PALIMPSZESZT
10. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

DÉCSI TAMÁS
A hosszústrófa a XVII. században -- mellékletek

1. Melléklet
A XVI. századi hosszústrófás metrumok

Izorímes

aaaaaaaaa    2 vers
aaaaaaaaaa   1 vers
aaaaaaaaaaaa  1 vers


Heterorímes

aaaaaabbbbccccdddd  1 vers
aaabbbbbcccc     1 vers
aaabbbcccc      1 vers
aaabcccbddb     1 vers
aabbccddaa      1 vers
aabbccddd      1 vers
aabccbbbb      1 vers
aabccbddb      66 vers
aabccbddbeeb     2 vers
aabccbdddd      2 vers
aabccbxddx      2 vers
ababccccccc     1 vers
xaxaaaxxa      1 vers

2. Melléklet - A XVII. századi hosszústrófás versek megoszlása

A XVII. századi hosszústrófás versek megoszlása

3. Melléklet - A Balassi-strófás versek eloszlása a században

A Balassi-strófás versek eloszlása a században

4. Melléklet
A XVII. századi magyar hosszústrófás versek strófaszerkezete

(A zárójelben lévő szám az RMKT XVII. századi sorozatából jelöli a verset tartalmazó kötetet. Egyéb jelölések: ZM=Zrínyi Miklós, RJ=Rimay János, GYI=Gyöngyösi István.)

I. Izorímes

a a a a a a a a a

6 6 7 6 6 7 6 6 7
Eletem hervasztya szerelemnek langja. (3)
9 8 10 13 10 11 10 13 10
Tekencziűk meg isten jovoltat, (5)
9 9 9 9 8 5 5 6 9
Uy esztendeö napin vigadgiunk, (5)
Várván, szent ur, te innepedet, (5)

a a a a a a a a a a

4 5 4 4 5 4 4 4 4 5
Tavasz indul viz forrásoktul, (8)

II. Heterorímes

a a a a a a b b a

5 5 7 5 5 7 8 7 5
O bodog fezek, a hol maid lezek, hol. (3)

a a a a b b b b b

6 6 6 6 7 6 7 7 6
IDvez-légy szép rósa, lelkünknek... (15)
9 9 9 9 7 5 6 5 9
Eröss várunk az Ur és bástyánk,... (4)

a a a b b b c c c

8 8 6 8 8 6 8 5 6
HIszünk az igaz Istenben, Meny... (15)

a a a b b b c c c c d d

8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 7
En Istenem szány megh engem, (4)
En Istenem, en Istenem, (4)
TArts megh Ur Isten engemet, (4)

a a a b b b c d e c d e

6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7
El-tévedtem mint juh, El-tévedtem... (8)

a a a b b c c d d

8 8 11 5 5 5 5 5 6
A' mindenható Atyában, (15)
EMber szemléld ez Istállót, (15)
Im! véghetetlen kegyelmü, (7)
8 8 12 5 5 5 5 5 7
Eszterházy Miklos atyam, (9)

a a b a a b a a b

6 6 7 6 6 7 6 6 7
Körösztjény lelkeknek rendelt... (12)

a a b b b c c d e e d

7 7 5 6 11 4 4 5 4 4 5
Megh foghatatlan felség hiveidnek... (2)

a a b b b c d d e e c

4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2
Egeszseggel, kozöntettel (14)

a a b b c c c a a

8 8 8 8 8 8 8 9 8
Isten áldásának Háza, (14)

a a b b c c d d c

6 6 7 7 6 6 6 6 6
AZ Ur Isten regnál, (6)

a a b b c c d d d

9 9 9 9 7 5 5 5 9
Ha a' bölts mindenhato Isten, (4)

a a b b c c d d e e

6 8 6 8 6 6 6 4 6 8
EGek vigyázzatok, gyors csillagok... (15)
EMber mély eseti, Sok nyavalyák... (15)
JAj! bünnek mélyiben, medgyek Isten.. (15)
KEserves életem, Dólgaid... (15)
MAr töllünk el-mentél, Oh Jesus,... (15)
MEnybéli vendégség, Hütbéli bóldog... (15)
SZent Ferencz ünnepe, Christusnak... (15)
SZent György nevezeti, szentséges... (15)
SZerelmes Jesusom, Mennyei drága... (15)
8 8 5 6 5 5 5 5 5 6
OH kegyelmes szivü Jesus, (15)
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
AZ ki mást csúfolsz, ide jár! (14)
8 8 9 9 7 7 8 8 8 8
NAgy az Ur méltóságában (6)

