XXV ENEK

 

Notaia. Az ky az Istent megh ismer:

 

I. Isten aldotta Ohh szep Kikeleth,

Ky mindeneknek uag' giöniörű eleetth,

Merth megh uigaztall mindent friss szelleth,

Joszaggall Harmat, Rúsakatis Illetth.

 

2. Keduessegeddell, s Melegsegeddell,

Holt allatokatt, latz Eleuensegell,

Fakatt viraggall ekesetz szöld szinnell,

s Sok allatokban Paratt adtz szellöddell.

 

3. Az Napis lathom szebben mar fenfik,

s Meleg Essöktűll szepen minden nylik,

Heg', Wölg' uiraggall szelliel tűndöklik

Kedues Versekett Madarak Eneklik.

 

4. Ky ky mar Tarsath köztök talalta,

a ky penig nemis magatt rea szanta,

Hog Tarsatt keres aztott gondolta,

Mertt mar Eörömnek minden magatt atta.

 

5. Az Tenger mellett eg' Toroni ablakan,

Latam Madarak hogy uadnak fak Aghan,

Es Eöruendöznek Wiragok szagan,

Tractalnak, s uigak egi mas Hazassagan,

 

6. Az szegeni Eöruös, hallam Hogdogall,

Eg' körttuell aghon, masiknak Bugdogall,

Jer hoszam tarsam neky szoldogall,

Velem es kerlek, hog' the baratkoszall.

 

7. Egi Figefara ismegh thekentek,

s mas Madarat ott szittkozodny hallek

Kakuk az neue Pök, hol Okadek,

Hogi megh Bolondult, tűlem Alettatek.

 

8. Seött szerelemtűll, hatt eö kinlodik,

s Azertt ug' szelliell, röpös morgolodik

Szegen Gellitze tűle bantatik,

Szanam hogy ugian szelliell kergettetik.

 

9. Filemileis ime röpölle,

s nag' Czaczogassall Rusa agra Eűlle

Latam masikis hosza kerűlle,

De Jeg'ben uala mertt giöngen felele.

 

10. s- Ottan gondolam, nem ismerethes,

Es Nyaiassagban nem uolt megh ez reszes,

s Azerth keuesse, olyha szömermes,

Tarsa biztattia, ne lenne felelmes.

 

11. Jo modon termött, Rigo szalletta,

mas Aghra magath, s frissen megh Huyetta,

Hallam hog Tarsatt batran szolletta,

Megh ismerkettek mar ök, sziuem tuda.

 

12. Mert Tarsa hallam, hog' uigan felell,

s Vtan masiknak szepen röpöldeögell,

Fak aghan Egik es szökdeczeldegell,

Ismerem fezkett, Aghak köztt kemlldegell.

 

13. Kitth en hogy latek iutek annira,

hog' cziak nem adam magam az Halalra,

Ahh, lam cziak, mondam, en az nag' Bura

Lettem uolth, soha mar nem Erek iora.

 

14. Merth nam nalamnall sokal boldogbak

uoltak, az szegeni Aldott kis Madarak,

sött amaz apro hittuan Bogarak,

Kikis meleghnek Nesze mint Donognak.

 

15. Ohh Hauas, Jeges, Eözhaiu Ven Theell,

Myert yl hamar tűlem tauoszast teell,

Had halok uala touab Hideguell,

Az io űdöert ne ueszek uala eell.

 

16. Mert Sziuem azerth, len oly banatos,

Hog' Bw Sebetűll hiszem lez halalos

El rothad nyluan oly forrosagos,

Nintz ky haznalna, itt nekin ol' Oruos.

 

17. Nekynnis Tarsa Eszeben iuta,

Kitt sok ideie hog' szegen nem latta,

Meliet ha latna sebe giogiulna,

Mertt oruossagott annall eö talalna.

 

18. Jollehett Tauaz, theys eg' kiczint,

Könniebethettnell rayta nem ualna yl kinth,

Ra ha boczattnall eg' kis Veröfint

Fris szellöczketűll epűlne eg' pitzint.

 

19. De io kikeletth, the benned nintzen,

Ennekem reszem, mert megh uertt az Isten,

Butul elfogiok holl uagiok szinten,

Marne lattnalak regnalny yl szepen.

 

20. Azuag' egi kitzin keduessegedben,

Volna reszem bar chiak meleg szellödben,

Vag' egi Tenierny Napfent Testemben,

Ereznek raytam az szep Veröfenben.

 

21. Wagy töb io uoltod en nem kiuannam,

Szep szöld fak allat chiak eggiett alhattnam,

Az en Tarsomatt oth talalhattnam,

Sok kinuallasim s neky panazolhattnam,

 

22. Szep Iuolyaid s- ott en szedhettnem,

Masik fű szallall aztt egiben keötthettnem,

Eö Ayakahoz aztth Illenthettnem,

Tudnam Terdhayttua thűle köszöntettnem,

 

23. Eö heű szauaual tudom be hinna,

Hazaban, Ennem s Innom mindgiart hozna,

Kamoraiaban niugodnom adna,

a Mint elöb hoszam, magais holdulna.

 

24. Az kiuell enis oztan uigadnek,

a mint az Madarak sokall uigab lennek,

Ahh mel halakatt Istennek adnek,

Ha yl io űdött ualaha erhettnek.

 

25. Isten szent Isten, köniörűl raytam,

s adgiad meg latnom az kitt othon hattam,

Vele szent neued hog en Aldhassam,

Szep kikelettben enis reszem lassam.

 

26. Eg' szegen Lelek eztett Enekle,

Sitkey Görginenek ayandekon kűlde,

Nagi fohazkodua az Istent keree,

Mihazna Elte, soka ne giötörne.

 

27. Tengermellett, egi Arniekszeken szersze,

Hogi Madarakatt az Ablakrúl nesze.