KÓNYI JÁNOS: MAGYAR HADI ROMÁN. 0200


Bátor sziv, a' ki hiv az ö Istenéhez,
Nem ugy rágaszkodik földnek mindenéhez,
Hogy bizzék a' könnyen muló szerentséhez,
Vagy az el-veszendö Világnak kintséhez.

Ha fordul kereke bal szerentséjének,
Hálát ád szívéböl az ö Istenének,
Ha boldog sorsa van 's öröme szívének,
Vigan köszöni ezt Egek' vezérének.

Ha akarja Isten hogy boldogul éljen,
Szép fényes sugáru napokat szemléljen,
Ezt örömmel veszi; de ha esik mélyen
Kūr-vallás vermébe, még ettöl se félyen.

Isten kezében van mind jó 's bal szerentse,
Tudja fiját mikor 's mitöl hogy meg-mentse,
Ámbár mint Dánielt verembe-is ejtse;
De nem kell azt vélni hogy benne felejtse.

Tsak hogy meg-probálja álhatatosságát,
Ostorozza benn romlott gonoszságát,
Midön ideje leszsz, adja szabadságát,
Örömre fordítja nagy szomoruságát.

Ha boldog sorsban vagy Isten' akaratja,
Bal szerentsédet-is egyéb nem adhatja,
Mind örömöt 's ürmöt Isten osztogatja,
Szent tetszése szerént világot forgatja.

[p 0201] Azért jó barátom mostani eseted'
Olly nagy epedséggel nem keseregheted, Mert ha szemeidet az egekre veted,
Minden örömödet leg-ottan veheted.

Ártatlan szent Jóbot Isten sanyargatta,
Szív fájdalmakkal majd halálra faggatta,
Testét fekély, Lelkét bú bánat szaggatta,
De az Isten még-is el- veszni nem hagyta.

Söt meg-jutalmazta kettös áldásokkal,
Meg-áldotta ujra fiakkal 's Leányokkal,
Igaz szívességü kedves barátokkal,
Az el-vesztek helyett még annyi barmokkal.

Téged-is az Isten még meg- vigasztalhat,
Alatsony sorsodbul még fel-magasztalhat,
A' ki most sanyargat még kedvet-is adhat,
Az utolsó székröl föb' poltzra állíthat.

Tudd-meg a' rosz ember hogy Isten' ostora,
Ideig fetsegö ördög' prokátora
De meg-jön, tsak hidd-el nem sokáig tora,
Torkára forr néked elegyített bora.

MInden örömödet látom most' el- zárva,
Kesereg a' szíved több és több bút válva,
El-vagy hagyattatva mint egy szegény árva,
Bús és halavány vagy mind ülve 's mind járva.