HATODIK

Notaia oh en kegielmes Isteneöm

 

1. Uram ha köniörűlz raytam

Vgiteczik merth el hagiattam,

Ostorodtul niomorultam,

s Czapasidtul el aleltam,

 

2. Azerth merth haragod Sullia

Sziuem Löuöldözi Nillia,

Rabsagomnak többűl kinnia,

Elöb elöb megien Czillia,

 

3. Thudom hogy uagi hatalmassagh

De nalad nag: az Irgalmassagh,

s Ha en uagiok mind hamissagh,

Holl mondasid kik Igassagh*

 

4. Holl szent fiad kinuallasa,

Bűnösökert boczatassa,

My eröttűnk szenth halala,

Prophetaid szent mondasa*

 

5. Az Dauid lam Gilkosaagban**

Leledzek paraznasagban,

Manasses Baluaniozasban,

Lell de neki Attiasagban,

 

6. Ime mostis nem azuagie?

Az ky regen kisseb uagie,

Engem uay mindeltigh uerze,

Kis Sarodat el rontode?

 

7. Immar houa legiek hat en

Ha the el hatz el uezek en,

Minem szent Joob, de uagiok en,

Törö Czerep chiak uagiok en,

 

8. Felek tűled ell Iyeduen,

Haragodtull en rettenuen,

Rabsagh raytam hatalmat uen,

Ne hagy kerlek Isten leuen,

 

9. Ell hagihatze inkab engöm?

Lam magadert adal engöm,

Elluezthedde Iduössegöm?

Nem lehett: azt tartia hűtöm.

 

10. Read hagiom sött Igiemeth

Bar lasd uram törueniemeth

Hanem latod meg terthömetth,

Rontz el mindgiart Elethömeth,

 

11. En hat hozad ki ragazkottam,

Zent fiadban be oltattam,

s- egikitzinnie meg cziraztam,

Had giömöltzöm mar mutassam,

 

12. Ne bannia sött szent fölsegödd,

Hogy dicherielek en thegöd

Ha nem latom kegiesaegöd,

s- Nem mutatod the io tetöd,

 

13. The ostorod minem chiak ezz

Hogi chiak Rabsaguall kessergetz,

Kemellettlen es igien verz,

Mikor uram megh kegielmez,

 

14. Zany megh azertt szabadetz megh,

Ez Rabsagtul es chiak mentz megh

Mas Veszöddell bar suytall megh

Lölköm kerlek hogi chiak tartz megh.

 

15. En Vram kerlek hat ne hagi,

Zabadulast es immar agi,

Veszedelemre es ne agy,

Az banattban uelem maragy,

 

16. Es igi tűled nem tauozom,

Ha meg öllzis benned bizom*

Szent Neuedett megis aldom

Hadgian Thestben ha kinlodom.