a a b b c c d d e e f f

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
NO minden népec (6)
6 7 8 7 6 7 10 7 6 7 10 7
Senki ajandekot jobbat mint én hem... (2)
8 8 8 8 8 6 8 6 8 6 8 6
Az Ur áldando áldott Ur, (4)
Jo ditsérni az Ur Istent, (4)
11 11 10 10 11 11 10 10 11 11 10 10
OH én Uram, ki eröt adsz ennékem, (6)

a a b b c c d e e d

11 11 11 11 6 6 7 6 6 7
ÖRöködben Uram pogányoc jöttec, (6)

a a b b x c c d d e e f f

10 10 8 8 9 8 8 6 6 9 9 7 7
Ah! ah! ah jaj nékem szomorúnak! (7)

a a b c c b d d b

3 3 5 3 3 5 3 3 5
Istent féld Ne beszélld Másnak... (9)
Istent féld, ne beszéld másnak... (9)
4 4 6 4 4 6 4 4 6
Noha hegy völgy es darabos, (14)
Nosza hajdu, firge varju, (14)
Nosza hajdu, furge varju, (14)
4 4 7 4 4 7 4 4 7
Álj-meg kegyes, Lásd-meg édes (11)
Bün testéböl s-tömlötzéböl ki... (GyI)
Chérubimok, Séráphimok Ura Iehova... (9)
Hirrel, névvel, tekintettel ekesült.. (11)
Jo hirekkel s nagy értekkel szépen... (9)
Nemesseggel, tisztességgel hiresült.. (11)
Veghetetlen, nem kegyetlen Istene ez. (9)
4 4 8 4 4 8 4 4 8
Búval tellyes, (GyI)
4 4 9 4 4 9 4 4 9
Oh Maria, Christus annya, hiveknekis. (7)
5 5 3 6 6 3 5 5 3
Ime, mely ujságh, de nem vigasságh... (3)
Mikor vadászna minap Dianna... (3)
5 5 6 5 5 6 5 5 6
Hallotta fülünk, Uram mert nekünk... (4)
Kegyelmességet jo téteményét... (4)
Kész az én szivem, Uram kész szivem.. (4)
Ur Isten minket a' te népedet... (4)
5 5 16 5 5 6 5 5 6
Nagy irgalmadért igasságodért... (4)
6 6 7 6 6 7 6 6 7
... kinomnak oka testemet mardossa,... (3)
A Hera barlangját (12)
A' Felséges Isten, ki lakik... (15)
A' Föld kerekségén (11)
A' ló mind addig fut, a' mig oda nem. (10)
A' sok gonosz között, (GyI)
Aldott filemile yll nag' Enekelue,... (1)
Amaz nagy Károlytul, (8)
Angiali seregben az szep... (9)
Asianak földe, ell untalak neszny,... (1)
Atya szerelmevel (9)
Az eghek forgási, czillagok iárasi... (3)
Az el mult esztendeök, megh nem... (12)
Az Florentinának, Altades lányának... (3)
Az isten irgalma (5)
Az Jó Gazda-Aszszonyt, Ekes házi... (13)
Az kegyes beszednec (9)
Az ki az szelekre .s. habos... (12)
Az Ló mind addig fút, (12)
Az menyei kiraly, ki elüt most... (14)
Az muzak szalasi, nimfak hü forrasi,. (8)
Az szép kerek kék Égh, hol nints... (4)
Az szep szabadsagra, Magyarsag... (1)
Az ur Istent mostan aldgia az en... (8)
Az valtságnak árrát, hivek adosságat. (11)
Banath s- Niomorgasra Vetteteth sok.. (1)
Banatos jai szora, holtig valo... (3)
Békoban már, (12)
Bizony nem veltem s az elött sem... (3)
Bochyasd kegyelmedet, Vram Szent... (2)
Bodogok az kiknek, (2)
Bóldogtalan vagyok mert kinaim... (3)
Boldogtalan vagyok, mert kinaim... (3)
Buczuzo éneket, ki fonyast sziveket,. (9)
Busúlt életemnek szomorú szivemnek (2)
Chalard Ezerhatzaz s ueled mas ketth. (1)
Császárok Császára, (12)
