PALIMPSZESZT
18. szám --[ címlap | keresés | mutató | tartalom ]

Miklós Kata - Nagy Andrea:
A keresztfa álma

1. Hallgasd, hadd mondom el, || mit mély álomban láttam,
2. különös látomás || köszöntött rám,
3. míg a beszéddel bírók || békében nyugodtak.
4. Mintha láttam volna || a magasba nyúlni
5. egy csodálatos fát || fénnyel körbefonva,
6. tündökletes törzset. || Tiszta arany
7. borította talpig. || Tövénél a földön
8. kövek ékítették, || a keresztfa vállán
9. még öt nemes ékszer. || Gyönyörködve nézték az Úr angyalai,
10. mert nem volt az bűnöző bitója; || a boldog seregek a mennyben,
11. az örökre szépek || szívükben áhítattal álltak,
12. s a férfiak a földön, || mind e fenséges teremtés.
13. Szépséges volt a szabadulás fája, || bűnöktől szeplős a lelkem,
14. gyalázat sebezte. || Láttam a győzelem fáját
15. ékes öltözékben, || örömben ragyogni.
16. Arany díszítette, || drágakövek fedték,
17. fénnyel felövezték || a Fennvaló keresztjét.
18. A csillogás mélyén || megláthattam akkor
19. a gyarló bűnösök || gyötrelmes kínjait,
20. vérrel gyöngyözött a fa jobb oldala, || vigasztalan bánat szállta meg a lelkem,
21. reszketve néztem, || hogy a ragyogó jel
22. öltözékét, színét váltotta: || olykor vértől volt csatakos,
23. az élet nedve áztatta, || máskor nemes kövek takarták.
24. Lábánál hevertem || hosszú ideig,
25. megindultan néztem || a Megváltó fáját.
26. Egyszer csak hallottam || hangja zendülését,
27. szavait így fűzte || a fák legjobbika:
28. “Sok ideje annak, || - soha nem felejtem -
29. az erdő szélén || szekerce hasított,
30. vagdosta gyökerem. || Vad ellenségek ragadtak meg,
31. bitófává tettek a bámészkodóknak, || bűnözőket kellett magasba emelnem.
32. Férfiak vittek a vállukon, || vonszoltak a hegyre,
33. hóhéraim hada leláncolt engem. || Láttam, ahogy az embernép Ura
34. rendíthetetlen jött hozzám, || hogy rajtam magasba hágjon.
35. Nem volt szabad nekem || az Úr szava ellen
36. repedni, eltörni, || mikor remegni láttam
37. a földnek felszínét. || Felkoncolhattam volna
38. ellenségeinket, || de erősen álltam.
39. Ledobta köntösét az ifjú hős, || maga a hatalmas Isten,
40. félelem nélkül, állhatatosan || fellépett a magas bitóra
41. mindenki láttára, merészen, || megváltani az embernépet.
42. Remegtem, mikor karjával körbefont az Ember, || kidőlni nem hagyott,
43. a föld színére esni. || Erősen kellett állnom.
44. Keresztnek állítottak. || Királyt emeltem a magasba,
45. a mennyek urát. || Nem mertem ledőlni.
46. Átütöttek engem fekete szegekkel, || a fájdalmas sebek még látszanak rajtam,
47. a gyalázat nyílt jelei. || Gyilkosuk nem lehettem.
48. Együtt szenvedtük mi ketten a szégyent, || vér szennyezett engem,
49. ami a Szent Gyermek oldalából fakadt, || mikor szabadon engedte lelkét.
50. A hegy tetején || tűrnöm kellett
51. fájdalmas sorsom, || láttam a seregek Urát
52. kínokban senyvedni. || A sötétség felhők
53. homályába vonta || a Hatalmas testét,
54. a fénylő ragyogást. || Felhők árnyékából
55. ránkborult a sötét. || Sírt az egész teremtés,
56. gyászolták a Király halálát, || Krisztust a kereszten.
57. Tanúja voltam, || hogy távoli földekről
58. Hercegükhöz jöttek || a hűséges szolgák.
59. Keservesen kínzott a bánat. || Kezéhez hajoltam a férfiaknak,
60. alázatos lélekkel, készségesen. || Levették ők a mindenható Istent,
61. leemelték őt a kemény kínok közül. || A kardvivők ott hagytak engem
62. vértől verítékezve állnom. || Vasnyilak nyoma sajgott rajtam.
63. Lefektették töretett tetemét, || testének fejéhez álltak,
64. nézték csendben a mennyeknek Urát, || s ő magában pihent,
65. kimerült a győzelem után. || Készítni kezdtek neki földcsarnokot
66. az emberek, szemei előtt gyilkosának. || Szikrázó kőből faragták ki azt,
67. belefektették a győzelem Urát, || gyászdalt énekeltek fölötte,
68. fájdalommal telve az estidőn. || Felkerekedtek aztán,
69. távozni készültek a magasztos Úrtól, || s ő kíséret nélkül maradt ott.
70. Sok ideig || sírtunk mi akkor
