HETEDIK ENEK

 

l. Oh keserues Lölkeöm myerth ig' Sirankozoll

Es ell figgezkeduen ennytt buslakodoll,

Ketsegeskeduen houa gondolkodoll,

 

2. Hogi halhatattlan uag' latom azt gondolod

s- En maid megh rothadok uizont aztis latod,

a Nagi bűneimnek soksagath szamlalod,

 

3. Joll tudod aztotis Christus eleiben,

Viteteöll, mikor űll mint Biro szekiben,

Es szam adando lesz ez Iteletben,

 

4. Ezekerth bankoduan enny Siralmat latz,

a Hogi niomorusagban tűlem Zugoldast latz,

Feluen Istenteöll nagiob bűntetest uarz,

 

5. De eszen bar enniett thene Sirankoznall,

Bűneim soksagan igien ne bankodnall,

Thaland aztt tudod Bolondra talaltall,

 

6. a Mire nem tekented de en eröa hithömeth,

s uele egietemben io Remensegömetth,

Kik az Christusra hattak chiak igieketth,

 

7. Azt kerdem sött tűled az, az szent mellik uolth,

Ki az kesertetben hogiha mikoron uolth,

Megh nem tantorult, auag bűnnekűll uolth?

 

8. sZent Joob de az kinban, nem zugolodeke,

Szűletese napiatt nem megh atkozae,

Szent Peter, Christust nem meg tagadae?

 

9. Dauidott, Manassestt, Jonast nem zamlalom,

Hanem chiak banatod azal uigaztalom,

Hogi ne felli mertt bűnben magamat nem hagiom,

 

10. Hizemis az Istent olli kegieanek lenny,

Bűneim Chriatusert nekem megh engedy,

Nagi hatalmatis erre hizem lenny,

 

11. Merth minden oraban hatalmatt iollatom,

Hogy ö aznagy Isten eszemben forgatom,

Meg uigaztalhatt engemetis uallom,

 

12. Az szöngö szollas bennem mertt tűle uan,

Szömöm feniessege ö hatalmatull uan,

Fűleim hallasa ayandekiabull uan,

 

13. Az szep Wiragokis neszem mikentt lesznek,

Az fekethe földbűl mel' szep lassan iűnnek

Czuda szep formakra, s abrazattra lesznek,

 

14. Kűlömb kűlömb sszűnnell, a szagokall föl nönek,

Es szelliell az Meszön szepen tűndöklönek,

Giöniörűk es giöngek keduessek mindennek,

 

15. Az Thermöfakrulis hogiha gondolkodom,

Meztelenűll lenny Thelben ökett latom,

Thauaszal ismeglen mell szepek czudalom,

 

16. Merth szep uiragokkuall öltözue lattattnak,

Azutan Giűmöltzött io űzűkett hoznak,

Kikett magokbul nem tudom hogy adnak,

 

17. Theöb hatalmassagitt mind megh nem mondhatom,

Mert okossagommal aztt megh nem foghatom,

Hanem egy Summaban rula aztott uallom,

 

18. Hogy nintzen olly allatt kiben uan Eleuensegh,

Aztott iol nem tudgia, uan Menyben Istensegh,

s- ökett theremptette az menniey fölsegh,

 

19. En menniuel inkab űtett nem diczernem,

Ki ö szent kepere uagiok theremptettuen,

De az giarlosagtull hogi lehett ne uetkeznem,

 

20. Vallom azert űtett ol kegies Istennek,

Megh therö bűnöshöz s- Irgalmas sziuönek,

Rulamis el törli soksagatt bűnömnek,

 

21. Az niomorusagbull s meg engem kiuizen,

Es siralom utan örűlöue teszön,

Zent orzagaban s örökösse tezön,

 

22. Es noha ez Testben igaz maid meg rothadok

De Iteletnapian ismegh föl thamadok,

s ueled oh en Lölköm nezd mikent uigadok,

 

23. Lassad azerth Lölköm ha illik mar bankodnod,

Ill remensegemertt auag kell uigadnod,

En azt mondom inkab kel chiak imatkoznod,

Es az ur Istennek chiak halakatt adnod.