KÓNYI JÁNOS: GELLERT' PROFESSORNAK ERKÖLTSÖS MESÉI ÉS ELÖ-BESZÉLLÉSEJ. 0013


A' TSIKÓRÓL.

Egy
vad Tsikó, melly még az ostorozástól
Ment volt, 's a' meg terhelt szekér hordozástól,
Mellyet sarkantyúja büszke Katonának
Nem tsiklandott, 's nem volt sebe oldalának.
A' tündöklö kantyárt ohajtozva nézé.
Mert a' tanult lóvak' betsének idézé;
És majd mind untalan az ollyan Ló után
Utott, futott mellynek ember ült a' hátán.
Ohajta, hogy bár már paripává lenne,
'S a' Katona kantárt 's nyerget hogy réá tenne!
[p 0014] Melly szükön esméri a' pompra vágyódás,
A' szerntsét, mellyre van olly nagy aggódás.
A' nyargalló eszköz és tzifra szerszámok
Fel- rakatnak réá ki-varatott hámok.
Simogatván ide 's tova vezettetik,
Mig meg-szokik 's tanul addig kényeztetik.
A' Tsikó kevélyen fellyeb' alább ugrál,
Hánnya veti magát, majd nem tudja hogy áll:
Örömmel jön viszsza, tzifra szökdözése,
A' többi lovakat gyüjté nyerítése.
Mellyeknek kérkedett nagy betsben létével,
Ditsekedett gazdag pompás ételével.
Ah! ugy mond nevetve egy öreg kantzának:
MIndenek ditsértek kik engem látának.
Egy szép piros kantár fejembe huzatott,
Feke [!] serényem tzifrán be-fonyatott;
De más napra kelvén mint lett néki dolga?
Fülét le-eresztve dádjattan ballaga;
És izzadván, igy szoll: melly nagy nyomorúság!
[p 0015] A' képzett boldogság, melly kínos Uraság! Igaz hogy a' kantár tzifra bogláros volt,
De a' zabla igen kinosan ki-koholte;
A' rajtam ülö azt hasznára találta,
Nékem rabságomra keményen tsinálta.

Mit nem kér az ember ifjú idejében?
Minden boldogságot, melly tünik szemében.
Noha pompássága nem soká tartandó,
Tisztsége napjával egygyütt el-mulandó.
A' poltzra fel-mászni ki ki igyekezik,
Egy kis urasághoz a' miglen férkezik.
Hüségtelen lészen sép [!] szabadságának,
Örül, vigad, tapsol bajos rabságának.