XVII ENEK

 

1. Aldott Vensegh uigag' ne bankodgial,

Es Istennek az keöztt imadkoszall,

Hog' yll iokual ayandekoztattall

 

2. sZep dolgokatt mert mar the megh kaptall,

Es Istennek kedueben iutottall,

Feier Szakallall megh Viragoztattall,

 

3. Ill io űdött minden Ember nem Eerr,

Noha giakran Istenteöll igen ker,

Mert nintz oll szepsegh kinell többett nem Eerr,

 

4. Oh io Giűmölcz mierth hat bankodnall

Eg' keuesse noha megh rothattall,

Es erödben mint ha meg lassudtall,

 

5. Sok io űdött de the immar ertell,

Gonozokatt Eluegi megh ug' erthell,

Bekesegett s haborukatt erthell,

 

6. Jo Egessegh, Betegsegis latotth

Giakran eöröm, Siralomis bantotth,

Zűksegh, beűsegh, hoszad talalkozotth,

 

7. Törted sziued szerelmeskedesben,

Niulazatban giakor Bor Italban,

Jo Louakatt Meszön niargallasban,

 

8. Kiualtkepen most ez, de uigsagodh,

Hog' fiadnak, fiaitt Lathatod

Vnokaid iora tanethatod,

 

9. Enis mondom uagion min örűlnöd,

De megis egi legh nagiob örömöd

Van kiert Istent igen kell diczernöd,

 

10. Iria aztott szent Janos keöniueben,

Hogi Istennek szeki eleött meniben,

Huzon 4. Ven uagion eneklesben,

 

11. Giolczban uadnak foldig mind feierben,

Az szek elött űlnek mind szekekben,

Eg' eg' Aran' korona feiekben,

 

12. Ez nem semmi Istenis Böczűlli

Es Venekett szepen le űltety,

Mert fölsege is eökett szeretty,

 

13. Oll szokas uolt regentennis errűll,

Kinem közönt Veneknek azontull,

Az oll Ember meg eöletett mentűll,

 

14. Raitad legiön mostis hatt tiztessegh,

ki nem beöczűll az legien Kissebsegh,

Es ne erie eötett soha Vensegh,

 

15. Gonoz neuen azert ha nem uenned,

Fiad koratull es nem szegienlened,

Tanaczott adnek, hn tudnam köszönned,

 

16. Ime semmit hoztall ez Vilagra,

Mezetelen szűlettell Halalra,

Ismett semmit uizez mas Vilagra,

 

17. Nem uiheted mesze the Eleted,

Nittua az Sir kiben kell tetettned,

Vtad uegen ne beuecz keöltczeged,

 

18. Ez Vilagrull mar ne gondolkodgiall,

Penz, Gazdagsag mellöll, mind ell all',

Hog' Venek keöztt megh koronaztassall,

 

19. Kerlek Apossagh hog' Jussak eszedben,

Rabsagomban ki eztt iram egiben,

Mert remensegem nag' uan Eletedben,