KÓNYI JÁNOS: GELLERT' PROFESSORNAK ERKÖLTSÖS MESÉI ÉS ELÖ-BESZÉLLÉSEJ. 0050


A' PÓK.

Mint
egy fuvalkodott ö mesterségében,
Ülvén egy pók ritkás hálója fészkében;
[p 0051] A' mellyböl hunyorgó nagy szemekkel hátra
Tekingetett gyakran egy selyem-bogárra;
Pittyegetni száját, mint némelly kérkedö,
Saját munkájában hogy nagy mesterkedö:
Ditsekedvén soha meg-nem áll a' szájja,
És az aláb-valon el-nem vész tsudája;
Alatsonnyab' rendü hogy ha szóll hozzája,
Tsak fél- vállra beszél széllel béllett szája.

A' selyem- bogár-is, a' mellyet a' gazda
Tsak nem igen régen hogy házába hozuta,
Meg-látá, a' pókot, és sokáig nézi,
'S végre nem türhetvén, ötet igy kérdezi:
Jó barátom! valyon miben fáradozol?
Balgatag! felel ö, 's arról tudakozol!
Hát nem hallottad-é, hogy munkám miben áll!

Az én szövevényem mind örökkön fenn-áll.

Alig hogy ki-mondá ezeket a' szókat,
Hozá a' szolgáló a' tisztoagatókat,
Sepröjét egy hoszszú páltzára ragasztá, 'S hálot mesterével egygyüt le-szakasztá.

[p 0052] Fontos mesterséged akár-melly fennyen száll,
Da tsak nevetséges, ha másnak nem használ.
Nem méltó-é, ugy mond egyszer egy kérkedö,
Az én munkám betsre 's hát nem érdemlendö?
Nem! mert annak hasznát senki sem veheti,
Tsak olly, mint ki napját henyélve el-tölti.