A XVII. századi magyar nyelvű halotti költészet teljeskörű, sokszempontú gépi nyilvántartása

Szerkeszti: Szentirmai Dóra

*

Beveztés:  A Corpus Poeticarum és a versleltárak

 

Első fejezet:  Strófaformák és előfordulásuk gyakorisága

 

Második fejezet:  A halotti költészet műfajai

1. Halottas énekek

2. Búcsúztató versek

3. Epitáfiumok

4. Siratók

5. Gyászversek

6. A gyászbeszédek betétversei

 

Harmadik fejezet: Műfajok és versformák

1. A halottas énekek versformái

Ritmusképletek

Rímképletek

2. A búcsúztató versek versformái

Ritmusképletek

Rímképletek

3. Az epitáfiumok versformái

Ritmusképletek

Rímképletek

4. A siratók versformái

Ritmusképletek

Rímképletek

5. A gyászversek versformái

Ritmusképletek

Rímképletek

6. A gyászbeszédek betétverseinek versformái

Ritmusképletek

Rímképletek

 

Összefoglalás

 

Katalógus:  A XVII. századi magyar nyelvű halotti versek leltára

 

Felhasznált irodalom

*

Készült a Centre des Hautes Études de Renaissance (CHER) és az ELTE BTK Bölcszészettudományi Informatika Önálló Program (BIÖP) tartalomipari laboratóriumában
a MEH IKB támogatásával

Technikai szerkesztő: Bezerédi Kami

© Szentirmai Dóra

© Gépeskönyv

Gépeskönyv

Budapest 2001