PALIMPSZESZT
14. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

Sepharad története *

Legendás kezdetek

 Az alábbi információk megbízhatatlanok, valószínűleg a szefárd lakosság hispániai tartózkodásának történelmi megalapozottságát hivatottak bizonyítani
I.e. 586A babiloniak Hispániába deportálnak néhány arisztokrata családot Jeruzsálemből
I.sz. 70Titus Jeruzsálem lerombolása idején Hispániába deportálja a lakosság egy részét

Történelmi tények

I.e.200-i.sz. 200Nagy zsidó migráció a Római Birodalom területén belül (időszámításunk kezdetekor a Római Birodalom teljes lakosságának mintegy 10%-a zsidó származású: 8 millió főről lehetett szó)
I.sz. 135Nagy kivándorlási hullám a palesztinai lázadás leverése után Itáliába, Hispániába, Észak-Afrikába
306Elvirai zsinat: zsidóellenes intézkedések (a zsidó-keresztény együttélés-érintkezés korlátozása)
313Nagy Konstantin megtérése, a kereszténység államvallássá tétele után: a zsidó vallás és közösség másodrangúvá válik a keresztény mellett
409Hispánia germán törzsek (suévok, vandálok, alánok) általi elfoglalása. Később a vizigótok veszik át a hatalmat.
587I. Reccared vizigót király keresztény hitre térése, az egységes nemzet fogalmának megszületése, a zsidó közösség idegen elemként való kezelése (ettől az időponttól kezdve: zsidóellenes intézkedések sorozata: toledói zsinatok)
613III. toledói zsinat, Sisebut király rendelkezése: minden zsidóra nézve kötelező kényszerkeresztelés
VII. sz.Folyamatos zsidóellenes intézkedések Hispániában és Európa más részein
711Tariq ibn Ziyad berber hadvezér partraszállása Hispániában, az arab uralom kezdete
739-757I. Alfonz, Asturia királyának uralkodása, az Ibér-félsziget északi részének araboktól való visszafoglalása
800-1100Erős arab uralom Hispánia nagy részén, zsidó közösségek védettsége (szabad vallásgyakorlat, utazási szabadság, állami életben betöltött szerep)
929-961III. Abd ar-Rahman, Córdoba kalifájának uralkodása, a Córdobai Kalifátus hatalmának megszilárdulása, expanzió
961-976II. al-Hakam, III. Abd ar-Rahman fiának uralkodása, expanzió folytatása
950-1150A héber költészet megújulása arab hatásra. A zsidó kulturális reneszánsz két fő alakja:
Hasdai (Nasi) ibn Shaprut (915-970): III. Abd ar-Rahman bizalmas embere, a zsidók hercege (nasi), diplomata, levelezik a kazárok királyával Józseffel
Samuel ibn Nagrela (ha-Nagid) (993-1056): költő, bibliakommentátor, filozófus, hadvezér, államférfi (Granada vezírje 1038-1056 között), a zsidó nép vezére (nagid)
1085Toledo keresztény kézre kerülése
1212La Navas de Tolosa-i csata: keresztény győzelem az arabok fölött
1248Sevilla kapitulációja III. Ferdinánd király előtt: majdnem egész Hispánia keresztény uralom alatt (csak Granada marad arab kézen, egészen 1492-ig)
XI-XIII. sz.Reconquista: a zsidók helyzete meglehetősen kedvező a keresztény kézen levő területeken is a pápák tiltakozása ellenére is: III. Ferdinánd (1217-1252) pl. azzal utasítja vissza III. Honorius pápa tiltakozását, hogy szüksége van a zsidó lakosságra az átmenet idején - a zsidók közvetlenül a király alattvalóinak - ill. rabszolgáinak - számítanak.
1263Barcelonai hitvita Moses bem Nahman de Gerona (Nahmanides) rabbi és Pablo Christiani barát között I. János király színe előtt. Cél: az egész hispániai zsidóság megtérése. Később Nahmanides menekülni kényszerül
1280-1286A Kabala egyik legfontosabb alapművének, a Sefer ha-Zohar-nak (a Ragyogás Könyvének) születése Moses de León tollából
XIV. sz.Egyre negatívabb zsidókép kialakulása a nép körében, miközben folytatódik a központi királyi hatalom által biztosított kedvező helyzet. Koholt vádakhoz (gyermekáldozat stb.) kapcsolódó pogromok egész Európában
1348Nagy pestisjárvány (Európa lakosságának 20%-át veszíti el), a zsidók elleni vádaskodás újraéledése
1391Ferrant Martinez zsidóellenes akciója Sevillában, kényszertérítések eredményeképp mintegy 100.000 zsidó konvertál
