EÖTÖDIK

 

Notaia, Szannia az ur Isten hiueynek.

 

 

1. Fordecz mar Istenem szenth szömeydeth ream,

Kerlek elegeld megh niomorgasim s- teer hozam,

Thagaim faydalman es Lölköm siralman Köniörűly ohaytaasan,

 

2. Ream merth szallanak the nagy erös oatorid,

Meltho bűneimerth es nagy kemeni haragidd,

Nagy nehez Wasakban rutt sötett Tömlötzben, uetenek Igassagid,

 

3. Akaratod kűuöll semmi nem törtenhetik,

Verebek köszűlis chiak egy el nem eshetik,

Sött the hiueidnek megh haiok szalokis nalad szaman tartatik,

 

4. Nagiall merth magasbak Egheknell Böltzesegid,

Az nagy melysegetis altal hattiak hatalmid,

Zeles ez Wilagott az benneualokkall, ioll lattiak szent szömeid,

 

5. Chudan az Eghekett az Vizekre fondalad,

Az Themerdek földett az melysegre alkutad,

Kiknek kű Labaitt es erös Ozlopitt chiak egi szodall chinalad,

 

6. Im kuttfeieknekia Ereytt the hordozod,

Az magas Hegiekben kűziklak közt iartatod,

Az nagi szeles Tengörtt benne sok chudakuall egiedűl chiak the birod,

 

7. Senki nintzen neked ky thanatzott adhasson,

Sem akaratodnak ky ellene alhasson,

Sött inkab mitzoda az emberi Allatt iob hogi chiak feiet haitson,

 

8. Chiak egy puncttnitt semmit nem miuelz the oknekűll,

Az en rabsagomis uallom uan fölsegedtűll,

En sok bűneimerth kitt meltan ram adtall, ne uesznek ell Lölköstűll,

 

9. Wram uram azert Zentt Seregeknek ura,

The benned bizoknak kegies irgalmas Attia,

Thekentz ream megis, mert keserűsegnek lad uaiok niomorult fia,

 

10. Siralmas Lelekuel köniörgök fölsegednek,

Elegeld megh kerlek kinuallasatt Testemnek,

Ne nezd bűneymett holott Iffiusagom attam uolt en Eördögnek,

 

11. Vallom bűnösb senki nintz Vilagon nalamnall,

Nagiub terhett ez föld nem uisel rutsagimnall,

De hogy irgalmas uagi, azert benned bizom tuduan nintz iob naladnall

 

12. Aztis most söth erthem hogy keduedben beuettell,

Mert nagy bűneimben eluesznöm nem engettell,

Halaado Zolgad kiert örökke leszök, hogy itt engem megh uertell,

 

13. Tuduan azert immar erthem akaratodatth,

s Engeztelnöm miuell kelnek nagy haragodatth,

De latod nintz modom, sött köniörgesömmell bantom urasagodat,

 

14. Holot az kuldusnal sokkal niomorultb uagiok,

Mert Napuilagbannis ritkan en reszes uagiok

Thengertt az Egheknell hamareb meg latom minemö helen uagiok,

 

15. Alamisnaimmall szegent nem segethetöm,

Ha nekömis mas ad mert akor chiak Ehetöm,

Butul es banattull sok gondolkodastul ell faratt minden testem,

 

16. Jussak hatt eszedben es immar szabadetz megh,

Hogi hűtöm giűmölczett neked mutathassam megh,

Bar ha nem szolgallak theged nem diczerlek ennelis ioban uergj megh,

 

17. Noo azerth magamat Immar en read hattam,

Minth meg kötözött Juh, s niögue megh zomorottam,

Minth erös kű szalhoz the igeretödhöz uram ugi thamazkodtam,

 

18. Isten uagi the s tudom igaz szent igereted,

Soha nem ualtozik az the szentt feleleted,

Melyhöz thamazkoduan eleytűll fogua szabadultak Hiueyd,

 

19. Orozlanok köszűll es egö kementzebűll,

Erös Tömlotzökbűll, s hamis Birak kezekbűll,

Benned bizoydatt es sok fegyuer köszűll szabadetad ueszelytűll,

 

20. Summazerentt az az soha senkitt nem hattall,

Az kik benned biznak: mostis hatt kikett hadnall

Enis azert hizem bizonnial meg halgadz s laknom hatz en hazamnall,

 

21. Ez nagi remenseggell azert immar meg niugzom,

Keaerues Rabsagbull szabadsagomatt uarom,

mind az uelem leuö niomorult rabokuall, mellieth hizenz megh latom,

 

22. Thizenhatzaz es 4 eztendöben eztt iram,

Hogy szabadulasom az Vr Istenre hagiam

Keserues notauall egy Magas Toronyban Tenger mellett Dudolam.