KOHÁRY ISTVÁN: SOK FÉLE KERESZTEL EL-KESEREDET EMBERNEK KI-KOHOLT VERSE. 0011


Midõn Herculessel, keszte bajvivását,
nyervén leg elsõben, à fõldre csapását,
rút mérges kigyóvá, tette változását,
érzette mint kigyó, meg szorongatását.

Azután bikává, változott képében,
fujt véres tajtékot, fel forró mérgében,
de ugyis akadván, Hercules kezében,
meg gyuõzetett tûle, szarva letõrtében.

Marsyást mondhatom, ehez hasonlónak,
vólt versengõ társa, minthogy Apollónak,
vélte szebnek szinét, fekete hollónak,
mint sem az hattyúnak, vagy hogy fejér hónak.

Fel tett Apollóval, musikálásában,
fel fujta pofáját, eõ sipolásában,
veszté maga bõrét, úijat vonásában,
nyerte vétke soldgyát, meg nyuzatásában.

Rabolta Hannibál, határát Romának,
égette várasit, szomszéd országának,
nem álhatta végre, ereit hadának,
adózó igáját, szerzé hazájának.

A' Teve régenten, meg gõrbûlt hátában,
igen gyõnyõrkõdõtt, rút ábrázattyában,
szarvakat kivánván, bolondúlt voltában,
vesztette fûleit, mérges haragjában.

Ki meg nem elégszik, à maga sorsával,
hág fellyeb másoknak, le tapodásával,
fogja tapasztalni, à maga kárával,
feje szédûlését, fellyeb hágásával.

Az uborka fára, sokan fel hágtanak,

Pegasus szárnyain, magossan jártanak,
de Belleresontal, midõn nyargaltanak,
véle edgyûtt veszve, porban hullottanak.

[p 0012] Nem szóllok már tõbbet, errûl mostanában,
ki ki meg õsméri, még ûdõ jártában,
lehet nem sokára, nagyob galibában,
s-nemis lészen haszna, hazánk rontásában.