5. A gyászversek versformái

 

A gyászversekből huszonhat izometrikus, tíz kvázi.izometrikus és öt darab heterometrikus, de harminc monorímű és tizenegy kvázi-monorímű. Ezenkívül négy darab rímtelen, különböző szótagszámú sorokból álló, nem strofikus költeményt találunk ebben a csoportban. Jellemző versformát, a szokásos a12-t kivéve, itt sem tudunk felmutatni.