XII. ENEK

Notaia, Az Thobias Enekere

Sirack. 2. Cap.

 

1. Lassuk nyomorultak mit mond Jesusirack,

Kik haborusagban magokatt talalliak,

Es en uelem egiűtt most aztot gazolliak,

Ez Beölcz mondasauall magok uigaztalliak,

 

2. Edes fiam ugimond figielmez en szomra,

Magadat ki adod Isteni szolgalattra,

Köreöztien Elettre, s- az io Igassagra,

Szöksegh magad kezechd mindgiart az probara,

 

3. Giorson merth read szall sok fele kesertetth,

s Teged megh körniekez sok haboru Eletth,

Betegsegh, holl Rabsagh, giakran szegeni Eleth,

Es sok kűleömb fele szomoru kesertetth,

 

4. Igen alhatatos de mind eszekben legy,

Mind Ingadozo Nad, tibolgo ug' ne legy,

Hanem erös hittuell föll feg'uerkezuen legy,

Mert Isten hűteödben probal hogy batrab legy,

 

5. Jollehet olliakis sokan uadnak keözteönk,

Kik egez elteönkben chiak nag' bűnt köuettűnk

Szűksegh bűneinkerth hogy ostortt szenuedgiűnk,

Hog' az karhozatban eöreöke ne essünk

 

6. Vegie azert magat de minden eszeben,

Ki niomorusagnak esik keözepiben,

Hog' Istennek akor iutott eö kedueben,

Nem akaria Leölke, hog' essek melysegben,

 

7. Ezek hog' ig' uadnak hidgiök batorsagban

Mert mind ig' talalliok ezt az szent Irasban,

Hog' ualakik uoltak Isten uallassaban

Forgottak inkab mind sok niomorusagban,

 

8, Laim seött szent fiatis probara erezthe,

Hog' az Tanetashoz eömagat keszette

Mikor az puztaban sokat Eheztete,

s ott az Eördeögh altal eötett megh keserthe,

 

9. Erösbek az hűtben legiűnk mert akaria,

Sziuönk Leölkeönk eötett soha el ne hadgia,

Alazatossagott kiki megh tanullia,

s Az utan elethett mynden meg iobetza,

 

10. Merth mikor kesertett my feiűnkeön uagion,

Hidgiök hozank Isten akor keözell uagion,

Es ö segettsege immar kezen uagion,

Chiak alhatatossan hitűnk helen allion,

 

11. Ohh nag' sokan de lam keöszeöleönk alettiak,

Kik yl kegiessegett Istennek nem ualliak,

Hog' oktalan modon magokat atkoszak,

Es az kesertetett törtenetnek tartiak,

 

12. Houa Touab abban inkab el tziggednek,

Istenteöll szentt leölkeött es ingien sem kernek,

Ig' oztan Istenben ök ketsegben esnek,

Es okossagoknak sokall teöbett hiznek,

 

13. Effelle tibolgast, kerlek de el haggiunk,

Kik niomorusagnak keözepiben forgunk.

Mert tűzett feyönkre hidgiök ezell giuytunk,

Ha haborusagott bekeuell nem tűrűnk,

 

14. Nam seött meg gondolliok hog' senkit az Isten,

Soha el nem hagiot egez Eleteben,

Valakik biztanak eö szent felsegeben.

De niomorusagbull iutatott örömben,

 

15. Ebben az szent Dauid legh feö peldank leheth,

Kin cziak eg' szitokis ha ualahon esetth,

Bűneiert Istenteöll ra boczattni erteth,

S Minden kesertetett bekeuell szenuedetth,

 

16. Dolgat mindenekben cziak Istenre hatta,

Es szabadulasat erös hittuell uarta,

Melliekertt az Isten eötett megh halgatta,

Es holta utannis sokzor magaztalta,

 

17. Egietemben uele mindent megh halgatotth,

Tömlötz fenekerűll es meg szabadetotth,

Manassessel egiűt szepen megh tanetoth,

Es mint szent Tobiast sok iokkal meg aldotth.

 

18. Seött az Vaksagbulis eztett megh giogietta,

Zent Angiala altal es megh uigaztalla,

Eöteöd iszön ualo Vnokaiat latha,

Es negiuen eztendeön ostor utan tarta,

 

19. Josephell, szent Jobball, szegeni Ruttuall ug' ten,

Zent Peterrell, Pallall, Jonassall ielen len,

Az harom Iffiakuall, s Daniellel ig' ten

Az Judit aszoniuall, es Susannauall len,

 

20. Semmit Köreöztienek hatt mijs ne felliűnk,

Kik haborusagban s- Tömlötzben kesergűnk,

Es niomorusagott sok kinokatt nielűnk,

De hidgiönk Istenben es meg segettetűnk,

 

21. Tizta erös hűttuell szöksegh azert lennűnk,

Es niomorusagott keöll semminek uelnűnk,

Az kettseges sziuett s Tűlűnk tauoztattnunk,

Mert ugi mint Arniekhoz ha kapna mi kezűnk

 

22. Ember azerth ky uag' az haborusagban,

Es nag' giakran forgaz az niomorusagban,

Chiak legy az Istenhöz the hala adasban,

Hid bizonniall be uez irgalmassagaban,

 

23. Neked legh szeöksegesb ebben az köniörges,

Es Istenteöll giakran az szent Lelek keres,

Kitűll legien benned az Bekesegb tűres,

Es az szabadsagert ualo io remenles,

 

24. En Vram Istenem segell' mind ezekre,

Hog' szent az the Neued: nez Tömlötz fenekre

The benned bizokatt iutas mar örömre.

s Niomorult rabsagbull az szabad elettre

 

25. Magatt az Wathay Ferentz ig' biztata.

Hog' erös rabsagatt Bűneyert talala,

Mindenekben Igiett Istenre thamazta,

Ezerhatzaz s Niegben [!] Tenger mellett ira,

Mikor tiztűll az Fekete Torniott bira.