XVI. ENEK

 

Notaia, Asianak feölde.

 

1. Aldott filemile yll nag' Enekelue, hog' hog' iutall mast ide,

Holoth lam hazamban harmad szenth Geörg'-hoban ualall, s mi hoza ide,

s- ott szoluan kertemben, Rusaagak közben ki az, ky kűlde ide.

 

2. Ill' nag' mesze feöldre s Tengernek szelire, hog' tuttall ide Jűnny,

Es czudalom lattuan, uigh uag' az fak agan, s kedued van Enekelny,

s- nem penig fogsagban mint engöm sok Lantzban hoztak, s giöztell röpűlny.

 

3. s- Taland cziak ez Oran, Emez Ciprus Aghan, kezded ell Enekedett,

Mert mind az Vtais nem hallottam szodis sem lattam szömeliedetth,

Miuta Hazamtull, ell ualtam uigsagtull, s most indetad sziuemetth,

 

4. Azerth hog' ha te uag', s erthem faradua uag', nag' munkadat köszönöm,

io akaratodat uigaztalasodatth eleg io neuen ueszöm,

De az the iűtödön, hangas Enekedön ninczen semmi örömöm.

 

5. Mert felettem uala s most Vetettem uala, Sziuembűll banatimath,

En edes Hazamatth io szabadsagomath, es Szerelmes Aruamath,

De megh föl fordetadd s uyoban indetadd, szoddal: reghi nag' bumath,

 

6. Mert eszemben iuta szodrull hazamtaia, ottualo Eneklesed,

szep Piros haynalban niugoduan Agiamban hallik uala szöngesed,

En Ablakom alatt mint ez Toroni alatth ig uala föczögesedd.

 

7. Es mikent the mostan röpdeczölz az fakon ualek enis yll keduell,

s en kedues Tarsommall keduemre egimassall iarok uala, Eörömmell,

Hegedű szöngessuell, mint szod yl enekuell, Elek uala uig sziuell,

 

8. De ime most latod s mindennek mondhatod, holl uagion niomorgasom,

s nagi Vasrudak altall erös ablak altall uagion ueled szollasom,

Ez magas toroniban erös sötett hazban cziak ez Ablak uilagom,

 

9. Azert io Madarka menniell inkab haza, mert nem io hid itt lakni,

Es ha Isten agia feiem szabadettia megh akarom halalny

Erthem faradsagod s the io akaratod, otthon ioban közönny,

 

10. Azuag' thaland inkab, ittualo uag' niluab, s nem onnand hazoll iűttell,

De cziak en szömömnek teczik bus sziuemnek, hog' kertemböll röpöltell,

Holott szod szinthen oll', s harsansagodis oll', s nem ittualonak tetzell.

 

11. Lam mert az Emberök, s Azoniok giermekök, ide nem ugian szolnak,

Mint az en feöldemben kűlömb eöltözetben mas erkölczbennis uadnak

Halak sok Giömölcz fak, nem olliak nagi sokak, Tookis nagiobbak uadnak,

 

12. Ame: de nezhettze, s inkab thekenthetze bizoni, en megh czalattam,

Mert mind ez Vilaghon egi szollastok uagion nektek, s aztt en nem tuttam,

Vr Isten oh bizoni nagi Bumban es ihon Talandd megh bolondultam.