71. helyünkön állva, || hamvadta után is
72. harcosok hangjának. || A holttest kihűlt,
73. a lélek szép lakása. || Ledöntöttek minket,
74. a földre borultunk. || Betelt a végzet.
75. Mély gödörbe temettek minket. || De a Mindenható szolgái,
76. a rokonok || rámleltek,
77. felöveztek engem || ezüsttel, arannyal.
78. Én szeretett hősöm, || hallhattad most,
79. hogy gonoszok tetteit || tűrnöm kellett,
80. megtapasztalnom a szomorú szenvedést. || Most eljött ideje,
81. hogy leboruljanak || lábaim elé
82. férfiak a földön, || mind e fenséges teremtés
83. e jelhez imádkozzék. || Az Isten fia rajtam
84. megfeszíttetett. || Magasulok dicsőn
85. most a mennyek alatt, || és megváltok bűnéből
86. minden teremtettet || aki tisztel engem.
87. Valaha én voltam || vétkek megtorlója,
88. gyűlölt halál fája, || de a helyes utat
89. én szabtam meg || a szó hordozóinak.
90. Lásd, megtisztelt || a magasságok Ura
91. az erdő fái fölött, || a fényes királyság Őre,
92. mint ahogy Máriát, || ő maga anyját is
93. a mennybéli Isten || mindenek számára
94. naggyá tette || a nők nemzetsége fölött.
95. Én szeretett hősöm, || halld hát küldetésed:
96. fedd fel látomásod || a földi embereknek.
97. Hirdesd, hogy ez || a halhatatlanság fája
98. hol a Mindenhatót || mardosta a kín
99. a tévelygő ember || temérdek bűnéért,
100. és Ádám || átkozott cselekedetéért.
101. Rajtam halált kóstolt. || De az Úr kikelt sírjából
102. roppant erejével, || hogy reménységet adjon.
103. A mennyekbe ment fel, || onnan tér majd vissza
104. az embernép körébe || a középső földre
105. az ítélkezés napján || az Isten maga,
106. a Mindenható, || minden angyalával.
107. Számbaveszi ő, || a számonkérés Ura
108. mindegyiküket. || Mulandó életük
109. érdeme szerint || szól majd ítélete.
110. Nem felelhet senki || félelem nélkül
111. a szavakra, || miket szól a Hatalmas.
112. Megkérdi a sokaságot, || merre van az ember
113. ki a Király nevében || a keserű halált
114. meg merné kóstolni, || mint ő maga tette.
115. Krisztus kérdésére || kevesen tudnak ott
116. félelem nélkül || felelni bármit is.
117. De félni e földön || fölösleges annak
118. ki keblében hordja || a kegyelem jelét:
119. a kereszt által fog || a királyságba jutni
120. a földi homályból || a halhatatlan lélek
121. ki a kegyelem Urával || kíván lakozni.”
122. Imádkoztam a fához || felemelt szívvel,
123. megújult hittel. || Magányom éjjelén
124. senki sem látott. || Lelkem elszántsága
125. vezérel most az úton. || Viseltem sokáig
126. a vágyakozásnak hosszú idejét. || Vigaszom, reményem,
127. hogy e fenséges fát || fellelhessem egyszer
128. a többi ember előtt, || tiszta áhítattal
129. elébe boruljak. || Benső szomjúságom
130. betölti életem, || biztonságot, védelmet
131. csak a kereszttől várok. || Kevés hatalmas
132. barátom van e földön. || Felkerekedtek ők,
133. a világ vidámságát maguk mögött hagyták, || a mennybéli Úrral
134. lakoznak a magasban, || mindenek Atyjával,
135. végtelen örömben. || Örökösen várom
136. mikor lesz, || hogy a Mindenható keresztje,
137. mit e földi létben || látnom adatott,
138. messzire visz || mulandó életemből,
139. s oda ragad el, || hol repes a lélek,
140. béke honol ott, || hol a Bárány népe
141. lakománál vigad || végtelen örömben,
142. s helyemre leültet, || házában lesz lakásom,
143. szentek seregében || szüntelen dicsőség,
144. boldogság lesz jussom. || Barátom Ő legyen,
145. ki itt a földön || fájdalmakat élt
146. a bitófán || a bűnös ember miatt,
147. ki megszabadított, || s mindünknek új életet,
148. mennyei otthont adott. || Megújult az öröm
149. kegyelemmel és áldással || az örök kínok helyén.
150. A Fiú győzelmes volt || fényes küldetésén,
151. hatalmas és sikeres, || mikor sokasággal jött
152. Atyja lakhelyére, || lelkek seregével
153. az angyalok kedvére || a kegyelem Ura,
154. és minden szentekére, || kik a mennyek országában
155. dicsőségben éltek, || mikor diadalmas uruk,
156. a hatalmas Isten || honába érkezett.

Miklós Ágnes Kata és Nagy Andrea