XVIII: ENEK

 

1. Oh thy keserues Eözuegiek Aruak de mit sirankoztok,

Holl uagion nektek az thy Istenteök myre sirankoztok,

 

2. Zegeniek taland mar azt tudgiatok az Isten ell hagiotth,

Hog' Vratoktull most egikeuesse thiktek ell ualaztotth,

 

3. Vag' nemellitek azon bankodik hog' Vratok megh Holth,

Es mar nem lezen ollian giamoltok soha minth elöb uolth,

 

4. Ell megh az Isten az magas Menyben ky nezz thy reatok,

Es mint reghenten ollian gondgia uan mostanis reatok,

 

5. Giamolt rendele nam az ur Isten reghen Eözuegieknek,

Mikor szent Ellies, Cedron pataknall űlne monda Ennek,*

 

6. Ime eg' Eözueg' igen niomorogh Sarepta Varasban,

Mar kiczin Lizthy kiczin Olaya uagion cziak Hazaban,

 

7. Ennek Olayatt, s Liztitt beuecz megh tarcz el az Dragaban,

mind kis fiauall uiseld io gondgiath ne iusson Halalban,

 

8. Kele feöll mindiart onnantt szent Ellies indula Varasban,

Hat ott eg' Azoni faczkat szedegetth uagion nag' banatban,

 

9. Nekin megh monda ottan szent Ellies hog' ne fellien semmit,

Hamas Pogaczat Sűssön cziak nekin ne kemellie Liztitth,

 

10. Ehsegh az földön iollehett uala, Azony szott fogada,

Forgatt kapuan szegeni Elliesnek ottan Enny ada,

 

11. Kyert szent Ellies Liztit, Olayatt nekin megh beuette,

Sött megh Holt fiatt oztan Aszoninak megh Eleuenette,

 

12. Azert Istennek yl gondgia uagion szegen Eözuegiekre,

Cziak thinektekis gondotok legien az szűkölködökre,

 

13. Reatok thekentt s elöbbeninell meegh iob Vrath adhatt,

Azert az Istent, cziak szolgalliatok megh megh uigaztalhatth,

 

14. Vg' uisellietek de sött ezközben thy Eleteteketth

Fekete Ruha ne moczkosullion en kerlek thiteketth.

 

15. Azkeppen thijs Arua kenierett kik szegeniek Eztek,

Kiknek Vratok Rabsagban uagion ne fellietek semmith,

 

16. Kiknek halalok iollehett bator akoron lett uolna,

Mikor Zegeniek Rabsagban Estek ne kinlottak uolna,

 

17. No uag' szegeniek thy Temettetek uolna eökett bar ell,

Eddig az Isten elöll uett uolna, mas kegielmesseguell,

 

18. Aztt hizem eökis ma megh halnanak, ha megh hallhattnanak,

Ha eleykben Halal kerűlne uele indulnanak,

 

19. Keserues kintull, Vastull, Tömlötztűll, ök szabadulnanak,

Sem erettetek nem fayna sziuek Istennell Laknanak,

 

20. Vg' kell de lenny mint az io Isten rendölt mindeneketth,

Isten neuere s tiztessegere mert atta eszeketth,

 

21. Azuag' ki tudgia kiknek uetkekerth ezt feiekre atta,

Taland hűtökben eökett proballia cziak Isten aztt tudgia,

 

22. Thy mind az altall az nag' Istennek cziak köniörögietek,

Mindenkoron es ö benne bizuan megh segett bennetek,

 

23. Hog' mikor ingien mar sem uelnetek, Vratok hon teröm,

Megh szabadettuan az Isten eöketth lez thinektek eöröm,

 

24. Az Joseph kuttban, es mind Tömlötzben, lam tartatot uala,

Jonastis Chett hall, Tengör feneken el be nyelte uala,

 

25. Iffiakatt, Tűzben Vas kementzeben az Isten megh tarta,

Zent Petertt megh ugi az Angiall altall Tömlötzbűll ky hoza,

 

26. Igi czelekezik mostis az Isten cziak eö benne bizatok,

Alazatossan tökelletessen thy Imatkoszszatok,

 

27. Igen ezközben az szegenieknek es adakoszatok

Isten Igeiett thy halgassatok chiak haalath adgiatok,

 

28. Immar az Isten legien ueletek es Vigaztallion megh,

Az kikett uartok nag' szerelmessen hamar Jöyenek megh. AMEN.

 

29. Isten megh roncza, Verie, böntesse, es Rabsagra uesse,

Ky haborgattna Eözuegiett, Aruatt, karhozatban eycze.