Csillagoc az égen, mely szép... (8)
E' Könyv nem tsak Udvart (13)
E' Világi öröm, (9)
Ebben csak egy ok van, (ZM)
Egek szelességet, föld, tenger... (11)
Egekett alkato, mindentt altal hato (12)
Egy uy hirt hallottam tavaly... (2)
Egyedül tebenned, (RJ)
En edes job kezem, Toled keduen... (12)
En edes rokonim, szerelmes feleim,... (9)
Én szomorú árva, Noha jutottam ma... (11)
Eöszi harmat után végre mikor osztán. (3)
Ercznel, kö sziklanál (12)
Eszi harmat utan vegre mikor osztan.. (3)
Ez könyvnek authora, ki légyen... (9)
Ez világ, mint egy kert; (RJ)
Ez világban éltünk njavalás mi... (9)
Feöld hog' tűrhed nem Reesz,... (1)
Forog' a' szerencse mit bizunk ö... (1)
Földi eletednek -s- tantorgó... (12)
Gazdag bö kegyelmű, kegyes... (2)
Giötrelme Lölkömnek, Siralma... (1)
Ha az Isten nékem (RJ)
Ha megsokasodik A' Bün, 's megrakodik (13)
HADAkot wiszeleő, (12)
Haddal diadalmas soc néppel hatalmas. (8)
Hajnal vitorlajan, arany szinu... (3)
Halhatatlansagnak, nagy... (9)
HAny-féle gondolat, mind untalan... (11)
Hárfa... at walahoua Juthat, min... (12)
Hatalmas Istenség, (12)
HAyhall chillagnak, (7)
Hayts meg füleidet, (2)
Hideg havasokon (8)
Hogy feledkeztél el (RJ)
Holt eleven jaro, gyast magan... (3)
Hozzám régen békélt, s' jó kedvedböl. (2)
Iaj nékem szegennek, idegen legennek. (3)
Ideye bünökböl, vétkek förtöyéböl,... (11)
Idvöz légy bóldog szüz, Malasztal... (2)
Illy jót tellyes szivböl, S' igaz... (8)
Immár sok újságok, Mind jók s' mind.. (13)
ISten csapásidat, Gyenge sujtásidat, (7)
Isten jó napokkal, Lelki s' testi... (13)
Isten személyének es dicsösségének... (11)
Istenem sok jokkal, mint mezöt... (3)
Istenem sok jokkal, mint mezöt... (3)
Istennek szent Annya látod szivem... (2)
Istennek szent Annya, kegyelmed... (2)
Istennek szent hive és választot népe (14)
Istennek zent Annia (2)
Istennel nincz keduesb, feöldön... (9)
IStenség mélysége, Lelkek édessége, (15)
Jaj fülem csendülö, (12)
Jaj nekem szegennek, idegen legennek. (3)
Jarulok az Urhoz, mennyei Atyámhoz,.. (8)
Jeles Hirrel nével, (13)
Jo illat mezökben tavaszszal... (3)
Kedvemet ujétto, öröm bátorito... (3)
Kegiesseggel ekes virtusockal teljes. (2)
Kiáltok mig élek, bünömböl föl kelek, (2)
Kinom s nyaualiamban, halalt hozo... (9)
Király szin méltoság, (12)
Kösziklátul fajzott, (12)
Lépiél czak két szóra, lássad hogy... (3)
Ma lett bekessege ez haznak, és ege.. (11)
Mas dolgom nem lévén, (12)
Meg holt Catam utan fejem bunac... (2)
Meg holt tarsom utan fejem bunak... (2)
Meg ne fedgy engemet (2)
Meg ne fedgy engemet, (2)
MEg-állj űton járó, én hozzám... (14)
Melto tisztességre, örök ditséretre (14)
Melly dicsiretekkel (13)
Melységes setétségh, környül vett... (2)
Mennjej felséghnek, (9)
Mennyei nagy Felségh, kit rettegh... (2)
Mi lehet kedvessebb, (12)
