PALIMPSZESZT
18. szám --[ címlap | keresés | mutató | tartalom ]

Vágó Marianna:
Heinrich von Morungen


2.

Ő volt az első s a legkedvesb,
   örömöm, e hölgy,
   kihez én örök
     szolgáttal hű leszek.
A legfőbb s legszentebb
   szívemben csak ő;
   ládd, bolond öröm
     vendégem ritkán lehet.
     Fájt néki mind e
       dal s bizony a költeményem.
       Így üdv és vígság mind tűnőben,
bú nyom, hol utam vezet.

Bár esne néki jól e
   dal, hozzá szállna csak.
   Ám tiltá szavam:
     hát többet ér, ha hallgatok.
Most néki is sok lett már a csend.
     Szóllanom ha illik
     dalom még a régi.
   Úrnőm mint teheti, hogy
   feled lovagot,
     s kegyét épp tőlem vonja meg?
     Jaj nekem, ki fájón tűröm gúnya mellett
hogy kegyét elnyerni nem tudom!

Nos, tanácsot, kedves hölgyek,
   mi legyen énekem,
   hogy néktek is tetszen?
     Öröm nélkül holt a dal!
Pillantást csak s köszöntést tőle
     kapok mit mindnek
     -akarja vagy sem-
      úgyis meg kell adnia.
      Az idő lába lassan
       jár, ha öröm s vígság nincsen.
       Lássuk csak, dolgát ki érti vélem,
      hogy új dalokba fogjak?

Hölgyek hölgye te, keress
   bajomra balzsamot,
   mit teérted hordozok
     tudod jól, régóta már.
Ha boldogság a vége
     s mind tőled kapom,
     rajtam bút nem fog
   látni senki, de hű rajongást.
   Hisz csak rajtad áll
     mind az én üdvösségem.
     Vigaszt nyújthat női kegyed, hisz te
vagy nékem öröm s vígság.

Látom én jól, engem e
   hölgy nem óhajt.
   Hogy köszönt-e avagy
     sem, újabb próba döntse el.
Ő esküdözött, hogy nem
     fog, hát essen úgy.
     Be kár, hogy dúl-fúl,
   mert illik világba mondjam,
   én hű szolgája
     mellőle nem mozdulhatok,
     légyen bú vagy öröm mit ezért kapok.
Válhat e kín is jóra.

4.

Ily magasztos örömben sosem
   úszott még szívem, ily örömmel teli;
gondolatban csak körötte
   keringek én, bár tudnék szállni!
   Lám szavával bátorít;
     egész valómon áttört,
   s szívem sebezte a nyíl.

Bármerre is tekintek, őt
   érzem, s mint jókedv ragyog bennem vissza!
Ég és föld, erdő s mező,
   tavaszom eljöttét fogadja!
   Égi remény és várakozás
     lakik bennem mostantól;
   lelkem az égig meg nem áll!

Légyen áldott az örömhír,
   mi füleimnek oly édes dallam;
áldott légyen a gyöngéd kín,
   mi szívemben már fogva marad.
   Minden üdvöm innen fakadt,
     míg rajongó szemeimből
   jégesőnek gyöngye szaladt.

Édes óra, áldott legyél,
   áldott a tavasz, áldott e nap;
hisz ő küldte a várt igét,
   mit vágyott szívem régtől fogva,
   hogy örömtől remeg azóta,
     s hódolatom járma alól
nem tudom, mint szóljak róla.

18.

Mindnek éke,
   áldás néked, amint jár!
Jaj az őrnek,
   ki miatt e fényes sugár
     a világtól rejtve van, nékünk csak néha fénylik.
     Úgy mint a nap, este korán tér nyugodni.

Ha hosszú éj
   tűnik míg jő a reggel,
nem nyugszom én.
   Ám ekkor látnom lehet
     mint kél kedves napom, kinek megváltó öröm jötte:
     szűn szemem borúja, foszlik felhő köröttem.

Ki őrzöd e
   hölgyet, terád mondok átkot:
örömünkre
   alkotá őt az Úr,
     fényt szórni mint tiszta tükör, ha férfi csodálja.
     Mit ér fényes arany, ha földbe rejtve van?

Jaj a vasnak,
   mi szüzet kell vigyázzon!
A szigor csak
   tiszta nőt is bajba von.
     Engedd, legyen szabad mind a nő, hadd csodáljuk!
     Való, a leprás is tiltott vízhez fordul.

30.

     Ne még, -
Ó vajon fog-e még,
   ha az éj ránkborul,
szép alakja szórni fényt,
   fehérebben mint a hó?
     E csudás fény volt mi
     elbűvölte szemeim;
     hittem, hold süt még, pedig
      már kélt a nap.

     "Ne még, -
Ó vajon fog-e még
   itt időzni hajnalig?
Lenne hosszabb az éj,
   sóhaj nem hagyná ajkaink:
     Ne még, jő a hajnal,
     csak ez volt panasza
     legutóbb is nálam.
      Már kélt a nap."

     Ne még, -
annyiszor csókolt,
   míg álmodtam én.
Oly sok könnye hullott
   titokban maga elé.
     Vigasztaltam sokáig,
     hogy elapadjon mind,
     majd rámborult e kincs.
      Már kélt a nap.

     "Ne még, -
Hányszor is feledte
   tekintetét rajtam!
Takaróm felfedve
   ennyi volt vágya csak:
     ruhátlan karom
     nézte oly csudamód,
     betelni nem tudott.
      Már kélt a nap."

34.

Én édes gyönge gyilkosom,
   vajh mért lenne épp ön éltem vége,
mikoron csak önnek áldozom,
   hűbben én, mint bármely hölgynek.
    Gondolja, ha éltem veszi,
     már többé sosem követhetem?
    Nem, hisz szíve járma alatt e,
     szív, rabul ejtett, úrnőm, a szerelem.
      Ha most kegyét nem is adja
       míg ön előtt esengek,
      bizonyságot e lélek tesz majd,
       hogy odaát is szolgája lesz, mint jár ez tiszta szűznek.

35.

Hosszú időt emésztett a gond,
   örömtelen hű szerelem.
Ám e nap oly hírt hozott,
   melynek szívből örvendhetem.
   Hölgyem hát elnyerem,
     vár az üdvösség.
     Ím szomorú hogy lehetnék?
       Ha piros ajka
       lesz ajándéka,
         bús többé nem leszek én.
         Fájt bizony, de jó a vég![ címlap | keresés | mutató | tartalom ]