[XXVIII.]

 

1. Giötrelme Lölkömnek, Siralma szömömnek, ime wyob erkezek,

Sziuem gondolati Atkozot Eöztöny mert keduem mêgh el űzek,

Kik Sebes tűzkeppen Suytalnak Langh keppen, hog' ne Elneek aztt szerzek.

 

2. Oruossagot meliröll mit lölhesaek kirűll, többet ueszet feiemneik,

Hanem hogi ohayttua Köniörgesöm Sirua, Meniben az nagi fölsegnek

szep labbo föll'hök köztt, s- Leuegö Eghek köztt, ig' nuytsam az Istennek.

 

3. Oh Seregek Vra, Chazarok Chazara, mire igien hagiall ell,

(s- Be szarluan kapudat,) az the szent Ortzadat fordettad elölem ell,

Nag' sok Ohaytasra s- adal niaualiakra, es Eörömöm ueued ell.

 

4. Igaz Magam mondom, smindenek közt uallom hogi ellened uetköztem,

Fölsegös neuedet, szent Istensegedett, mint kellött nem tizteltem.

Kyert meltokeppen az Bűntetest eppen, a Haragod Erdemlettem.

 

5. De banom Siratom, s- ohaytuan szokogom, Vtalatossagimath.

Földre le boruluan, magam meg alazuan, szegienlöm rutsagimath.

Azert en Istenöm Botsasd megh en Bűnöm Könniebets faidalmimath.

 

6. Uram mert de inkabb, szent fiadat niluab, nem ertűnk botsatade

s- mi Abrazatunkban Attiafisagonkban, Ertűnk eöltöztetede?

Hog' minkett megh tartson karhozatot rontson, az uegre Ereztede,

 

7. s- Hat holott ez ig' uan hogi fiad altal uan, nalad en fiusagom.

Forduli irgalomra, Tekentuen Christusra, s- ued hozad Ohaytasom,

Kerlek en szent Attiam, niuyts io keduet hoszam, s Tauoztasd Rabsagom.

 

8. Mert bizonnial tudom hog nintsen azt uallom, eg' ellfeledettedis,

sem soha elöled meg Teeröt the tűled el nem uetz ha Bűnösis,

Holot fogadasid, es szent Eskűuesid, ig' uoltak regentennis.

 

9. Azuag' Vram ha az, szent akaratod az, tsak giötörgj ez Vilagon.

Mesd el Eletemnek, fonalat Idömnek, ne kinlodgiam inkabbon.

Es szent Lölköd aduan, uegig bennem tartuan, segell' uegsö Oramon.

 

10. Hog' mikor az Christus, el iűn az szep Jesus, az Josaphat Wölgiere.

Roppant Seregeuell, Trombita szöngessell, maidan az Itelettre.

Akkor megh Valtomnak, Nezhessek Vramnak, ott Vigan szent Szűnere.

 

11. s- Neked be engömet Mutassa Lölkömet, mint szerelmes Attianak,

Holl szent neued aldgiam s- örökke niugodgiam Kebleben Abrahamnak,

s Ig' ez roz Vilagnak sok gondolatoknak, legien uege kinomnak.