PALIMPSZESZT
8. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

LÁNG Benedek
Kísérlet a scientia universalis létrehozására a 14. századi Katalóniából (ábrák)

1. ábra
1. ábra
Az "A" ábra megmutatja a kilenc abszolút principiumot, Isten kilenc dignitasat (jóság, nagyság, örökkévalóság vagy tartósság, hatalom, bölcsesség, akarat, erény, igazság, dicsőség) és a köztük lehetséges kapcsolatokat.

2. ábra
2. ábra
A "T" ábra a relatív principiumokat veszi sorra (különbözőség, egyezőség, ellentétesség, kezdet, közép, vég, nagyobbság, egyenlőség, kisebbség).

3. ábra
3. ábra
Ez az ábra az első két ábrából választott fogalmak 36 lehetséges kételemű kombinációját mutatja be.

4. ábra
4. ábra
A három statikus mnemotechnikai ábrát követi a mobilis gondolkodógép, három forgatható tárcsa, mely a kilenc betű három elemű kombinációit tartalmazza.

5. ábra
5. ábra
Az intellektus - mind a hagyományban, mind Llullnál - a létezők létráján tud felhágni Istenhez. Íme egy művészet, egy ars ascendendi et descendendi, mely segítségével az ész a világot megismeri.

6. ábra
6. ábra
A fogalmak vegyítése a táblázatból olvasható ki. A 84 ternér betűkombináció mindegyikéhez húsz négyes kombináció tartozik. BCD alatt találjuk például BCTB-t, BCTC-t és még tizennyolc hasonlót. A T betű csak a mnemotechnikai apparátus része, azt jelzi, hogy az előtte álló betűk az abszolút principiumokra értendők, a T-t követők pedig a relatív principiumokra.

7. ábra
7. ábra
Minthogy Llull Arsát egyetemes érvényűnek tartotta, tudományos munkáit értelemszerűen az Ars szabályai szerint szerkesztette. Így épül fel a tudás hatalmas organikus enciklopédiája, az Arbor scientiae is, amelynek tizennégy fája gráfszerűen köti össze egy-egy témakör alapfogalmait. Az első hét fa, az Arbor Elementalis, Vegetalis, Sensualis, Imaginalis, Humanalis, Moralis és Imperialis a profán ismeretek rendszere, míg a második hét, az Arbor Apostolicalis, Coelistalis, Angelicalis, Aeviternalis, Maternalis, Christianalis és Divinalis pedig a vallásos ismereteké. A tizenötödik fa, az Arbor Exemplificalis példákkal illusztrálja a rendszert.

8. ábra
8. ábra
Idel bemutat egy 13. századi anonim liturgia kommentárt, amelynek ábrái kísértetiesen hasonlítanak Llulléira (c,b). Három koncentrikus körön helyezkednek el a héber ábécé betűi valódi revolutio alphabetorumként (b ábra). Egy különálló táblázat mutatja, mely betűk mely fogalmaknak felelnek meg (c ábra).
[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]