ELSÖ ENEK KÖVETKEZIK

 

Notaia, Gonduiselö Isten.

 

1. Fenies ditzösegben lakozo szenth Isten,

Az the Orzagodban Eyel soha nintzen,

Sem Hold, Sem Napuilagh otth köllesben nintzen

 

2. Rettenethös Fölsegh meiţh uagy hatalmadban,

Magadtul feniessegh uan chiak Orzagodban,

Ottualo Boldogsagh, nem lehett itth megh tudasban,

 

3. Angialok Sereghe otth theneked Zolgall,

Boldogult sok Lelek es mind elötted all,

sZűnetlen chiak monduan: Szenth uag', es aldassall.

 

4. Nalad es hatalom olly, hogy mindenűtt uagy,

Az földön mindenkor, s Menyben egytzersmind uagy,

Egheknel, Melisegnel, s touab hathatob uagy

 

5. Chillyat hatalmadnak soha nem erhettny,*

Helben semmikepen, ben nem rekeztthettny,

s Vizonth, Helbűl soha kin, theged nem hagihattny,

 

6. Ingien Hűtlen Szűtűl, de chiak hogy meszy uagj,**

s Holott kegielmeddel azkiktűl tauull uagy ***

The bűnteteseduel azokhoz meegh közell uagy.

 

7. Semmy Thitok nintzen az kiket iol nem latz,

Vndok bűneinkre Szömeiduel uigiaz,

Oh mely tűrhetö uagi hogi megis mink azon uarz,

 

8. Chuda iouoltodnak merth nintz soha ueghe,

Irgalmassagodnak, s nem lehet merteke,

The akaratodnak s nintz senki ellenzöye.

 

9. Vallions- mel' Hűtöttlen sziű, hat ki gondollia,

Illy megh merhetetlen Theremptes közt mondgia,

Mitzoda az Ember: Isten nem mind lathattia,

 

10. Sötth the Istenseged, minek az Alettya,

Bölch Teremptesidett lam elötte lattia

Es sok szep Czudaid, Orankent tapaztallia,

 

11. Wilagon ualami Allatt lattatthatik,

Isteny hatalmad mindenben tűndöklik,

Minth chiak Szömönk, Fűlönk, Szonkbannis megh teczik,

 

12. Azerth meltan neued: neked Öröök Isten,

Seregeknek Vra, s mindenhato Isten,

Az Szentharomsagban, harom szömely egy Isten,

 

13. Thegöd azert ualuan yl hatalmas Vrnak

Kiraliok s Czazarok, Wraknak Vranak

Vegh es kezdettnekűl ualo hatalmassagnak

 

14. Halgasd megh keresem, s uegybe kegielmedben.

The nagy bűntetesed tzöndeszechd Testemben,

Niomorgasim heliet, agy örömött sziuemben,

 

15. Az the szent Fiaderth, ne többetzd Ostorod,

Szenth igeretedert, elegeld haragod

Raitam: es sok probad, uegezed el Czapasod.

 

16. Jeles igaz Hittuell, mert chiak benned bizom,

Keöuöled senkihez es nem thamazkodom,

Mindenben Christusertt lam hoszad chiak foliamom,

 

17. Lam mert senkit tűled soha el nem hantall,

Benned bizoidhoz segettseguell uoltall,

Szűksegök ideien, s- örömött the Nuytottall.

 

18. Seött fogadasodis Vram lam azt tartia,

Hogi az meg therekhöz lez kegielmes Attia,

Raiok szant haragott fölseged ell fordettia,

 

19. Mostan lattuan azertt, az en nagi szöksegem,

Es hogi benned uagion, Hűthöm, s Remensegem,

Theörűld el siralmatt, Szömömnek en Istenem,

 

20. Aniaszentegihazad keöztt, hog' eg' lattassam,

Kerthi karoianak egik talaltassam,

s Vttfelen giamolull magamatt thamazthassam,

 

 

 

 

21. Nyaualias Aruaid es hogy taplalhassam;

Juhaid paztoritt s en otalmazhassam,

Neked fogadasim. es hiuen megh adhassam,

 

22. Wram ad megh lattnom Arua tarsomatis,

Vele Barathimat, szegen Haszaamatis;

Elegeld meg kerlek sok niomorgasomatis.

 

23. Seött ezennis utol keröm Fölsegedetth,

En szegen Hazamban ued hozad Lölkeömeth.

Az Poganok között ne messed el Elthemetth.

 

24. Seregek uranak egy bűnös szolgaia,

Az Jesus Christusnak giarlo zegen rabya,

Zent Lelek Istennek, ira eztt eg' Aruaya

Mesze Napkelettre török Orzagh torkaban.