XIIII ENEK

 

Notaia, Asianak feölde.

[Ez szeles uilagh Notaiara.)

 

1. Chalard Ezerhatzaz s ueled mas ketth szamzas, oh atkozott Eztendeö,

Lam chiak en karomra, s niomorusagomra iűttell uolth hizelkedeö,

De en Istenömnek nem thűreöm Vramnak, s- rad panazlok rosz ideö,

 

2. Merth Miuta feled, erkezem es beled, soha nem len szerenczem,

Sött minden dolgomban roszab allapatban iuta az en Elethem,

Maga lam theneked soha es ellened, Feöser en nem uetettem,

 

3. De Vilaghuegere szinten Söpreiere lettell uolt azert Jokatth,

Immar the nem szűlhetz, soha nem Terempthetz hanem alab ualokath

Mert ell fog'uan Mehedd, mint az Venaszonnak, szűlz cziak zur zauarokath,

 

4. Jollehet elsöben nekem szerelmessen, mutatad be magadath,

Eg' szep ayandekuall, Draga io aldassall nuytad akaratodath,

De hitöttlen uoltall, mert tiz holnap tartall uele, s el ued tarsamath,

 

5. Kiert sok banatim esenek könyueim, uiselek nag' faidalmath,

De megis thegedett nem szidogatalak, ug' megh tűrenz magamath,

Remenluen hog' megh szanz, es tűled el nem hanz, megh uigaztalod bumath,

 

6. Kitth megh czelekedell mert nem sokat kesell, megh uoniettad fűlemetth

Sokatt Sugall, bogall, s eg' helre mutatall hol niugettad sziuemet,

S- ott mas ayandekuall, eg' io Termö agguall engezteled lölkeömeth,

 

7. De beszegh Emberűll szinten köllemesűll, ebbűlis teuell uelem,

Merth chiak Erkeölczeben, sem len ismeresben, adigh eztis elued tűlem,

Kiert banatimat s regi siralmimat felette uala sziuem,

 

8. Azert az Vristen ne fogadgia ingien roz uoltod Istentelen,

Hog' mind ketteött igien el ued nag' hertelen, tűlem undok keöllettlen,

a magamatt iutatall nag' Rabsagban adall tsaknem Negi Eztendeglen,

 

9. De ha igazuolnall s tökelletes uolnall, mondanad mi bűnömerth,

ig' ram haragudtall s igien agiarkottall, az en Jamborsagomert

De cziak alnok modon latom mordall' modon, Itelz, nem igassagerth.

 

10. Bar ug' szabadulliak s ualaha uidulliak, hog' yll boszusagimerth

hog'ha ueled birnek mindgiartt rad thamadnak, yl nag' karuallasimerth

Mert igen busultam, s read haraguttam kett kenieres Tarsamerth,

 

11 Fűlell azert bator Enis tudom Lator, ellened mitt miuelliek,

Mert az gondolatom az Plöngerre irom Neued, hogy ismerienek,

Es thegedett minden szidalmazon Pökiön, s Hazugnak itellienek,

 

12. Es igien ki teöltöm raitad mergössegöm, mert akaratod Latom,

Az: ugian ne Elliek, s többett ne eörűlliek, De nem raitad all tudom,

Es nem felek tűled, s nem gondolok ueled, mert Isten en Paisom.

 

13. Eztt azki föll ieg'ze, s Szonkent egiben szede, ira ez Papirusra,

Ne ueld szinten Bolond, demegh niomta nag' gond, s aggh cziak az szabadsagra,

azert Siralmas Eö s banatos sziueö eö, Nintz gondgia az hadakra auag' az Poharokra.