KÓNYI JÁNOS: GELLERT' PROFESSORNAK ERKÖLTSÖS MESÉI ÉS ELÖ-BESZÉLLÉSEJ. 0033


A' KUKURROL.

A'
Kukuk szóban áll egy vén seregéllyel,
Melly a' városból jött, és tsak ugy szökött-el.
Mit beszéllnek, ugy mond, a' mi szóllásunkról,
És mit jövendölnek kukuk kiáltásunkról?
A' fülemiléröl miképpen itélnek?
Mellynek éneklésén mindenek örülnek;
És a' patsirtának tsitsirikelésétt
Fél város ditséri szájja éneklését.
Hát még a' Rigóról? tovább igy tudakoz,
Ez-is emitt amott soknak kedvetx okoz.
Még-is eggyet kérdek, 's el-ne tagadd tölem,
Mond-meg hát valóban, mit mondnak felölem?
Erre a' seregély: nem tudok mit szóllni,
Mert felöled sohol semmit sem hallani.
Háladatlanságok' tehát hogy boszszúljam,
Tsak magamról szollni fog ezután szájjam.