KÓNYI JÁNOS: VÁRTA MULATSÁG, AVAGY ÁRMÁN KIRÁLYNAK, ÉS FLORINA KIS-ASSZONYNAK TÜNDÉRES ÉS RITKA TÖRTÉNETEI. [I]


Kegyes Olvasó!

Minthogy
minden esztendönként az idegen nyelveken külömb külömbféle fris újságokkal gyönyörködtethetnek az együgyü elmék, a' mi Magyarságunkban pedig az illyetén munkákra igen kevesen szánják magokat, söt még az hasznosabb munkákat is szükön unatják meg hazafiainkkal, e' mellett az együgyü magyar Olvasók, kik a' fö stylusnak megértésével magokat terhelni 's törni nem akarják, más újjabbal, mint Markalf,,,,,,,, Argirus, Brunzvik, Apollonius Históriáival, [p [II]] és több illyetén régen koholt esméretes óságokkal, mellyek már nagyobb részént még a' mezön, 's erdön tartózkodó írás tudatlan Pásztoroknál is hathatós esméretségben álnak, nem ditsekedhetnek. Annakokáért ezeknek megtekéntése véget, úgy, mint vitéz bajtársaimnak kéres ösztönzésekre (kiknél az idegen nyelv még mostoha) kötelességemet híven folytatni tartozó gondjaim között vettem magamnak annyi éjtszakai idöt, hogy ezen munkát németböl magyarra fordítottam.

De kegyes Olvasóm, ha ezen munkátskámban valamelly ékes beszédü szóllásnak formáját, vagy a' bölts írások szerént való erköltsös tiudománynak majmozását, vagy a' Magyar nyelvnek gondal értö tzifra kiramazását, [p [III] ] vagy pediglen a dolognak valóságosan lett igaz vóltát magaddal elhitetni keresed, megtsalod magadat igen nagyon; hanem a' tellyes munka, a' mint fellyebb említtém, nem egyéb', mint az üres ósákban való elmének ártatlan gyönyörködtetése, és a' henyélö észnek, a' rosz gondoktól való megmentése, vagy legigazabban magyarúl mondván Mese.

Vedd jó kedvel azért kegyes Olvasó e' mostani tsekély munkámat, és hogy ha tölem többet vártál: mint sem elödben adni mérészlettem, azt nem egyébnek, hanem az idö szük vóltának tulajdonítsd, olly reménységben élvén, hogy, ha a' Mindenhatónak tetszik életemet hosszabb idökre nyújtani, 's alkalmasb' módot mutatni, érdemesb' [p [IV]] munkával fogok kedveskedni, addig is néked megnem szünök szíved szerént való jókat óhajtani. Írtam Buda Várában 1773-dik esztend. 20-dik Mártiusban.