[61+VI.]90
Hymnus secundus
ad Deum Filium pro impetranda militari virtute
*

1 A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Jézus2 másod' személye,
2 Régi vitézeknek, roppant seregeknek győzhetetlen Istene,
3 Tehozzád kiáltok, ki katonád vagyok, vigy kérlek vitézségre.3

4 Régenten Dávidot, juh mellől a pásztort, víd91 királyi felségre,
5 Midőn Góliáttal, a nagy óriással megvíva szemtől szembe,
6 Kit reménység ellen csudálatosképpen adál neki kezébe.

7 Jó Makkabeusnak, Jeftének, Sámsonnak, Gedeonnak, Juditnak,
8 Eszet,5 bátorságot, adál diadalmot, hogy vitézül járnának,6
9 Midőn Benned bízván, hadnagyságod után szerencsét próbálának.

10 Most is vitézeknek Te vagy bátor szívek, kik Veled7 dicsekednek,
11 De a kevélyeknek, kik mással kérkednek, csak szégyenvallás helyek,
12 Mert kit Te nem segélsz, szíve, esze8 elvész, hátat ád ellenségnek.

13 A Te nagy nevedben én is most, Istenem, kötöttem fel szablyámat,
14 Sok jó szerencséket várok csak Tetőled,9 s vitézlő sok szép jókat,10
15 Mert nem fizetésért, sem gazdag prédáért járom, tudod, utamat.

16 Hanem Szent Nevedért, s a szép tisztességért, kiben12 megkisebbítél,
17 Noha nem méltatlan, mert rút és számtalan bűnömért rám gerjedtél,
18 De -- kérlek -- felejtsd el13 undok vétkeimet; lám, már eléggé vertél.14

19 Te vagy szál kopiám, te vagy éles15 szablyám, jó lovam hamarsága,
20 Elmémnek vezére, karjaim ereje, én szívem16 bátorsága,
21 Bízván Szent Nevedbe', megyek örvendezve bátran káromlóidra.

22 Csak Tereád hagytam életemet, Uram, valamely helyen járok,
23 Bátorságot, eszet, sok jó szerencséket,17 csak jó voltodból97 várok,
24 Orcámról töröld el, szép vitézségekkel szégyent, kit 18 vallok.

25 Hogy vidám orcával, szép hálaadással én felmagasztaljalak,
26 E széles világnak Téged hadnagyomnak örömmel kiáltsalak,
27 Vérrel festett szablyát,19 kit adsz ollyanoknak, kik zászlód alatt járnak.