KILENTZEDIK

 

Notaia. Ez szeles Vilagon

 

1. Asianak földe, ell untalak neszny, Europabull szömlelny,

Miuell megh tiltatott ennekem the benned, minth akarnam ugy Jarny,

De minth Madarkanak, ressen kalikanak, banom kel ug' rad neszny,

 

2. Lathom hogy uag' Ekeös, Heggiell, Völgiell diszeös holl lehett eöruendetesb,

Thudom hog' megh bellieb ennelis uag' keduesb, s Lakoknak edössegösb

De Pannonianak földe nekem haznosb, uolna megh bekessegösb.

 

3. Olympus Hegey magassan kekkelny, tűlem tauull lattattok,

Es Bithynianak boytos Cziphrus fay, diczerettre iok uattok,

De Köröztieneknek uag' sok Hayat hoztok, uag' feiett kopazt hattok

 

4. Thenger tiztauize, szep igienessege, s- rayta Haiok szepsege,

Föll uont Vitorlakon Szeltüll sebesseghe eöruendetös menese,

De az Duna uize uolna Szökesege, Sziuem iob keduessege,

 

5. Asia Naranczall, szep öreg Czittrommall, beues Pomagranauall,

Tengeri Halakuall, Aranizűnö Boruall, beuelkedik sok iokall,

De magiarorzaghy szep Pirosalmakuall, tarttnam en feyer Boruall,

 

6. Az Diznohalakatth ugian sok szazakath, seregben uszasokatt,

az Tengerben latom, giakran iatzasokat, Visz szint ugralasokatth,

De io Posarokat, s Dunay halakatt, inkab lattnam Vizakath.

 

7. Europabull latom, ell hidgied Barathom, Asiaban Juhh, s Barom,

Jar es legeltetik, ky szanth s- kaszalodik, ezt igazan irhatom,

De el untam nesznöm, eztetis szemlelnöm, merth mas en gondolatom.

 

8. Joo Asia földe s Europanak uege, miuell megh ditzerielek,

Holott Teyel s Meszell, folliz es nag' beűseggell Canan földhöz itellek,

De adnaia Isten ueled elegeduen többe mar ne nesznelek,

 

9. Hanem. Tracianak, atth iűt hatarinak, Vtat uizha mehetnem,

Es Bolgarorszagnak, s Hemus hauasanak sziklas Hegeit nezhettnem,

Rodoppe hegienek utat, mely uölgienek haszafele szökeögnem,

 

10. Mert nintzen itt modgiok, semmi uig Italliok Töröknek Hegedűiök,

kit szep Chiterauall, s- giönge Virginauall ök megh pöndetettnenek,

hoszu Palotaban egimast űzö Thantzban, ök semmit gioniörködnek,

 

11. Haszokban sem Padgiok, sem nintzen Aztalok sem Aranias Poharok,

De szinten ollianok minth oktalan allattok, azertt meltan Poganiok,

nem kelne szokasok nekem sem orzagok, mert Isten nintzen nalok;

 

12. Sem nintz szep mullatsagh Istenes uigasagh, nalok, cziak uan buyasagh,

Paraznasag, rutsag, nalok mint szabadsagh, az kittkeduel Iffiusagh,

Isten ez Chetth hallall, okattas ki kerlek, innend ki uag' Igassagh.

 

13. Thy kik Europanak, Vilagharmadanak, cziak nem köszepin uattok,

En penig az ueghen, esniha Ehezuen, köszönttuen tűlem uattok,

Pohartok teöltettuen, segettsegtek az leuen, eggiett erthem igiatok,

 

14. Sok szep Nemös Aszony, Iffiu s mind uen Aszony, irok sok köszönetött,

Kikben mind meszz, s meregh, öröm keserűsegh uilagon heliheztetötth,

Isten megengedie keduetek se szegie, soka legien eltethök,

 

15. Oh io Magiarorzagh s- edös tarsasagh, uallions mikor latthattlak,

kitt io szabadsagert, s egy szeghin Aruaiaert, bizoni igen ohaytlak,

ky azert uag' nehez, s elethem uegezes, hog' hirrell sem halhattlak,

 

16. Isten ky uagi szentsegh, leg' innent ky mentsegh, es ennekem segettsegh,

Bennem feöll giűlt kis szöztt, meg ne had aludny, ki uagy eg örök

[fölsegh,

Kyerth thegeöd diczeruen theneked mondhassam legien örök ditzösegh.

 

17. Ezt io Hagymasinak, ira az Cristophnak, kitth hyunak Wathaynak,

reghi baratsagertt: megh mutattuan kűlde ielett akarattianak,

tuduan termeszetitt ember szollasanak, mondgia erthe Balasnak,

De chiak egessegben s legien bekesegben mongiak ött Salamonnak