BEYTHE ANDRÁS: FIVES KÕNÛV.

FIVEKNEK ES FAKNAC NEVÖKRÖL, TERMEZETÕKRÕL ES HASZNOkrul írattatot es szõrzõtetõt Magyar nyeluõn az fõ Doctoroknak es termeszet tudo orvosoknak Dioscoridesnek es Matthiolusnak bõlts irasokbul.

BEYTHE ANDRÁS ÁLTAL.

Ecclesiastic: 38.

ISTENTÕL VAGYON MINDEN orvossagh, mely az Kiralyoktul veszõn aiandekot: az orvos Doctornak az õ tudomanya fõl magaztallya az õ feiet: es az Nagysagossaknak tekintettyõk elõt megh tiztõltetik. Az fõlseges ISTEN fõldbõl, terõmtõtte az oruossagot, mellyet az ertelmes Embõr meg nem vtal.

Tiztõllyed az Orvost az Szikseghert.

[p 0002] Az kõrõztyen olvasonak. MAGYAR NEMZETBÕL VALO Kõrõztyen olvasonak: Attya VR ISTENnek irgalmassagos kedvet, az VR IESVS Christus altal, az zent Lelõk Istennek aiandekabul, tizta sziju beli kõnyõrgessel kijvannya.

SZOKTAK NEMELlyek az õ irasokat es Kõnyvõket, bizonyos es bõtsõletõs Embõrõknek aianlnij: hogy azoknak tekintetõs nevezzettyõk es oltalmok alat inkab bõtsõltessenek es szorgalmatosban olvastassanak.

De En kõzõnsegõs keppen akaram ezt az munkat ki botsatanom, es aianlanom az hiju kõrõztyen oluasonak.

Valaki azert kõrõztyen, olvassa ez kõnyvetsket Istenij felelõmmel: es ha neki tetczik ellyõn ez munkaual az VR ISTEN neuenek dicheretire: maganak kedigh es felebarattyanak epõletire.

Ha thouaba, valakinek ez en munkam nem tetczik, kerõm azon mint CHRISTVSBAN valo Attyamfiat, ha nala nekil el lehet, hadgyon beket [p 0003] neki: engõmet, ki igaz lelki ismerettel es sok kilõmb fele meg keseretõt auagy meg probaltatot gyakorlasok altal irtam, vele ne ragalmazzon: hanem ha kitõl lehet, irion iobbat es szebbet ez helyõt: ki ha vgy leiend. enis azt fogadom es oluasom: ezt kediglen le teszõm es hatra hagyom.

De bizonyara en ezt ez kõnyuet reghi fey es iambor thudos Doctorok irasanak oluasasa vtan irtam: kiknek irasokbul En ISTEN altal tanultamis.

Engedgye kediglen Az Attya VR ISTEN az õszent fianak az VR IESVS Christusnak altala. hogy theis kõrõztyen Embõr ezt ez kõnyvet oluassuan az szent lelõk ISTENTÕL meg vilagositassal es vehessed õs4zent fõlsegenek lelki es testi aldasat: az melybõl dichertessek õ szent Istenseghe õrõkkõl õrõke, Amen. Irtam Nimet Vijvarat 16. Martij. 1595. Eztendõben.

Beythe Andras az Nimetvijuari Kõrõztyeni gyõlekõzetnek alazatos solgaia es ISTENNEK titkos dolgainak meltatlan safara.

INDEX. AZ FAKNAK ES FIVEKNEK NEVÕKRÛL VALO TABLA.

A.

Aloen, patikabeli matska mez.
Anis Anisum.
Apium.
Apro boitorian. Agrimonia, Eupatorium,
Angyal fiu, Angelica
Atraczel, Cynoglossum.
Aranyas papragy Trichomanes


B.

Bechij fiju Nadrus ceitica, saliunca.
Bis alma. Cotonea,
Barazk fa Persicus,
Berekinye. Sorbus,
Bagoly borso. Cicer
Bab, Faba
Borso, Pisum.
Basilikom. Ocymum odotatum,
Bak zakal, Tragopogon.
Bors. Piper,
Bolha fiju, Pensicaria.
Beka fiju. Ranunculus.
Borostyan Hedera.
Bogats koro. Dipsacus, carduus fullonum labrum veneris.
Barany irõm, Seriphium.
Bors fiju. Saturea.
Boriu fül. Hieracium [p 0004] Basal. Paeonia
Bak fiju, Betonica
Boitorian Tribulus terrestris, Xanthion.
Belend fiju. Hyosciamus.
Bûrõk Cicuta
Bijk fa. Fagus.
Barkocza.
Beka lentse. Lens palustris.
Borrago: dinye zagu fiju.
Boriu orra. Antirrhinum
Bozza fa, Sambucus,

C.

Cyprus fa. Cuppreffus, Cypariffus.
Cedrus
Chyer fa. Cerasus,
Chyeresnye fa. Cerasus,
Citrom. Medica.
Czekla. Beta.
Chyombor. Pulegium.
Coriandrum.
Chyer leuelõ fiju, Teuerium.
Chamaedrys.
Chyengõ virag. Hypericum, herba perforata.
Chyaba ire, Pimpinella
Chijpke, Rubus.
Chyalan. Vrtica.
Chijllag fiju. Asterion,
Colocynthis,

D.

Dio, Nux
Dinye, Melopepo:
Dizno repa, Artanita, Cyclaminus.
Dizno kõmeny. Peucedanum.
Dizno pasit, , Centinodia.

E.

Eõrueny gyõker, Helenium, Enula campana.
Egõr fa, Alnus.
Egrõs. Vua spina,
Eõstõr. Attriplex.
Eõrdõg harapta fijl. Succisa, Morsus Diaboli,
Eger fijl. Pilosella, Auricula muris.
Edõs gyõker, Glychyryza,
Ezõr io fiju. Centaurium.
Eõkõrzõm, Buphtahalmum
Eb kapor. Chamaepytis, cotula foetida,
Eõt leuelõ fiju, Pentaphylon, Quiqe folium.
Epõrgy. Fregaria, fragum.
Euphrasia.
Eb szõlõ. Solátrum, solanum.
Eger fark. Millefolium.
Eõkõr fark, Verbascum,
Eger tõvis. Ruscus

F:

Fa moh. Muscus arboreus.
Fõldij moh. Muscus terrestris.
Fenyõ fa, Pinus, picca.
Feier tõuisk, Bedeguvar, centum capita,
Fagyal fa, Ligustrum,
Fjiz fa. Salix: 04
Fighe. ficus. [p 0004]