MIKES KELEMEN: MULATSÁGOS NAPOK. 0106


A DONA ELVIR DE ZUÁRÉ HISTORIÁJA

Minek utánna. az álbiai hertzeg a spanyol korona alá hodoltatta volna portugáliát. a második philep. azon volt. hogy ötet mind szeressék, mind tölle féllyenek a portugalliában lévö nagy familiák, a kiket már közöttök. leg hatalmasabnak gondolta lenni, és a ki igen nehezen adták magokot alája. némelyek azok közül. azért engedelmeskednének. mert ( mert nem lehetet ) nem lehetet más képpen. és némelyek. tsak az elö menetelért. ezek közöt leg nevezeteseb volt, dom baltazár de láma. ez az iffiu ur. mind zép termetü. mind vitéz lévén. az ö elei. minden jószágokot. a portugalliai királynak szolgálattyában költötték volt el.

Ennek az iffiu urnak szerencséje. nem egyezet meg az ö nagyra vágyó kivánságival. és örömet tekinté ezt a változást. a melyben gondolá hogy helyre hozhatná házát, hogy pedig azt el érhesse, mindeneket el követe. hogy a spanyol királynak. és a nagy uraknak kedvében lehesen. a mely buzgoságot. és hüseget mutata ehez a királyhoz. azért ( azért nagy ) nagy betsületben esék az albiai hertzeg elött, a ki is oly jó emlékezetel volt felölle. a királynál. hogy eza fejdelem nagy tiszttségekben tevé. a melyekben hasznosan el járt. 5 Dom baltazár. mihent abban anagy uraságban látá magát., a melyet oly igen suhajtotta, mindgyárt azon gondolkodék. hogy szerencséjit állandová tehesse. valamely jó házaság által. mint hogy pedig tsak a nagyra vágyás uralkodot szivében. és hogy a zeretetnek semmi része nem vlt az ö házaságra valo szándékjában. azért elegendöidöt is ada arra magának., hogy olyat választhasson a ki bé tölthesse ( bé tölthesse nagyra valo vágyásit. ) nagyra valo vágyásit.