Kritikai kiadás, 1998-99

Rimay János verseinek fragmentumi

Rimay-sorrend

KÖVETKEZNEK RIMAY JÁNOSNAK KÖLTEMÉNYEI

1. Szólítván nevemen...

2. Ne csudáld szívemet...

3. Örülhetne szívem...

4. Mi lelt? azt kérdhetnéd...

5. Senki ne kérdjen...

6. Legyen jó idő csak...

7. Kősziklák közt lakó...

8. Valljon, s de mi haszon...

9. Venus fajtalan hús...

10. Ó, szegény megromlott...

11. Cupido, ne, nyilad lőj vele bátor mást...

12. Katonák hadnagya, Istennek jobb karja...

13. [vacat]

14. [vacat]

15. Én édes Ilonám...

16. Vitézség embernek...

17. Hogy feletkezik el...

18. Tarts meg Uram engem...

19. Könyörülj énrajtam...

20. Udvar s irígy tisztek...

[21.] Bocsasd Szentlelkedet...

[22.] Hadvezérlő Pallás...

[23.] Ihon édes Hazám...

[24.]. Végtelen irgalmú...

[25.] Mint álgyúgolyóbis...

[26.] Pallás nem nyugaték...

[27.] Délosz szigetéből e minap Diana...

[28.] Kérdhedd-é koporsó...

[29.] Csudálható nagy dolog...

[30.] Rettenetes rút gyászt...

31. Kedvező szemeddel...

32. Szűz Mária lakozván Názáretben...