KÓNYI JÁNOS: MAGYAR HADI ROMÁN. 0001


Mint egy vén termékeny tölgy-fa a' térségen,
Melly magasan fel-nött, 's áll a' régiségen,
Keménységet mutat az hideg dérségen,
Meg-nem indúl minden dib-dáb ledérségen.

Melly bár nem kérkedik-is zöld levelekkel,
Álhatatos még-is ellent-tételekkel,
Küszködnek ágai haragos szelekkel,
Bátran tartózkodik kopott gyökerekkel.

Ha ellene rohan a' sebes viz' árja,
Meg-nem ijjedt szívvel még azt-is el-várja,
Noha nintsen néki védelmezö párja,
De még-is nem lészen tökéllettes kárja.

Egynéhány helyt ugyan bé-este a' féreg,
De minthogy nagy testü, 's vastag rajt' a' kéreg,
El-nem futhatta mind egészszen a' méreg;
Ontották már érte sok nemzetek vérek.

Igy Magyar Ország-is akkor mint egy árván
Láttatott, számtalan ellensége járván,
Mindenfelöl szíves segedelmét várván,
Domború melyében bátor szívet zárván.

[p 0002] Nagy Szulimán Tsászár kövér 'sirját szelte,
Országunknak, 's népét adó alá vette,
Kintses várasinkat birtokába tette,
Mellyekben Basáit belé helyheztette.

Ösönktül maradott arany szabadsága
Hazánknak, meg-rekett ebbéli vigsága,
Anya-várasinknak saját gazdagsága
Pogány kézben hevert majd fél urasága.

A' jó termékeny föld gazzal parlagodott,
Mert még a' Polgár-is fegyverre aggodott,
A' sok ellenségtöl majd nem bátorkodott
Mivelni a' földet, 's tsak úgy nyomorkodott.

Sohajtó Hazánknak követi menének
Szulimán Tsászárhoz, kik hogy nem vivének
Néki ajándékot, mint elöbb tevének,
Azontúl rabságban 's zárban tétetének.

Mérgében Szulimán majd nem tud mit tenni
Hogy a' szokott adótt fel-nem lehet venni
Vélvén magát mint egy meg-vettetnek lenni,
És eztet felette kezde szégyenleni.

Azért hamarjában Vezérit gyüjteti,
Boszszúsága okát kiknek beszélgeti,
Illy nagy bántódását el-nem felejtheti,
'S igy szóllott, a' mint tsak nyelvét emelheti.