Midön hátára vött, Öszve kötölödzött. (11)
Mikor ez vilagra (9)
Minden nap vig kedvel (12)
Minden-nap jó reggel, serényen s' jo. (2)
Mint az fön röpüllö, s-fellyegeckel.. (8)
Mint parducz predára, kegyesem ily... (3)
Mit háborgatz lelkem, (12)
Mitt adgyak mar neked, s' mikent... (10)
Most már minden ujjul, (12)
Mostoha aniatul pogani daikasaghra... (1)
Nagy adosságomat, (11)
NEmes Iffiuságnak ékes virágának... (8)
Nemes Polgar rendec, kic ide jöttetec (2)
Nemzettunk uiraga, (8)
Nemzetünk viraga, (8)
Néppel bövelkedö s Mársal dühösködö (12)
Nincz mar eletemnek remenye... (12)
NInczen ez világon semmi gyönyörüseg. (8)
Noha nagy méltoság légyen az... (8)
Noha Tél unalmas, (14)
Nosza, Isten felö, kegyesseggel fenlö (14)
O magas egeknek, nagy mél... (8)
O mennyei Echo Istentűl jőtt szent... (9)
O Minden fák-közöt, ékessebben... (9)
O Te düchössében s Jeriko kertében (12)
O, nagy Abissusnak, (ZM)
Oh dichöult zep kincz, kiben... (2)
Oh gyönyörüséges, mindeneknel... (3)
Oh keserves szivel ki most vezni... (1)
Oh mely eoruendetes s- gjonyörűseges. (1)
Oh mely nagy soc bura mely keserves.. (2)
Oh melly keservesen jut nékem... (3)
Oh! edes Istenem (12)
Oh, ártatlan Bárány, ki sullyos... (14)
Orüly, kegyes háznép, mert Istennél.. (11)
Örüly s' vigadgy lelkem, (12)
Örülly kegyes ház nep, mert Istennél. (11)
Öszi harmat után végre mikor osztán.. (3)
Pallyán vár ajándék, (12)
Paraditsom kertin, Diannanak berkin.. (3)
Pernyeszi Nemzetböl, régi öss... (11)
Piros rosa szinü, sok vigasság... (3)
Pokolbéli ördög (8)
Por fövenyen epült, nedvességtöl... (8)
Régi eleimnek, áldott szeüleimnek... (10)
Rettegtet sok vétkem, (12)
Senkinec az Isten (8)
Seregek hadnagya, (12)
Sir bennem a lélek, éppen el-epedek.. (11)
Siralmas panaszszát halgasd meg, Ur.. (9)
Sok háborusághban, (2)
Sürü homalyodbul, fekete gjaszodbul,. (11)
Szarándokságimot (12)
Szentellyen, megh áldgyon, elömentet. (11)
Szép dologh á virtus, drága... (12)
Szép tavasz elö jöt, bé hozván Szent. (14)
Szerelem annyanak, a nap leannyanak.. (3)
Szerelmes Baranya (9)
Szerelmes Léanyom, (8)
Szerelmessitöl valt Valoban nagi... (12)
Szin festékkel mázolt, (12)
Szivemnek öröme Immar jo ideje (2)
Szomoru valtozas, keserves nagy... (11)
Te Pannonianak (9)
TEremptet állatok (7)
Tsalárdabb semmi nincs, Akarhova... (10)
Tudom, hem eörülleöd, seött oyod... (12)
Uram, szemed-elött, mint nagy... (7)
Utólsó vers mondas (14)
Vagyon három dolog, bogy ha gyakran.. (2)
Valahol el-megyek, (12)
Valakic meg-tudni (9)
Valamit e' világ tart, csak... (11)
Vedd eszedben szivem, (12)
Véren fundaltatot, vérenis aradott... (11)
Világ ékessége, (12)
Világon, ég alatt (RJ)
Viseld békességgel, s' kegyes... (2)
Vram hald megh szómat, (2)
Wallyon s' honnét vegyem (13)
Wenus kenszerite, engem arra inte,... (3)

