KIS JÁNOS: HERKULES VÁLASZTÁSA. [0009]


XII. De nem titkolja-el számaz Igazságot,
Fáradsággal kell itt nyerni diadalmat
Munka nyerheti-el a' fö-bóldogságot,
Ezt az égtöl fel-tett felséges jutalmat,
Tsak erösnek fizet dítsöség méltó bért
A' gyávát rettenti rémítö szózatja
Thronusát veszélyek örzik, 's e' szent helyért
Víni kell (az Égnek ez szent akaratja)
Nagy költséggel nyilik ditsöséges vára,
Munka, gond, 's fáradtság az örök Hir' árra.

XIII. Akarsz-é kedvessek lenni az Egeknek?
Oh! Herkules, imádd örök hatalmokat
Fiiúi készséggel engedj tetszéseknek
'S méltó áldozattal tiszteld óltárjokat
Vagy, várod? hogy néped tettid' bámúlója,
Szeressen mint Attyát 's bízzék hatalmadban,
Légy Hazád ügyének szíves szószóllója
A' Tanátsban szava, fegyvere a' Hadban.
Légy kész élni 's halni kedves Nemzetedért
Értte visely bátor szívet 's onts nemes vért.

[p [001] 0] XIV.

Akarsz-é eröddel Halandót elözni,
Hogy kész párt-fogójok az el- nyomttaknak légy
Tanúld leg-elsöbben magadat meg-gyözni,
'S a' puha élettöl vég-képpen bútsút végy
Éjjel nyúgalomnak add-meg adósságod',
Nappal útazásod' folytasd serénységgel;
Mind nyáron, mikor nap gyújtja szomjúságod;
Mind mikor tél fagylal fergeteggel 's jéggel.
Élet terhét vállad örömmel viselje,
Gyözhetetlen karod erösség emelje.

XV. Hallod, kedves ifju, mennyi fáradságra
Kárhoztatod élted' ha vágysz dítsöségre,
Igy szóllt a' Puhaság, nem termett aggságra
Gynge tested - termett víg gyönyörüségre
Ehez vezetlek én, kedvesem, jer velem
Szám-ki-vetve vagynak itt a' búbánatok
Itt emeltek thrónust a' vígság 's szerelem.
Én a' bóldogságra szebb ösvényt mutatok.
Az én útam rövid, 's öröm rajt' utazni,
Jer, kedves, végtelen örömben osztozni.

[p [001] 1] Millyenek, el-tsábúlt, a' te örömeid
(Mond Virtus meg-vetve) mély álom szenderít
A' vígság ölében; kényes tetemeid
Rettegik a' munkát, az öröm' füszerét
Elébb mint szomjúzol poharad ürited,
Pompás ebédedet kénszerítve eszed
Izetlen örömöd' kelletlen meríted
Inyednek tetszését tobzódáson veszed:
Ámbár a' természet néz rád gyülölséggel,
'S hijjában kérleled ezer mesterséggel.

XVII.

Istenek' itala, nektári édesség,
A' leg drágább étek úri asztalodon
Mind izetlen néked. Az igaz tsendesség
Nem aluszik soha virágos ágyadon,
Unalom emészti henyélö éltedet,
Álmodat korhelység mérge keseríti -
Nyomorúlt álmodat, melly bádjadt lelkedet
Érzéketlenségbe mélyebben meríti

'S nyugvó-helyet enged a' nagy pusztaságban,
Mellyben nappal bolygasz' kínzó tunyaságban.