ÖSSZEFOGLALÁS

 

A leltározót a rendszer felállítása izgatja. A leltározót nemcsak a rendszer felállítása izgatja. Az a remény is hajtja, hogy olyan, a rendszerbe be nem illeszthető elemeket talál, amelyek régebbi tapasztalatok felülbírálására és/vagy új állítások alátámasztására lehetnek alkalmasak. A dolgozat első részében leírt eredményeket nézve, ebben az esetben inkább a meglévő tapasztalatok gazdagítása, egy újabb terület feltérképezése, egy izgalmas rendszer működtethetősége jelentette a sikert. A második rész szövegalapú vizsgálata is eredményes volt, amennyiben a kontroll, a másik izgalmas rendszer (a műfaji jellegzetességek és fogalmak rendszere) is működött. Nem tűnt valószínűnek, hogy a harmadik rész másfajta sikert hoz: felfedezést vagy újítást. Ebben a várakozásunkban sem csalódtunk tehát. Ez azonban a vizsgálódás értékéből mitsem von le, hiszen a vizsgálat tárgya tulajdonképpen maga a vizsgálat is.