Előszó

2003 februárjában az OTKA támogatásával újra megkezdődtek a Tanulmányok és cikkek 1995-ben félbemaradt kritikai kiadásának munkálatai. A témavezető Tverdota György. Egyúttal ismét ő a tárgyi jegyzetek és szövegmagyarázatok szerzője. A szövegkritikai feladatokat ismét Horváth Iván kutatócsoportja látja el. A papírkiadvány mellett egy hálózati kiadvány is megjelenik. A hálózati szövegkiadás őse ez az 1999-es kísérleti képzeteskönyv, amely most az Olvasó képernyőjén látható.

Budapest, 2003. június.

Horváth Iván – Tverdota György

Az 1999-es kísérleti hálózati kritikai kiadás Előszava

József Attila prózai műveinek új kritikai kiadását tartja most a kezében - így kellene kezdenünk ezt az előszót, ha kötetünk összeállításakor a hagyományos könyvkészítés keretei között maradtunk volna. S valóban, az itt közölt anyag első része, József Attila 1923 és 1930 között született írásai meg is jelentek nyomtatásban 1995-ben, az Osiris Kiadó gondozásában.

Munkánk azonban ezzel még nem ért véget: az azóta eltelt négy évben az 1930-tól a költő haláláig íródott (mintegy másfélszer annyi) szöveget rendeztük sajtó alá.

A kritikai szövegek előállítását természetesen már a kezdetektől számítógépes szövegszerkesztő programok segítségével végeztük. Kézenfekvő volt tehát a gondolat, hogy a teljes anyagból elkészítsünk egy olyan, a korszerű számítástechnika lehetőségeit kihasználó új típusú kritikai kiadást, mely a világhálón keresztül az olvasók széles tömegei számára lesz hozzáférhető. Kiadásunk másik különlegessége, hogy nagy számban tartalmaz olyan, újonnan előkerült kéziratokat, melyek eddig nemcsak a nagyközönség, hanem a kutatók előtt is ismeretlenek voltak.

A kiadás jelenleg is fejlesztés alatt áll: sok helyen hiányzik még a fénykép-hasonmás, illetve néhány átírásban kisebb-nagyobb hibák is fellelhetőek.

Kiadványunk részletes bemutatása és a használatához szükséges technikai útmutató a Súgó menüpont alatt található. A szövegek a Tartalomjegyzéken keresztül érhetőek el.