XV. ENEK

 

1. Ohh the en Bolond Elmem, myre ekkepen Faratz,

Merth minth az Villamas tetzik oll giorson futthatz,

Es sok szazmerföldett eg' punctban the be foliatz

 

2. Nem tudom annak haznat miert magad ig' faraztodd

Regi Jarth Helidett es yll giakran megh futod,

Merth tauull ualokat igazan nem lathatodd,

 

3. Thudom ky tanaczabull, ezekett czelekeded,

Amaz niughatatlan Sziuemebeöll miueled,

Lassad nagiub bura, de tudom cziak ingerled,

 

4. Minapis Haza kűlde, s- uallion de mit lathatall,

Eg' Aruat fell giazban iarni, am cziak the latall,

Kitűll cziak ohaytast, es fohazkodast, hallall,

 

5. Herthelen ezuell iöuell, s megh kűlduen menten menell,

Atiamfiaihoz, a io Baratimhoz, lepell,

Senki megh nem lata oth, cziak czöndeztt köszönell,

 

6. Kett fele neszell, Hallall, es rulam tudakozall,

De senkit felölem emlekezni sem hallall,

Hanem uag' kettötűll io remensegett hoszall

 

7. Ill köllemes ualazerth my ayandek adatek,

Lam mondam Sziuemteöll cziak megh sem közöntetek,

De ioban banattia ezekuell eöregbedek,

 

8. Niughatatlan Allattull, Elmem the hordoztatoll,

Ha az en Sziuemnek tanaczatull biratoll,

Felttlek faratsagertt uegre szidogattatoll,

 

9. Karuallott allath hidd az, es adigh nem niughatik,

Mignem ell teueztett Tarsa tűle lattatik,

Vag' az föld giomraban megh haluan Temettetik,

 

10. Megh busult mert Tarsatull kett eztendeie hog' ell uallth

Az kinek szallasan noha keues idön halth,

De nem feleitheti az ki Gazdatt ott talalth,

 

11. En magamis es attull hidgied sokzor bantatom,

s Elethöm iauakortt sokatt aggaztaltatom,

Megh akatt uoltomban most giakran buslakodom,

 

12. Ha uolna kinek rea, hid enis panazlanek,

Es az eö szaiaban eg' erös szablatt uettnek,

Vezteg leuen helen igien nem ugralodnek,

 

13. Hanem fogad en szomath merth heaban törödöll

Oll meszi yl giakran ne Jarg', mit kergelödöll,

Feltlek kűziklakban ualaholl meg űtkeözeöll,

 

14. Eyelis mert nem niugzoll mind eg' arant te iargalz,

En Arua Tarsommall s engem cziak almadoztatz,

Vaiha napalis ott uolnek: hol Eyell iartatz,

 

15. Odd magad merth ha uesz, hid en megh bolondulok,

Latode mar regis, mell' giakran miket szollok,

Ha elmem sem uolna olliat niha gondolok,

 

16. Seött uigan nem szannalak immar ha ell faradnall,

Tengertűll, Rabahoz yll giakran nem jargalnall,

Es ott iart heleken föl s ala nem setalnall,

 

17. Merth soha en nem tudom mi allatt uagi, mondany,

Tigris, sem Leopard, nem err ueled futosny,

Giors uoltodert mihez tudgialak hasonlettny,

 

18. Houa mert Sziuem tekenth, Lam mindgiarast the ott uagy,

Hizem attiafias thaland inkab uele uagy,

Az sok Jargallasnak, de kerlek mar bekett hagy,

 

19. Theöbször azert ne Setall' hanem Euell meny Haza,

Es uid az kitt the tudz, annak közönttue Haza,

s Mond megh, ne bankodgiek mert Isten uiz meg Haza,

 

20. Hizöm eö Szent Fölsegett köniörűll en Hűthömön

Nem Elmem the raytad, sem az en bus Sziuemen,

s Megh niugott megh nala bennetek az Eörömön

LEGIEN IO EGESSEGH AZ EN MASIK LÖLKÖMÖN.