XXII. ENEK

 

Nemet Notara.

 

1. Hozad Seregek Vra kialtok: merth nagi Bura,

Jutottam: siralomra es nag' ohaytasra,

Haitz le fűleid es Terg' Irgalmassagra,

s- mar kerlek hog' figielmezz Imadsagomra

 

2. Az en fohazkodasim, s keserues ohaytasim

ne űzdd ell Imadsagim tűled: kialtasim,

Merth minth Fűst, ug' el multak mar en Napiaim,

es szinten el szarattak az en Czontaym,

 

3. Minth az fű leuagattam, s mint Szena megh szarattam,

Eltemteöl megh foztottam s kinra iutottam,

Italom keönűhullassall, kenierem asztattam,

Eörömtűll es Erömtűll mar en elualtam,

 

4. Az en sziuem el heruath, Banattul es meg farath,

Vigsagom meszi marath, az sok Buu ram Aratth,

Es sok fohazkodastull Thorkom el szarath,

merth Boszuallasodnak haragia Izgatth,

 

5. Vg' uagiok mint Puztaban Pellikan: ö laktaban

Poganiok keözt fogsagban, Idegen orzagban,

Es mint az Euy Wariu cziak kialtasban,

Elethöm mert iutot mar nag' siralomban.

 

6. The azerth oh immaron köniörűl, Wr Sionon,

Az the szeghin szolgadon, es kitzin Sarodon,

Epeczd, az romlot kű falt megh haylekodon,

Hog' lassak az Poganiok köniörűlz Nepedön

 

7. Es felik szent neuedet kiraliok: fölsegedeth,

Nem mondgiak hiueydeth el hattad, Nepedeth,

De hog' az földre uetted szent szömeydeth,

Es szeghin Bekosoknak meg adtad Elteketh.

 

8. Merth the Vram az földetth, Therempted s az Egheketh,

kezedben mind ezeket tartaz mindeneketh,

Es soha elnem hagiod az the hiueydeth,

De sött inkab megh hallod köniörgeseketh.

 

9. Es az the szolgaidnak, fiay megh maradnak,

Tűled el nem hagiatnak, sött megh tartatnak

Es megh nemzetsegekis iol megh aldatnak

s The thűled mind öröke igazgattatnak.

Szazmasod soltarban ezek Irua uadnak.