XI. ENEK

 

Notaia, Asianak földe.

 

1. Feöld hog tűrhed nem Reesz, s Tengeör nem köniörűlz, szeghin Galiias Rabokon,

Niughatatlansagokon, szörniű munkaiokon, s Iszoniu nag' kinniokon,

Holott eg' kis szeltűll, Tenger the azontull, hankodol nag' habokon,

 

2. Reves Tengeör parthy, s körniűll szep Hegey ezt kik giakran lattiatok,

Ha adatott uolna, nektek melto uolna, ökett otalmaznatok,

Mert hitlen Poganok, kiknek nintz Istenök nem köniörűlnek raytok,

 

3. Aztt: thy Orozlanok, Meduek s uad Sarkanok uallion el birnatoke?

Mit ketkis Czipouall, s eszek keues Vizzell, ug' dolgozhatnatoke?

Sött thy köuer Louak, s mas munkas allatok, nemde megh halnatoke?

 

4. Nam merth ha raytatok, szantnak munkalodnak, ismet szabad boczattnak,

Jo fűuell tartonak szöld giöpön niúgottnak, s ugi dologra haitonak,

De eszek szegeniek, elnem botzattattnak, chiak Gallian niomorognak.

 

5. Cani mind cziak neuek, giakran uan űtesek, es Padon heueresek,

Ey nap mind ott letek, ott uan eö Euesek, Faradsagh fekűuesek,

Eg' Lantz fell labokon, Kezök evezökön Haiohoz szegezesek,

 

6. Igen giakran hagnak, s lepesekett ualtnak, de ismegh hattra esnek,

Chiak az leuen kinniok, nintzen sem szakallok, Haiok, kopaz az feiek,

Nem tudod ha uene, Iffiu, mi űdöse, Mezetelen Eueznek,

 

7. Siralmas orara, s nag' niomorusagra Aniak thi mind azokatt,

Szűltetek uolt: s nem uolt szegenieknek haznos szopni thy Teyetekett,

De inkab Jay szouall s akor siralommall, Temtetök uolna ell eökett,

 

8. Viszont kik szarazon, feöld az the hatadon, kinlodnak nem latode?

Fogattlan fűreszuell, Piros maruan köuett metelnek nem hallode?

Themerdek rudakon, Vallon undok köuett, Emelnek, nem szanode

 

9. Azoknak sincz hidegh, Innep, es sem melegh, mind egi arant dolgoznak,

ueres, szitok, raytok, fűztös az ruhaiok, niugodniok sem hadnak,

Magi Meszet keuernek, uagi köuett tekernek, eszekis ugi kinlodnak,

 

10. Thengör nem szanod the, s feöld kegietlen uagi the nintz nalatok baratsagh,

Latom hogy heaban Zom pirongatasban uan, mert nem fogh panazsagh,

de az ki thytekett teremptett, s mind eöketth, megh szannia maid hamarsagh,

 

11. Halaadatlanok thy, s latom hogi uattok mind thy, de az feölseges Attia,

Eökett el nem hadgia, s maid megh szabadettia, moatan noha proballia,

Es ök megh segettuen, Bűnösökertt Jöuen, mertt boczattatot fia,

 

12. Azert köröztienek, oh thy szegeni Rabok bizatok chiak Istenben,

Nekin köniöröguen, segetsegűll keruen, legietek igaz hitben,

Meg seget bizonniall s megh lath szabadsaguall, legiönk io remensegben,

 

13. Jesus Christus Vrunk, tudgiatok hog' ertűnk uolt sok niomorusagban,

Isten es Vr leuen, sok szidalmatt ueuen, atta magat halalban,

Azert bekesegben legiűnk chiak tűresben, meg segett, mertt uan Wtban,

 

14. Inkab thy Magiarok, s szabadon kik uattok, uane nektek Istentek,

Kiknek io barattia, Tarsa, uag' Szolgaia, ig' kinlodik, erthiteök,

Es modotok leuen Szabadetasokban, hogi meg nem segettiteök,

 

15. Iram kettniolcz szazban es negi eztendöben, az Fekethe Toronyban,

Holott Husuett napian sok rabokatt lattuan, kinlodni, eött Galliakban,

Raytok szanakoduan, szivemben sirattuan, Eneklem az oraban,

Felek nem sokaig, enis hanzar napigh lezek tarsasagokban.