tartalom ]