XXVII ENEK

 

Notaia. Banath keserűsegt

 

l. Banath s- Niomorgasra Vetteteth sok Buura, Ahh szerentsetlen Feiem,

Szelliell Hurtzolasra, s- Czentseres Porazra, Mert iuta az en Iyg'em,

Vallions- nem uolnae? Job? ha el foginae? Inkab en szegeni Elthem.

 

2. Ohh gonoz szerentse, Chauargo szömelke, Houa tűlem tauozall,

Holot mayd Erdeligh, Tengertűll Budaigh, Kereselek s- nem ualall,

Erted holl feiemeth, nem szanuan Eltemeth, Chiak nem uezte az Halall.

 

3. De söth hogi hog' mondgiak, s kinek panazolliak, Ha mikor szűlettem uolth,

Nem szerelmes Venus, de roz Mercuriua, Chillagh: alat lettem uollth,

Es Azert senkijs, eg' Attiamfiays, en io akarom nem uollth.

 

4. Ime Ooka hat az, ky nem teczik igaz, Velem senky ioll Theueö

Nints, maga lam sirok, Köniörgök s- ky irok, de ualazt sints ky kűldeö,

Kyert im ismegent az Tengörhöz megenth lezek uizont kűldendeö.

 

5. Ell fogiok merth uagiok Niomorulth, es nagi sook Búú, eerten eer feiemre,

Mert holl remenlenek s- io szerentset uarnek, ott banat szall sziuemre,

Ky miat mar felek, s irtozuan rettegek, hog' uitetem ketsegree.

 

6. De kerlek Istenöm, hog' ne hag' el ueaznöm, Segeld megh mar Igyemeth,

Mert lam the hatalmidd, es the szent Wyaid formalanak engömeth,

En Aniam Meheben, s Vilagban Eltemben the neueled Testemeth.

 

7. Földy giamolban en, tudod hog' soha en Nem biztam: s- Elethemeth,

Vallions- el uezthedde az földhöz uerhedde? megis szegen feyemeth,

Holl sziuemis latod, s köniörgesim hallod, Hath bar Iteld, Iygiemeth.

 

8. Thűled merth rettegek, s haragodtúll felek, melliet mostis szenuedek,

Merth Langas czapasid, sok erös probaidd, raytam nem Enn'hetthetek,

Kinek nôô iollehet, hamar uege leheth, Fölsegedben ug' hiszekk.

 

9. Es tudom aztotis, Ellensegimnekis, szandekokat the birodd,

s- Mindgiarth oda haitod azhoua akarod, Mert ökis the hordozodd,

s- En Rabsagomnakis kötelytt Bumnakis chiak the szelliell uondozodd.

 

l0. Azerth kerlek ne hagy s- elueszesre ne agy, szent fiadert sött szany megh,

Az sok niomorgasbull, uegi ky mar rabsagbúll es szabadsaguall las megh,

Es yll panazimerth, s Bolond Irasimerth, kerlek ioban ne uergy megh.