[VIII.]

 

Notaia. Mintt kiuankozik az Szaruas.

 

1. Verben be borult Sziuem, myerth haborgatz,

Es yll nagi keserues boszontasokuall myre hog' igi izgatz

Es hog' the kinzaz?

Holot igi engemet minden Thagimban ezentűll ell fogiatz,

s Elethemteöll megh foztazz.

 

2. Aze uay az dologh uelem mit miuelz,

Hog' kemeni Rabsagtull es hozu Vttull yll' igen ell Iyetz,

Es megh felemlez,

Es oll keseruessen Hazadtul, s Tarsadtull, mostan buczut uezezz,

s Ill szokuall kesergesz.

 

3. The mond edös Hazam, mar Isten hozad,

Es mar s uallion mikor leszen hogy en ismegh megh terek the hozad,

s Nezhetek read,

Kiben marada el en tűlem mostan egy kedues Rusa Agh,

Az igaz io tarsasagh,

 

4. Herthelen es szalla ream nagy romlas,

Hogy en kedues giöniörű Eletemben len raytam toluaylas,

s Törben akadas,

Mint uigan szűrön szökdeczeölö Madarnak, Czaptaban len czatlas,

Erkeszek nag' ohaytas,

 

5. Az Vilagh uegere taland uiteteöm,

Hogy ill' erös Vasakban es Lantzokban Szekerben teteteöm

a Vttra kűldetheöm,

Iszoniu förtelmes Poganok keösze Tengerre uiteteöm,

s ott thaland megh emesztetöm,

 

6. Ime mint foztatam es mint Chalattam,

Hogi chiak az Dido keserues Thöretűll en megh nem bnnttatam,

es haborodam,

Istenöm s bar Tarsomnak en chiak immar ot hiret halhattnam,

Es ött tudakozhattnam,

 

FELELET:

 

7. Feleytz el de kerlek Sziuem eszeketth,

Es ne giötörd az Nehez nagy Vasaktull megh faratt testemeth,

szeghin Lölkömeth,

Vessed chiak az Istenben the hitödett, megh segett thegedetth,

s megh aldgia Eletedetth,

 

8. Elegh giötrelemben magam latom uagy,

Merth igaz hitö Tarsadtul es Hazadtul ell ualasban most uagy,

ea nagi mesze uagi,

Holott akor uan neked io kedued, ha hosza köszell uag

Merth ott io szallason uagy

 

9. Remenseged azertt uesaed Istenben,

Es ne had el magadat illien igen az keserűsegben,

Ag' halat mindenben

a hidgied hogy megh segett az Isten igiedben ki lakik Menniegben,

Biszal chiak ö fölsegeben,

 

10. Ezth chudalom igen sött en the beuned,

Hogy nem uarz en tűlemis egi keueset, holott uagiok Feied,

sig' ueszet eszöd

Holl uagion elöbeni batorsagod mire eztth miuelöd,

Hadgian ha kell giöttrödnödd,

 

11. Noo sött ketten inkab ier alkudgiunk megh,

Es elöbbi io szeretettuell egimast im uigaztalliok megh,

s Batoreczok megh,

Hidgiök hogi megh szabadet az ur Isten, es örömmel latth megh,

s- Ez Vtrul terett megh mêgh.

 

12. Tauozuan Tarsatul, es Hazaiatull,

Egi szegen Rab mikor alauitetek io Magiarorzagbull,

hatra nezuen Vtbull,

menteben ig' Disputaual Sziueuell hog' bantatek attull

s- az Wtban ira arrull,

 

13. sZtanzbolban es akor hogy uitetek ell,

Keserues szokuall siralmas beszeduell butzuzek igien ell,

es ott ualek ell,

Monduan no mar Isten hozzatok, mert en uitetöm ell,

De nem hagi az Isten ell.