XX. ENEK

 

Notaia. Diczertessel Attia Isten.

 

1. Magaztallak szent Vrr, ky uag' Menniegben,

Es diczerlek Isten az nag' felsegben,

Mert megh tartall mind Testemben, Lölkömben,

Adad ernem ez Napott egessegben,

 

2. Tudom Vram nem az en Jouolthomerth,

De szent fiadert az Jesus Christuserth,

My iduözeteö kegies megh ualtonkerth,

Ezt engeded nagi Irgalmassagoderth,

 

3. Adgiad kerlek szent Lölköd azerth neköm,

Hogi halaado legien ezertt Lölköm,

Aldgion uigan szeretettell en sziuem,

Mint az Madarakis intenek engöm,

 

4. Lam io reguell mert szegeniek fell kellnek,

Eledelhez es addigh nem kezdenek,

Halado uersekkell eök Enekelnek,

Neked, es szep Notakall szöngedeöznek,

 

5. Seött az Ekes Viragok mitt miuelnek,

Koran reguell harmattull meg frissűlnek,

Igienessen Eghben read fel neznek,

Szep szűnökuell, szagokuall kedueskednek,

 

6. Aldlak uram, enis aszert thegedetth,

Enged hogi szerethessem szent igedetth,

Tarcz megh kerlek Tarsammall Elethömeth,

Oktathassam iora hadd Czeledemeth,

 

7. Vigan add en Ebedem megh Ehessem,

Barathomat tizta sziuell szeressem,

Jo Boromat nyaiassan közönhessem,

Szent Neuedett soha elne feleyczem,

 

8. sZaporeczad s aldmegh keues iauimath,

Hog' azokbull segeczem Aruaidath

Mint Eghö lampast ugi Igassagodath,

Köuethessem, Elthemben utaidath,

 

9. Kerlek uram hogi ebbennis halgas megh,

Az szegin Rabokatt szabadeczad megh,

Lölky ellensegimetes Lantzod megh,

Gonoz kiuansagimatis szablazd megh,

 

10. Feiedelműnk sziuetis es szenteld megh,

Romlott orzagunkatis mar epeczd megh,

Vitezlö Nepinkett Batoreczad megh,

Es kezekben kardgiokat eleseczd megh,

 

11. Bekeseges Honnunkban hogi diczeriűnk,

Aniazenthegihazadban Eöregbűlliönk,

Zent fiad ismeretiben iuthassunk,

s Az örök elettben uralkodhassunk,

 

12. Mind eszekett admegh hogi aldhassalak,

Estuett eruen neked halatt adhassak,

Haylekomban thegöd magaztallialak,

Almombannis theged imadhassalak,

Tudod Wathay neuem ky kyaltlak,