a a b c c b d d b b

6 3 6 6 3 6 6 3 6 16
Ó, kegyelmes Isten, (RJ)

a a b c c b d d b e e b

6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7
Ezer hat szaz hatvan negyedik... (10)
Nem külömben tartom, hogy ha... (8)

a a b c c b d d d

5 5 9 5 5 9 8 8 10
AZ idö el-jöt, az ige bé-tölt; (15)
SZép violácska, kedves rósácska, (15)

a a b c c b d d d b

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Jajra fordult, bura todult hitván... (9)

a a b c c b d d e e b f f g h h g i i j j g

4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 3 7 3 3 7 3 3 4 4 5
Tüz viz kozöt hegh ütközöt kis... (10)

a a b c c b d d e e f f b

5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3
Ne hadgy Ur Isten kérlek el-vesznem.. (2)

a a b c c b d d e f f e

4 4 7 4 4 7 4 4 7 4 4 7
Szörnyű Halál, imé hol áll, (2)
6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7
AZ Egec beszéllic (6)
Hogy Deákból Magyárt (9)
O Melly sokan vadnac, (6)
8 4 5 8 4 5 8 4 5 8 4 5

DIczér téged tellyes szivem, (6)
8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7
AZ gonosztévönec dolgán, (6)
HOgy ha fölindol az Isten, (6)
SIrasd meg ember bünödött, (6)

a a b c c b d d x

8 8 7 8 8 7 8 8 7
DIchérd Syon Meg-váltódat, (7)

a a b c c b d e d e

4 5 5 4 5 5 8 5 8 5
ÖRvendezzünk, Bethlehembe mennyünk... (15)

a a x b b x c c x

6 6 7 6 6 7 6 6 7
Volt egy kis méhecském, (ZM)

a b a a b c d c c d

9 8 9 9 8 9 8 9 9 8
EN igasságomnac Istene, (6)

a b a b c c b d d b

7 6 7 6 7 7 6 7 7 6
Jövendö dolgaimrul addig gondolkodám, (3)
Jövendö dolgomrol addig gondolkodám, (3)

a b a b c c d e e d

9 8 9 8 6 6 5 6 6 5
Nosza Isten félö szent hivec (6)
UR Isten áldgy meg jovoltodbol, (6)

a b a b c c x d d e e x

7 6 7 6 8 8 12 4 4 10 10 8
Poéták seregi, (14)
Zendülljetek tziterák, (14)

a b a b c d c d e f e f

8 8 8 8 8 6 7 6 7 6 7 6
No diczérd lelkem az Urat, (6)

a b b a c c d e e d

8 8 8 8 8 8 9 8 8 9
ÖRülöc az én szivemben, (6)
10 8 8 10 7 7 6 6 6 6
VArván vártam az fölséges Urat, (6)

III. Metrumuk nem állapítható meg

többnyire 8 szótagos, bokor-, illetve párrímes

Angial Mariat iduözle, (7)

aaaabbbcc vagy aabbcccdd

Az isten magosaghbool (12)

6-os, 7-es szótagszámú, aab típusú

Nagi Jsten aiandeka, (12)

5. Melléklet

5. melléklet képe

6. Melléklet

6. melléklet képe

7. Melléklet

7. melléklet képe

8. Melléklet

8. melléklet képe

9. Melléklet

9. melléklet képe

10. Melléklet
XVII. századi német nyelvű versek rímsorozatai

9 soros

aaabccddb
aabbacddc
aabccbddb
ababcddcd
ababcdcdd
ababccddb
ababccddd
abcbcacab

10 soros

aabbccddaa
aabbccddee
aabbcddcee
aabbcddeec
aabccbddee
aabccbdeed
aabccbdeff
abaabcdccd
ababccddee
ababccdeed
abbaabbaaa
abbaccdede
abbaccdeed
abbacddcee

11 soros

aabbcddceec
aabccbddeeb
ababccdeded

12 soros

aabccbddeeff
aabccbddeffe
ababccddefef
ababccdedeff
ababcdcdeeff
ababcdcdefef
ababcddcefef
ababcddceffe
abbaabcabbac
abbaccddeffe
abbacdcdeeff
abbacdcdefef
abbacdcdeffe

13 soros

ababcdcdefeef
ababcddcefefe

14 soros

abbaccddefefgg

15 soros

aabbaaabcaabbac
ababababcaababc[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]