„Oremus pro fidelibus defunctis...”:

 

Halottakért való imádság

(a Rituale Romanum című szerkönyvből)[1]

 

[P.][2] Könyörögjünk a megholt hívekért. [K.][3] Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat és az örök világosság fényesedjék nekik.

Körülvettek engem a halál sóhajtásai. A pokol fájdalmai körülvettek engem.

[P.] Oldozd fel, Uram. (K.] Áldott az Úr, Izrael Istene.[4]

[P.] És ne vígy minket a kísértésbe. [K.] De szabadíts meg a gonosztól.

[P.] A pokol kapujától [K.] Vond el, Uram, az ő lelkét.

(...) [P.] Ne add a vadaknak a lelkeket, kik téged dicsérnek. [K.] És szegényeid lelkéről el ne feledkezzél mindörökre.

[P.] Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajta. [K.] Krisztus, kegyelmezz neki.

[P.] Uram, hallgasd meg könyörgésemet. (K.] És kiáltásom jusson elédbe.

Könyörülj rajtam, Istenem.[5] [P.] Ne bocsájtkozzál ítéletre szolgálóddal Uram. (...)

[K.] A paradicsomba vezessenek el az angyalok és az egykori szegény Lázárral[6] örök életed legyen. (...)

[P.] Könyörögjünk. (...) Az ő lelke és minden megholt hívők lelkei Isten irgalmából nyugodjanak békességben.”     [1] – A fordítás lelőhelye: Sík Sándor–Schütz Antal: Imádságoskönyv, egyszersmind kalauz a lelki életre a tanulóifjúság számára, Bp. 1922. (5. kiadás) 310-314. Kosztolányi rövidítette az eredeti szöveget, elhagyásait (...)-tal jelezzük.

     [2] Kosztolányi elhagyta annak jelölését is, hogy az imádságot a prédikátor [P.] vagy a kántor [K.] mondja.

     [3] Eredetileg itt a kar válaszolt. Bár követjük Kosztolányi tagolását, igyekszünk érzékeltetni az eltéréseket.

     [4] Ez Zakariás énekének eleje – vö. Lukács 1:68–79.

     [5] Az 50. zsoltár eleje.

     [6] Jézus egyik példabeszéde szól arról, hogy a gazdag ember, aki nem könyörül a szegényen, a pokolra jut, míg a szegény Lázár a paradicsomba – vö. Lukács 16:19–31.