XXI. ENEK

 

Notaia. Oh the en Bolond Elmem.

 

l. Soha En mar nem tudom, mitth keöllessek miuelnöm,

s Keserues Banatban houa kelliek terűlnöm,

Istennek szent Leölke ne hag' tűled ell Esnöm,

 

2. Magamat Sirassame, auag' szegeny Tarsamatth,

Aruan maradassatth: uag' io szabadsagomatth,

Törödött Tagimath uagi szörniű Rabsagomath,

 

3. Vag' sok io Attiamfiat: uag' Vitez Barathimath,

En Lakoheliemetth, auag' edes Hazaamath,

Ill sok Bumerth immar nem szanom Halalomath,

 

4. sZinthen ell keseredem mert, Isten Ostoratull,

s En ellenöm Viuo kemeni rettegesitűll,

s ell Iyettem tiztan az nag' hoszu Rabsagtull.

 

5. Ha tudnam nem uetkeznem tanulnek it szent Joobtull,

Noha niomorgasom sokkall kűlömbeöz attull,

De felek ennelis ream nagiub haragtull.

 

6. Enis szűletesem Napiat szabadon Atkozhattnam,

Sűrö Seötettsegek köze es szamlalhattnam,

Ne thamadott uolna soha feöll, aztt mondhatnam,

 

7. Es fogantatasomnak Oraiatis szidhattnam,

Kiben fogantatek, Ember: mondaa en Aniam,

Halall Arnieka ell Buretza kialthattnam,

 

8. Merth az Ganeyban űlluen ninczen senky biztatom,

Regi io Barathim köszűlis egis giamolom,

Merth io szerenczemben uolt lam cziak io akarom,

 

9. Az az, aztis mondhattnam el hagia En Christusom,

Haioban Alúúan nem hallia kialtasom,

s Maidan az Haboktull lez fenekre szallasom,

 

10. Nam minth Vak Barthimeus az Vtfelen kuldulok,

Köniorűll raytamis Dauid fia kialtok,

De megis giogiulast nala nem talalhatok,

 

11. Az Morsalekokbannis es nem akar Jutattny,

Noha nem kiuannam fiak kenierett nyuitattny,

Kisseb io uoltaban de cziak en reszesűlny,

 

12. Es bar eö Ruhaianak Premith hadna Illettnöm,

Tudnam megh Giogiulna korsagos Betegsegöm,

Zentt Attianall egi szott, szolna cziak baar eröttem,

 

13. Ill nag' erös probait mint tudgiam el uiselnöm

Nem tudom: Az Butul mert mar megh emeztetöm,

Keserues Rabsagban hogi ninczen könniebsegöm,

 

14. Soha elöb nem hagiott ez kegies Vr: lam senkith,

Vag' cziak en elöttem szarlottae be kapuith,

Hadian: megh ell ueszi tudom rulam haragitth,

 

15. Ame: Lam mondam de en, hog' ram haragot szerzek

Es ill panaszimert feiem niluan uetkezek,

Halhatza Leölkömtűll: my ualazom adatek.

 

16. Ferentz, monda Ennekem, de mit Bolondoskodoll,

Merth ime holl az Vr, tűle mind ioll lattatoll,

Czudalom keuesse hogi nem uarakodhatoll,

 

17. Nem tudode Balgatagh az Istennek io uoltath,

Hog' most chiak proballia az the Hűtöd mi uoltath

Azerth egi keuesse boczatta rad Ostorath,

 

18. s Thudode, mennell inkab niomorgasban be mereth,

Annal közelb hoszad uagion, s inkab megh segeth,

Chiak kis hitöd helet, benned nagiubat Epetth,

 

19. Seött the sok bűneyderth ezt meltan erdemled uolth,

De az Joseph tizta s Eleteben iambor uolth,

Megis 4. Eztendegh Lam Pharahonal Rab uolth,

 

20. Az iambor Thiobiasis 4 eztendegh Vak uala,

Joob az gazdagsagban semit nem bizik uala,

De megis mint ketten megh probaltattak uala,

 

21. Mell fiatis az Attia szerethi megh ueszozi,

Azerth hog' iobullion s tűle ne legien meszi,

Theis megh űdeöuell eztt megh kezded köszönni,

 

22. s Ky tudgia taland edigh teöb Bűnben estell uolna,

Gazdagsagh kiuanas, keuelysegh szallott uolna,

Alazatossagoth ha nem tanultall uolna,

 

23. Ne ueld azerth Istenteöll hogy the megh utaltattall,

De seötth hog' eönala mostan keduet talaltall,

Es nag' szerelmeben s irgalmaban iutottall,

 

24. Es mint Thimeus fia theis megh giogietattoll,

a mikenth Cananea Azoni megh halgattatoll,

Ne felly mert Haboktull hid el nem burettatoll,

 

25. Leg' bekesegh thűresben s egikitzint uarakozall,

Az Rabsagtull megh ment Isten cziak benne biszall,

Ne hadd azert magad es semmit se bankodgiall,

 

26. Aruan marat Tarsadtull nem soka megh lattatoll,

Sok siralmid helett es megh uigaztaltatoll,

Ez nagi Tengeör melleöll maid haza boczattatoll.

 

27. Watthay eztt haluan, tauozek Siralmatoll,

Ortzaiatt megh törle, s Ira ezt úgi magatoll.