MIKES KELEMEN: MULATSÁGOS NAPOK. 0138


Ez az indiai leány. eröszakos. mérges. és irigy lévén. egy nehány féle hamis modot ada dom baltazár eleiben. hogy azt véghez vihesse, de ö, vagy a betsületböl, vagy hogy alkalmatosága nem volt, idöt kére tölle arra. hogy kedvit tölttse, holtig valo szeretetit fogadván néki.

A még ezek a dolgok igy mennek vala végbe goa városában. és mindenek zugolodnak vala dom baltazár ellen. addig a szomoru elvir igen magános életet él vala, és tsak a természet urának lábainál kereste minden vigasztalását. a kinek szüntelen ajánlotta szenvedésit. dom baltazár alkalmas ideig el nem mulatta nekie irni,. a ( a melyekre ) melyekre ö mindenkor meg felelt, és mindenkor azon kérte. hogy had mehessen utánna, de idövel tellyeségel nem vévén semmi tudositását, azon valojában meg ijede, azt is gondolá. hogy köteleségiben járna. hogy azt meg tudna hogy mit tsinálna férje. vagy ha valami nem történté. rajta. dom baltazár. pedig oly erösen meg hagyta volt mind ( mind [Beszúrás a sorvégi margóra;] azoknak kik mellette voltanak [voltanak - t betûje n-bõl javítva.] hogy senkit ) azoknak kik mellette voltanak hogy snekit hozája ne botsásanak, hogy a kastélyban még aleg közeleb valo ( valo [Beszúrás.] ) attyafiait sem botsátották. ez is okozá. hogy semmit meg nem tudhatot. mind azon által. joságával, és kegyeségivel. magához hoditotta volt mind azokot akik örzötték. meg is szánták, hogy egy ollyan ( ollyan [Beszúrás.] ) iffiu és szép aszszony. olyan életet elne., a mely meg nem egyeznék. se rendével. se jó erköltsével. azért mindenekben jó szivel kezdének lenni. hozája, és mindenekben kezdének néki tettzeni. azon az egyen kivül. hogy senkit sem botsátottak a kastélyban. de egyebben. azon igyekeztek hogy mulathassák magok közöt. és a közönséges hireket meg kezdék néki mondani, 5 Egyik a többi közül, aki néki leg több hirt vit. és aki leg inkáb kiváná kedvit keresni. és akiben éléonorának is töb hitele volt. tudtára adá. hogy lisbonábol jött emberektöl hallotta volna. hogy ót az a hire. hogy az indiai vicé király. egy fejdelem aszonyt venne el.