A kezdősorok ABC-rendjében

C D E H I K L M N O P R S T U V


C
Cupido, ne, nyilad lőj vele bátor mást...

Csudálható nagy dolog...


D
Délosz szigetéből e minap Diana...


E
Én édes Ilonám...


H
Hadvezérlő Pallás...

Hogy feletkezik el...


I
Ihon édes Hazám...


K
Katonák hadnagya, Istennek jobb karja...

Kedvező szemeddel...

Kérdhedd-é koporsó...

Könyörülj énrajtam...

Kősziklák közt lakó...


L
Legyen jó idő csak...


M
Mi lelt? azt kérdhetnéd...

Mint álgyúgolyóbis...


N
Ne csudáld szívemet...


O
Ó, szegény megromlott...

Örülhetne szívem...


P
Pallás nem nyugaték...


R
Rettenetes rút gyászt...


S
Senki ne kérdjen...

Szólítván nevemen...

Szűz Mária lakozván Názáretben...


T
Tarts meg Uram engem...


U
Udvar s irígy tisztek...


V
Valljon, s de mi haszon...

Venus fajtalan hús...

Végtelen irgalmú...

Vitézség embernek...