XIV-XV. sz.Masszív zsidó kivándorlás Hispániából Észak-Afrikába, Palesztinába, Konstantinápolyba, Krétára és Valonába (Albánia)
1453Konstantinápoly török kézre kerül
1469Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella házasságkötése, Aragon és Kasztília egyesülése. A házasságot a zsidó közösség támogatta, Ferdinándban oltalmazójukat látva (a király nagyanyja zsidó származású volt). Uralkodásuk első éveiben: zsidók számára kedvező intézkedések, zsidóellenes akciók megtorlása
1478Az Inkvizíció bevezetése Spanyolországban
1481Az első auto-da-fé Spanyolországban, Sevillában
1482Andalúzia kiutasítja területéről a zsidó lakosságot
1484A zsidó lakosság kiutasítása Savilla, Córdoba és Cádiz egyházmegyékből
1490-1491El Nińo de la Guardia-ügy: Torquemada, nagyinkvizítor által kreált koholt per: az utolsó zsidó-per Spanyolországban. Nyilvános kivégzés Avilában. (A XVI.sz.-i inkvizítor, Luis de Páramo szerint ez adta a végső lökést a kiűzési rendelet aláírásához.)
1492Granada eleste (XII. Mohamed király megadja magát a keresztény erőknek, az arab uralom vége Hispániában)
1492Kiűzetési dekrétum Spanyolországban. Eredménye: a zsidó lakosság kb. 50%-a konvertál (többek között a közösség idős vezetője, Abraham Seneor (keresztény neve: Fernando Nuńez Coronel) is. A lakosság másik fele Portugáliába menekül, ahol II. János király (1481-1495) nyolc havi türelmi időt ígér.
1495Kényszertérítés Portugáliában, gyermekek elvétele szüleiktől és azok S. Tomé szigetére való száműzése
1496Manuel portugál király (1495-1521) rendelete a zsidók Portugáliából való kiűzéséről (Ferdinánd és Izabella ezt a feltételt szabták Manuel királynak, aki leányukat, az ifjabb Izabellát kívánta feleségül venni).
1497Pessach alatt: a 4 és 14 év közötti gyermekek kényszerkeresztelése, ezzel szüleiknek konvertálásra való kényszerítése. A kiűzetési rendelet végrehajtásának kikerülése: a kikötők lezárása, a zsidó lakosság Lisszabonban való koncentrálása, minden zsidó megkeresztelése. 20 éves türelmi rendelet (addig nem lesz inkvizíciós vizsgálat titkos judaizálással kapcsolatban).
1498Navarrában is megtörténik az egész zsidó lakosság kényszerkeresztelése
1506Pessach alatt: lisszaboni pogrom (2.000 halott). A király engedélyt ad a távozásra. A kivándorló zsidók célja az Ottomán Birodalom.
1521,1532,1535Emigrációs tilalom újraélesztése Portugáliában III. János király (1521-1557) uralkodása alatt
XV-XVI. sz.Messianisztikus események a conversók körében (messianisztikus jövendölések)
1524-1532David Reubeni és Solomon Molkho messianisztikus kalandja: Reubeni meggyőzi VII. Clemens pápát, hogy fogadja, 1525-ben III. János királytól próbál fegyveres segítséget kérni Jeruzsálem visszahódítására, Diogo Pires (nem azonos a költővel!) Lisszabonban kapcsolódik hozzá, felveszi a Somolon Molkho nevet, körülmetéli önmagát, V. Károly császár Regensburgban fogadja, majd fogságba veti őket, Molkho 1532-ben Mantuában máglyán végzi eretnekként.
1536Az Inkvizíció bevezetése Portugáliában
1541Gonçalo Eanes Bandarra, messianisztikus jövendöléseiről híres cipész kivégzése Lisszabonban
1542Az ún. Cipős Zsidó (O Judeu do Sapato) álmessiás megégetése Portugáliában
1547Az Inkvizíció végleges bevezetése Portugáliában

A történelmi összefoglaló elkészítéséhez felhasznált irodalom

Jegyzet

* Sepharad, vagyis a zsidó Hispánia története: a szefárd nép története természetesen folytatódik mind a mai napig, ebből az áttekintésből azonban a kiűzetés ill. konvertálás utáni események kimaradnak, ugyanis érdeklődésünk középpontjában a Hispániához kötődő zsidó kultúra áll, a XVI. sz. végéig. Az ezt követő eseményekről az összefoglalás végén található irodalomjegyzékben szereplő The Jews of Spain c. kitűnő könyvben részletes információkat találhat minden érdeklődő.[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]