Gosárvári Mátyás:A RÉGI MAGYAROKNAC. 0011


QVINTA PARS. IME nyúgszic Atilla Scambriába,
Gondolà hogy lenne házasulásban,
Valentinianushoz szolgaiban,
Kûlde, Hugát kéreté házasságban.

Lõnec indulasban az õ Kõueti,
Mikor Czaszárhoz érénec emberi,
Azoc Czaszártól kezdéc Leánt kérni,
Atilla szauat néki igy beszelni.

Engedelmes lenne kéuansagánac,
Hugát ádnà Társúl az Atillánac,
Véle felét Roma birodalmánac,
Iegy ruháyul adnà az õ Hugánac.

Mert ha Czaszár akaratom nem tészed,
Erõuel hatalommal megyec reád,
Pusztitom Napnyugati tartományod,
Melly tartományidat Romához birod.

Fenyitéckel izenetit Czaszárnac,
Meg érté keuansagát Atillánac,
[p 0012] Hugát nem igire hazassagánac,
Meg veté keuansagát Atillánac.

Esmet kûlde Atilla Bactriába,
Bactriai Királyhoz Oratoriba,
Szép Leanya Királynac ember korba,
Mikocz neue kéreté házasságba.

Czelekedéc õ kéuansága szerént,
Atillánac adà házasság szerént,
Szép Leanyát Isten tõruénye szerént,
Scambriába viuéc tisztesség szerént.

Igen nagy lakodalmot czináltatà,
Soc Wrakat Menyegzõben hiuatà,
Atillánac vagyon nagy vig lakása,
Õrõmében soc duszkát [!] kezde innya.

Tõn nagy italt Atilla iò keduében,
Menye aszszonyal méne ágyasházba,
El nyugouéc Atilla õ ágyába,
Orra vére erede el nyúgtába.

Soc erõs bor italtól el bágyadà,
Erõssen ágyában nyúgszic hanyolua,
Nagy soc vér méne be az õ torkába,
Meg fullaszta Atillát aluttában.

Czac hirtelen halál õ reà teléc,
Mint az elõt néki meg iõuendõléc,
Az Remette szaua be tellyessedéc,
Atilla halála igyen tõrténéc.